A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y


vagy; talán, valószínűleg, úgylehet

vā (vāti)
(2P) fúj (szélként); adomáynoz (fújással); kibocsát (illatot)

vac (vakti)
(2P) mond, beszél

vāc f
beszéd, hang; szó, mondás, kijelentés [√vac]

vacana n
beszéd, kijelentés, állítás, mondás; kiejtés [√vac]

vacas n
beszéd, tanács, utasítás, szó [√vac]

vācya mfn
mondandó, beszélendő, megnevezendő, megszólítandó [√vac]

vad (vadati)
(1P) beszél vmt. (Acc) vknek (Acc); dicsőít

vāda mfn
össz: vmről beszélő; m – beszéd, beszélgetés, kiejtés; tan, állítás, (vitaindító) tézis, tantétel, dogma [√vad]

vadana n
beszélés; száj, arc, vm eleje [√vad]

vādin mfn
mondó, beszélő; m – szónok, tanár, tanító [vāda, √vad]

vah (vahati)
(1U) visz, hord, cipel, szállít

vāha mfn
hordozó, cipelő; m – hordozás, vivés; jármű, szekér [√vah]

vahni m
igavonó, szállító állat; szállító, kocsis; az áldozatot az isteneknek szállító = tűz, Agni; emésztés, jármű [√vah]

vahnitama mfn
legjobban igavonó, szállító; felajánlást a legjobban vivő [vahni]

vai
tényleg, valóban nagyon, kétségtelenül, (az előtte álló szót) nyomtékosító szó

vaidarbhi m
Vaidarbhi

vainateya m
Garuḍa, „Vinatā fia” [vinatā]

vairāgya m
színtelenedés, elsápadás; vm (Abl, Loc) iránti utálat, irtózás; ragaszkodásnélküliség, vágytalanság, lemondás [vi-rāga, vi-√rañj]

vairin mfn
ellenséges, kedvezőtlen, ártalmas; m – ellenség [vaira, vīra]

vaiśvadeva mf(ī)n
viśva-devákkal (minden istennel) kapcsolatos, istenek számára szent; n – reggel, délben és este végrehajtott szertartás (melyben a viśva-deváknak is áldoznak)

vaiśvānara mf(ī)n
minden emberhez tartozó, -rrel kapcsolatos, mindenütt jelenlévő, mindenki által imádott, egyetemes; minden emberből álló, teljes; m – Agni, tűz; Nap, Abszolút [viśvā-nara]

vaiśya m
3. társadalmi rend tagja (kereskedő, földműves), „letelepülő” [viś, √viś]

vaivasvata mf(ī)n
Nappal-Yamával-Manuval kapcsolatos; m – Yama, Vaivasvata Manu [vivasvat]

vāja m
erő, sebesség; verseny, háború, csata; kincs [√vaj]

vājaśravasa m
Vājaśravasa [vāja-śravasa]

vajra mn
„kemény, erős”, villámlás, Indra villámfegyvere; gyémánt [√vaj]

vaktavya mfn
elmondandó, kijelentendő; n – beszéd [√vac]

vaktṛ mfn
beszélő, mondó, bejelentő; brekegő; m – beszélő, szónok [√vac]

vaktra n
száj, „beszéd eszköze” [√vac]

vākya n
beszéd, szó, utasítás [√vac]

vallī f
kúszónövény (átv: kar, szemöldök, villám); fejezet [√val]

vāmana mfn
apró, törpeszerű; m – törpe, Vāmana [~√vam]

vana n
erdő, rengeteg, liget; bőség, sokaság; fa, faanyag [√van]

vāṇijya n
kereskedés, kereskedelem [vaṇij]

vapus mfn
szép formával rendelkező, formával bíró, testetöltött; n – alak, forma, szép alak, szépség; test [~√vap]

vara m
körülvevés, beborítás; kerület, tér; ajándék, áldás; mfn – választó; mfn – válogatott, legjobb, legkiválóbb, legértékesebb [√vṛ]

varaṇīya mfn
kiválasztandó, választható; kérhető (áldásként) [√vṛ]

varasad mfn
körben, nagy térben ülő; kivállókban ülő [vara-√sad]

vareṇya mfn
vágyandó, kívánandó, kiváló, legjobb [√vṛ]

variṣṭha mfn
légszélesebb, legnagyobb (uru felsőfoka); legjobb, legkiválóbb, legkívánatosabb (vara felsőfoka) [uru, vara]

varja mfn
vmtől mentes, vmt kizáró; -m – össz: vm nélkül, vm mentesen [√vṛj]

varjita mfn
kizár, kirekesztett, elhagyott, elkerült; vmtől megfosztott [√vṛj]

varṇa m
szín, külső, megjelenés; társadalmi rend (kaszt); hang, betű [√vṛ]

varṣa mfn
esős, vmlyen (össz) hulló eső; m – eső (szó szerint és képletesen), esőzés; év, korszak; földi kontinens, régió [√vṛṣ]

vārṣṇeya mfn
Kṛṣṇához tartozó; m – Kṛṣṇa, Vṛṣṇi leszármazottja [vṛṣṇi]

vartman n
keréknyom, örvény, út [√vṛt]

varuṇa m
„mindent beburkoló ég”, Varuṇa [√vṛ]

vas (vasati)
(1P) tartózkodik, él, folyamatosan vhol vagy vmben van

vaś (vaṣṭi)
(2P) akar, vágyik, utasít

vaśa m
akarat, szándék, vágy; erő, irányítás tekintély, uralkodás; össz: vmnek alárendelt [√vaś]

vāsas n
ruha, öltözék [√vas]

vāsava mf(ī)n
Vasukkal kapcsolatos, -tól származó; m – Indra (legfőbb Vasu) [√vas]

vaśin mfn
akarattal, erővel bíró; önuralommal bíró; uralkodó; m – uralkodó [√vaś]

vasu mf(u/vī)n
kiváló, jóságos, tündöklő; m – 8 Vasu; n – gazdagság, bőség [√vas]

vāsudeva m
Kṛṣṇa, Vasudeva fia [vasu-deva]

vāsuki m
Vāsuki, kígyókirály [vasu]

vaśya mfn
legyőzhető, irányítható, kezelhető, megszelídíthető, megalázható [√vaś]

vāva
nyomtékosító szó, az előtte álló szóra vonatkozik; csak, valóban, tényleg, igazán

vayas n
háló; madár [√vi]; élvezet, étel, felajánlás; (testi-lelki) energia, egészség, hatalom [√vī]

vāyu m
szél, levegő, lélegzet, testi életlevegő, Szélisten [√vā]

vayuna mfn
mozgó, tevékeny, cselekvő; izgatott, nyughatatlan; n – tudás, bölcsesség, érzékelés [√vī]

veda m
(anyagi és metafizikai) tudás; Véda [√vid]

vedānta m
Vedānta, „Véda vége”, a Védák végkövetkeztetése, filozófiai rendszer [veda-anta]

vedas n
tudás; gazdagság [veda, √vid]

veddhavya mfn
átszúrandó, kiszúrandó, megütendő; belépendő, átahatolandó (az elmével) [vedha, √vyadh]

vedi f
tudás [√vid]; tűzáldozati oltár helyekén szolgáló megemelt, kuśa-fűvel betakart, középen keskeny terület, amire az áldozat kellékeit rakják [√ve]

vediṣad mfn
áldozati oltár mellett ülő [vedi-√sad]

veditavya mfn
megtanulandó, megismerendő, megértendő, felismerendő [√vid]

vedya mfn
megismerendő, tudandó, elmagyarázandó; ismert, híres, ünnepelt [√vid]

vega m
izgatottság, nyugtalanság, sokk, roham, hajsza, lázas sietség; féktelenség, zabolátlanság, indulatosság, szenvedélyesség, késztetés; hirtelenség, gyorsaság; érzelmi kitörés, szenvedély; betegség-roham [√vij]

vepa mfn
rezgő (hangú) [√vip]

vepathu m
remegés, reszketés; mfn – remegő, reszkető [√vip]

vettṛ mf(rī)n
tudó, ismerő, tapasztaló, megfigyelő [√vid]

vi-ā-cakṣ (vyācaṣṭe)
(2Ā) elmond, előad; elmagyaráz, megmagyaráz

vi-ā-hṛ (vyāharati)
(1U) kiejt, kimond, mond, megnevez, nevén nevez

vi-anu-nad (vyanunadati)
(1P) megszólal, visszhangzik, hanggal tölt be

vi-āp (vyāpnoti)
(5U) elér, elterjed, kiterjed, áthat, behatol, kitölt, befed

vi-apa-ā-śri (vyapāśrayati)
(1U) oltalomra lel vmnél (Acc), segítségért folyamodik vmhez (Acc), ragaszkodik vmilyen tanhoz

vi-aś (vyaśnoti)
(5U) elér, megvalósít, birtokba vesz; áthat, betölt

vi-ati-tṝ (vyatitarati)
(1P) teljességgel átszel, legyőz

vi-bhā (vibhāti)
(2P) felragyog, fénylik, megvilágítódik, megjelenik, láthatóvá válik; beragyog, megvilágít; fényesen ragyog, szép, szemet magával ragadó; vmlyennek tűnő

vi-bhū (vibhavati)
(1P) felmelkedik, létrejön, kifejlődik, kiterjed, megjelenik; vmre képes; létezik

vi-cakṣ (vicaṣṭe)
(2Ā) tisztán lát, észre vesz, figyelembe vesz; láthatóvá válik, megmutatkozik

vi-cal (vicalati)
(1P) kimozog, megremeg; eltéved, felkavarodik, izgatottá válik, megsemmisül

vi-ceṣṭ (viseṣṭati)
(1U) hadonászik, vonaglik, gyötrődik, fetreng, vesződik

vi-cit (vicetati)
(1U) érzékel, tapasztal, észrevesz, felfog; (Ā) – láthatóvá válik, látható; des (vicikitsati): megkülönböztetni vágyik; töpreng, elmélkedik; bizonytalan, hezitál

vi-dhā (vidadhāti)
(3U) szétoszt, feloszt, részekre oszt, adományoz, átad; ellát, táplál; szétterít, szétáraszt; sorba rak, elrendez; végrehajt, hatást gyakorol, okoz, csinál

vi-dhāv (vidhāvati)
(1U) lefut, lemegy, lesiklik, lefolyik, csörgedezik; elfolyik, átszivárog, eltűnik, elfut

vi-dhṛ (vidharati, vidhārayati)
(1U) tart, fenntart, megtart, használ, alkalmaz; éltet; helyez, ad, adományoz; vmre fókuszál

vi-dhū (vidhūnoti, vidhūnute)
(5U) ide-oda mozog, megrázkódik, összevissza dobál; pislákol, lobog; eltávolít, elűz, elpusztít

vi-dṝ (vidṛṇāti)
(9P) széttép, szétszaggat, széthasít

vi-dviṣ (vidveṣṭi)
(2U) gyűlöl, ellenséges vmvel szemben; Ā – egymás kölcsönös gyűlölete

vi-dyut (vidyotate)
(1U) felvillan, felragyog, beragyog, kisüt (hajnali Nap); a villámlás erejével elsodor

vi-gup (csak desid: vijugupsate)
hátrál, elhúzódik; elrejteni, titkolni vágyik

vi-hā (vijihīte)
(3Ā) szét megy, kiterjed, kinyit, széttát (szájat); (vijahāti) – (3Ā) maga mögött hagy, elhagy, felad

vi-īkṣ (vīkṣate)
(1U) ránéz, észrevesz, figyelembe vesz, megvizsgál, megért

vi-jan (vijāyate)
(4Ā) megszületik, létrejön, származik; átalakul, vmvé válik; létrehoz, megszül, teremt

vi-ji (vijayate)
(1U) legyőz, meghódít, harcban megszerez; leigáz, irányít, ural; győzedelmessé, dicsővé válik; E/2 imp alakban felkiáltás, dicsőítés

vi-jñā (vijānāti)
(9U) megkülönböztet, különbséget tesz, megvizsgál, megért, helyesen tud vmt, felismer vmként

vi-kamp (vikampate)
(1Ā) remeg, reszket; megváltozik, átalakul

vi-kṝ (vikirati)
(6P) szétszór, eldobál; kiönt, kimond; széttép, szétszaggat, szétrepeszt

vi-mṛś (vimṛśati)
(6P) megérint (kézzel), érez; mentálisan érez, érzékel; megvizsgál, ellenőriz

vi-muc (vimuñcati)
(6U) kibont, eloldoz, kifog a hámból, igából, megállít; levesz (pl. ruhát); elhagy, elenged, felad, elkerül; kibocsát, kiáraszt

vi-muh (vimuhyati)
(4U) megzavarodik, összezavarodik, elkábul, eszméletét veszti, hibázik, eltéved

vi-nad (vinadati)
(1P) hangot ad ki, kiált, üvölt, bömböl

vi-naś (vinaśyati)
(4P) teljesen elpusztul, eltűnik

vi-ni-vṛt (vinivartate)
(1Ā) visszafordul, visszatér; elfordul, eláll vmtől, eltávolodik; megáll, abbahagy

vi-ni-yam (viniyacchati)
(1P) megállít, ellenőriz, szabályoz, korlátoz, visszavon, visszatart

vi-ni-yuj (viniyuṅkte)
(7U) igából, hámból kifog, elenged, szabadjára enged, elválaszt, kilő (nyilat); kijelöl, felruház, tekint

vi-nir-muc (vinirmuñcati)
(6P) elhagy (testet), meghal; pass: felszabadul, megszabadul, megszabadul vmtől (Inst)

vi-pari-vṛt (viparivartate)
(1Ā) körbefordul, gördül, halad

vi-paś (vipaśyati)
(4U) szétnéz, megvizsgál, észrevesz, felismer, megkülönböztet

vi-sad (viṣīdati)
(1P) kifárad, csügged, elkeseredik, bánatos, szomorú

vi-śiṣ (viśinaṣṭi)
(7P) megkülönböztet, meghatároz, bepontosít; hangsúlyoz, fokoz; meghalad

vi-sraṁs (visraṁsate)
(1Ā) szétesik, letörik, eltörik (csont), meggyengül, összeomlik, szétbomlik (haj)

vi-sṛj (visṛjati)
(U) kiáraszt, kibocsát, kiürít, ürít, kilő, eldob, könnyezik, kimond, elhagy, felad

vi-stambh (viṣṭabhnoti, viṣṭabhnāti)
(59P) rögzít, megerősít, megtámogat, megszilárdít, megállít, ellenőriz

vi-ud-as (vyudasyati)
(4P) szétdobál, szétszór; félretesz; elutasít, elhagy, felad

vi-ūh (vyūhati)
(1U) szétszed, elválaszt, külön helyez, feloszt, szétoszt; elrendez, (csata) sorba rendez

vi-vic (vivinakti)
(7P) szétválogat, szétoszt, elválaszt; elengedtet, megfoszt; megkülönböztet, eldönt; megvizsgál, megfontol; megmutat, bejelent

vi-vṛ (vivṛṇute)
(5U) felfed, megmutat, megnyilvánít, megvilágít, elmagyaráz; megnyilvánul

vibhāga m
felosztás, szétosztás, elválasztás, szétválasztás; rész; különbség, megkülönböztetés, szétválás [vi-√bhaj]

vibhāgaśas
felosztás, különbség szerint, külön-külön [vibhāga, vi-√bhaj]

vibhakta mfn
felosztott, szétosztott vkik között (Inst); elválasztott, különböző, részekre osztott [vi-√bhaj]

vibhāvasu mfn
fényben bővelkedő, fényes; m – tűz, tűzisten, Nap [vibhā-vasu, √vas]

vibhrama m
ide-oda mozgás, csapongás, bizonytalanság, változékonyság, összezavarodás; hiba; téves érzékelés, illúzió [vi-√bhram]

vibhrānta mfn
vándorolt, kavargott, vándorló; összezavart, izgatott, csapongó (elme); hibázott, hibázó; elterjedt (hírnév); zavart elméjű, részeg [vi-√bhram]

vibhraṣṭa mfn
lehullott, elsüllyedt, eltűnt, elveszett, vmtől megfosztott [vi-√bhraṁś]

vibhu mf(ū/vī)n
mindenütt létező, mindenhová kiterjedő, mindent átható, mindenütt jelenlévő; mindenható, hatalmas, erős, bármire képes; m – Úr (Brahmā, Viṣṇu, Śiva) [vi-√bhū]

vibhūti f
fejlődés, kiterjedés, kiáradás, bőség; természetfeletti erők (siddhi) megnyilvánulása [vi-√bhū]

vibhūtimat mfn
erős, hatalmas, fenséges, emberfeletti, természetfeletti [vibhūti, √bhū]

vibhutva n
mindenütt jelenlévőség; mindenhatóság, uralom [vi-bhū]

vicakṣaṇa mfn
látható, fényes, ragyogó; érzékelhető, megkülönböztethető; tiszta látású (szó szerint és képletesen), tapasztalt, vmben jártas, vmt ismerő [vi-√cakṣ]

vicetas mfn
figyelmetlen, megzavarodott; ostoba, tudatlan [vi-cetas, √cit]

vicikitsā f
kétség, bizonytalanság, kérdés [vi-√cit]

vicikitsita mfn
megkülönböztetni vágyott, megfontolni-megkérdőjelezni vágyott [vi-√cit]

vid (vetti, vedati)
(21U) tud, megért, ismer vmt; (vindati) – (6U) megtalál, felfedez, elér, megszerez, találkozik; mfn – tudó; f – tudás

vida m
tudás [√vid]

vidāhin mfn
égető, perzselő, szárító, gyulladást okozó [vi-√dah]

viddha mfn
átszúrt, átlyukasztott, leszúrt, megsértett, levágott; megvert; vmvel teljes, megvert, sújtott [√vyadh]

vidh (vidhati)
(6P) imád, vmvel tisztel (Istent, istent), tiszteletteljesen megajándékoz, felajánl; kegyes vkvel szemben, vkt támogat

vidha mfn
össz: vhny szoros; féle, fajta; -ā – felosztás, rész; össz: -féle, -fajta [vi-√dhā]

vidhāna mf(ī)n
elrendező; végrehajtó, cselekvő, birtokló, vmvel bíró; n – rend, mérték, elrendezés, szabályozás, szabály, tanítás, vallási előírás, módszer, mód [vi-√dhā]

vidhārayitavya mfn
támogatandó, fenntartandó [vi-√dhā]

vidheya mfn
végrehajtandó, elvégzendő; használandó, alkalmazandó; meghatározandó, eldöntendő, elrendezendő; irányítandó, vezetendő, legyőzendő, fegyelmezendő; n – kötelesség, szükség [vi-√dhā]

vidhi m
szabály, törvény, előírás, rituálé; eszköz; tett, elvégzés, megvalósítás

vidhi-dṛṣṭa mfn
szabály által leírt, szabályokat figyelembe vevő [vidhi-dṛṣṭa; √dṛś]

vidhivat
szabály szerint [vidhi]

vidita mfn
tudott, ismert, megértett, érzékelt; m – tanult bölcs [√vid]

vidvas mf(uṣī)n
aki már megismert, aki tud, bölcs; m – bölcs [√vid]

vidyā f
tudás [√vid]

vidyotayitavya mfn
szemléltetendő, megvilágítandó [vi-√dyut]

vidyut mfn
villanó, felvillanó, ragyogó; f – villám, villámlás-fegyver [vi-dyut]

vigata mfn
szétment, szétszóródott; elment, eltávozott, eltűnt, elhunyt [vi-√gam]

viguṇa mfn
hiányos, tökéletlen, vmtől (össz) megfosztott; sikertelen, nem hatékony; tulajdonságoktól mentes; erények nélküli, gonosz, bűnös [vi-guṇa, √grah]

vihāra m
szétosztás, elrendezés; játék, sport, kedvtelés [vi-√hṛ]

vihāya
hátrahagyva, vmtől távolságot tartva, elutasítva, figyelmen kívül hagyva; vm ellenére

vihita mfn
végrehajtott, megcsinált; elrendezett, parancsolt, utasított; szétosztott, adományozott, vmvel ellátott, kiosztott, adott; n – parancs, előírás, rendelet [vi-dhā]

vijaya m
győzelem, győzelemért folytatott küzdelem, diadal legyőzés; díj [vi-√ji]

vijita mfn
legyőzött, meghódított, elnyert, megszerzett [vi-√ji]

vijñāna n
megkülönböztető képesség; profán, evilági tudás (vö: jñāna); össz: megkülönböztetés [vi-√jñā]

vijñānavat mfn
megkülönböztető képességgel megáldott [vi-√jñā]

vijñāta mfn
megértett, ismert, tapasztalt; közismert, híres [vi-√jñā]

vikāra m
forma, természet változása, átalakulása, kimozdulás a természetes állapotból, átalakulás, változás; betegség, sérülés, nyugtalanság, izgatottság [vi-√kṛ]

vikārin mfn
változásra képes, megváltoztatható, változó, átalakuló; érző, szerelmes; labilis, hűtlen [vikāra, vi-√kṛ]

vikarman n
tiltott, helytelen, törvénytelen tett; szerteágazó kötelesség; mfn – helytelenül, rosszul cselekvő, nem cselekvő [vi-√kṛ]

vikarṇa mfn
szétálló fülű; fülnélküli; m – Vikarṇa, Dhṛtarāṣṭra fia [vi-karṇa, √karṇ]

vikrama m
lépés, terpesz; haladás, séta, menés; hősies tett, bátorság, erő [vi-√kram]

vikrānta mfn
túllépett; bátor, erős, győzedelmes [vi-√kram]

vilagna mfn
belekapaszkodott, odaerősített, odaragadt, odakötött, összekapcsolt, függő, (ki-le)lógó, felfüggesztett [vi-√lag]

vimatsara mfn
irigységtől, féltékenységtől mentes [vi-matsara; ~√mad, ~mad]

vimohita mfn
összezavart, megtévesztett, félrevezetett, megbabonázott, rászedett [vi-√muh]

vimokṣa m
kioldozás, köteléktől megszabadulás, vmtől megszabadulás [vi-√muc]

vimokṣaṇa mfn
vmtől (össz) megszabadító; n – kioldás, eloldozás; felszabadulás, megszabadulás [vi-√muc]

vimṛtyu mfn
halálnak nem alárendelt [vi-mṛtyu]

vimūḍha mfn
megzavarodott, összezavarodott, bizonytalan, félrevezetett, ostoba [vi-√muh]

vimukta mfn
vmtől (Inst, Abl) eloldozott, megszabadult, megfosztott, vmt elhagyott, elfordult [vi-√muc]

vinā
nélkül, kivéve

vināśa m
teljes elvesztés, megsemmisülés, pusztulás, halál [vi-√naś]

vinaṣṭi f
veszteség, pusztulás [vi-√naś]

vinaya m
vezetés, (erkölcsi) útmutatás, tanítás; helyes viselkedés, jó modor [vi-√nī]

vinigraha m
elválasztás, felosztás; visszatartás, korlátozás, megállítás, irányítás [vi-ni-√grah]

vinirmukta mfn
felszabadult, megmenekült, megszabadult, vm (Inst, össz) alól felmentett [vi-nir-√muc]

viniścita mfn
szilárdan eltökélt; -am – kétségtelenül, bizonyosan [vi-nis-√ci]

vinivṛtta mfn
visszafordult, visszatért, visszavonult; elfordult, vmtől (Abl, össz) távol maradó, tartózkodó, megszabadult, vmnek véget vetett, megállított [vi-ni-√vṛt]

viniyata mfn
szabályozott, visszafogott, megfékezett [vi-ni-√yam]

vip (vepate)
(1U) remeg, reszket, rezeg, fekavarodik

viparīta mfn
körbefordult, megfordult; fejjel lefelé, fordítva, ellentétesen lévő; kedvezőtlen, rossz, helytelen, szabálytalan [vi-pari-√i]

vipaścit mfn
tanult, inspirált tudatú, vmben jártas [vipas-cit, √vip, √cit]

vipaścita mfn
inspirált, tanult, jártas [vipas-cit, √vip, √cit]

vipratipanna mfn
szét felé ment; megzavarodott, bizonytalan; ellentétes, más véleményű; hibás; tiltott [vi-prati-panna; √pad]

viprayukta mfn
elválasztott, eltávolított, vmből hiányzó, vmtől mentes, szabad, vm néküli [√yuj]

vīra m
hős, vezető, férfi, férj [~√vīr]

viracita mfn
alkotott, létrehozott, megírt [vi-√rac]

virahita mfn
elhagyott, magányos; elválasztott, vmtől mentes, megfosztott [vi-rahita, √rah]

viraja mfn
portól mentes, tiszta [vi-raja]

virāṭa m
Virāṭa király

vīrya n
férfiasság, hősiesség, bátorság, erő, hatalom, hőstett; férfierő, férfi mag [vīra]

vīryavat mfn
erős, hatalmas, szilárd akaratú, eredményes, győzedelmes [vīrya]

viś (viśati)
(6U) belép vmbe (Acc, Loc), áthat, elmerül vmbe (Acc); f – település, ház, közösség, törzs, emberek (pl), vaiśya, telepes, földműves, a 3. rend tagja

viṣa n
méreg, bármilyen ártalmas dolog [√viṣ]

viṣāda m
csüggedés, bágyadtság, erőtlenség, lankadtság, lehervadtság, kimerültség; levertség, reményvesztettség, kétségbeesés [vi-√sad]

viṣādin mfn
elkeseredő, csüggedő, levert, kedvetlen [vi-√sad]

viśāla mfn
tágas, kiterjedt, széles, hatalmas, fontos, előkelő, bőséges [~√viś]

viṣama mfn
egyenlőtlen, nem sima, durva (felületű); szokatlan, szabálytalan, különböző; nehéz, fájdalmas, rémes; n – egyenlőtlenség, göröngyösség; nehézség, balszerencse, veszély [vi-sama]

viśārada mfn
tapasztalt, jártas, tanult, bölcs [vi-śārada, śarad]

visarga m
elengedés, kiengedés, megszabadulás, kiürítés; másodlagos teremtés [vi-√sṛj]

visarjayitavya mfn
kibocsátandó, ürítendő [vi-√sṛj]

viṣaya m
terület, hely, tárgy, érzéktárgy (minden, ami érzékelhető), téma, ügy, tudattárgy [√viṣ]

viśeṣa m
megkülönböztetés, különbség vm és vm között (két Gen, két Loc, Gen-Inst), egyéni jellemző, jellemvonás; féle, egyén, faj, sajátos csoport; össz: megkülönböztetett, kiváló, különleges [vi-√śiṣ]

viśiṣṭa mfn
megkülönböztetett, különböző, egyedi, sajátos, különleges, jellegzetes; vm (Inst, össz) által jellemzett; kiváló, legjobb [vi-√śiṣ]

vismaya mfn
gúnytól mentes; m – csoda, meglepetés, elképedés, megrökönyödés [vi-√smi]

vismita mfn
elképedt, meghökkent, meglepődött, megzavarodott, rácsodálkozott [vi-√smi]

viṣṇu m
Viṣṇu, „mindent átható, mindig aktív” [√viś, √viṣ]

visphuliṅga m
szikra [vi-sphu-liṅga]

visras f
lehullás, gyengeség, hanyatlás

vistāra m
kiterjedés, kifeszülés, szélesség; részletezés [vi-√stṛ]

vistara mfn
hosszú, terjedelmes; m – kinyújtás, kiterjedés, meghosszabbítás; sokaság, nagy tömeg; intenzivitás; apró részlet; -eṇa – terjengősen, hosszában, teljesen, részletesen [vi-√stṛ]

vistaraśas = vistaratas
hosszan, terjengősen, teljesen [vistara, vi-√stṛ]

viṣṭhita mfn
álló, tartózkodó, elhelyezkedő, jelenlévő [vi-√sthā]

viśuddha mfn
teljességgel megtisztult, tiszta, bűntelen, erényes [vi-√śudh]

viśuddhasattva mfn
megtisztult jellemű, tisztán a jóság minőségében lévő [viśuddha-sattva]

viśuddhi f
teljes megtisztulás, (külső-belső) tisztaság, szentség; helyreigazítás, kijavítás, hibamentesség, pontosság [vi-√śudh]

viśva mfn
minden, mindegyik, mindenki; egész, teljes, egyetemes; mindent átható, mindenütt jelenlévő; m – egyéniség, identitás a tudatban; -e m pl – istenek (együtt); n – világegyetem [√viś]

viṣvañc mf(viṣūcī)n
minden irányba forduló, haladó, mindent átható, mindenütt jelenlévő, általános; szétmenő, vmtől elváló; bármilyen állapotot felvevő [viṣu-√añc]

viśvarucī f
mindent beragyogó [viśva-ruca]

viśvarūpa mfn
végtelen sok alakú, formájú, megjelenésű; m – Śiva, Viṣṇu, Kṛṣṇa [viśva-rūpa]

viśvatas
minden irányból, irányban, körben mindenhol, egyetemesen [viśva, √viś]

viśvatomukha mfn
mindenfelé néző arcú; -am – minden irányban [viśvatas-mukha]

viśveśvara m
mindenség Ura, Śiva, Viṣṇu, Kṛṣṇa [viśva-īśvara]

vīta mfn
elment, eltávozott, eltűnt, elpusztult, elveszett; vágyott, kívánt; n – vágy [vi-√i]

vitata mfn
kiterjedt, kifeszült, szétterjedt; beburkolt, kitöltött; széles, hosszú, kiterjedt, meghosszabbított [vi-√tan]

vitta mfn
ismert, tudott; ünnepelt, híres; megtalált, elnyert, megszerzett, birtokolt; n – vagyon, javak, hatalom (bármi, ami megszerzett) [√vid]

vitteśa m
„gazdagság ura”, Kuvera [vitta-īśa, √vid, √īś]

vivardhana mf(ī)n
fokozó, növelő, elősegítő [vi-√vṛdh]

vivarjita mfn
elkerült, elhagyott, megfosztott, vmtől szabad, mentes [vi-√vṛj]

vivasvat mfn
ragyogó, tündöklő, fényt árasztó; m – Nap, napisten [vi-√vas; vi-√uṣ]

vividha mfn
különféle, sokféle; -am – különféleképp [vi-√dhā]

vivikta mfn
szétválasztott, elválasztott, megkülönböztetett; távoli, magányos, egyedüli; n – magányos hely [vi-√vic]

vivṛddha mfn
megnőtt, felfokozott, hangsúlyozott, kifejlődött, megerősödött, hatalmas [vi-√vṛdh]

vivṛta mfn
felfedett, kitakart, láthatóvá tett, meztelen; nem bezárt, nyílt; látványos, látható, publikus [vi-√vṛt]

viyoga m
szétválás, elválás, vm hiánya, elvesztése, feladása [vi-√yuj]

viyukta mfn
elválasztott, szétválasztott, vmtől megszabadult, vmtől megfosztott [vi-√yuj]

vṛ (vṛṇoti, vṛṇute; vṛṇāti, vṛṇīte; varati, varate)
(591U) beburkol, elfed, bezár, elzár; ellenőriz, visszatart; (59U) – választ, kiválaszt

vraj (vrajati)
(1P) megy, halad, vándorol, mozog; vmilyen állapotba, helyzetbe kerül, vmilyenné válik

vrata m
akarat, irányítás, szabály; cselekvés, működés, viselkedés; vezeklési, gyakorlási fogadalom [√vṛ]

vrātya m
vrātya rendbe tartozó aszkéta [vrata]

vṛddha mfn
felnőtt, megnőtt, felfokozódott, megöregedett (rangidős, tekintélyes) [√vṛdh]

vṛddhaśravas mfn
nagy gyorsasággal bíró, sebes; m – Indra [vṛddha-śravas]

vrīhiyava m du,pl
rizs és árpa [vrīhi-yava]

vṛj (vṛkte) (ved: varjate vṛṅkte)
(2P) hajlít, fordít, kicsavar; összegyűjt, marokba fog; eltávolít, eltérít; kiválaszt

vṛjina mfn
hajlott, görbült, megtört (szó szerint és képletesen); szerencsétlen, bajhozó; göndör; n – bűn, baj, szenvedés [√vṛj]

vṛkodara m
Bhīma, „farkasgyomrú” [vṛka-udara]

vṛkṣa m
fa [~√bṛh, ~√vraśc]

vṛṣṇi mfn
férfias, erős, hatalmas; m – Vṛṣṇi nemzetség [√vṛṣ]

vṛṣṭa mfn
esett eső, esőzött [√vṛṣ]

vṛt (vartate)
(1Ā) fordul, pörög; tovább halad, fejlődik, végbe megy, megtörténik; létezik, tartózkodik vmben (Loc); cselekszik, viselkedik, tevékenykedik

vṛta mfn
beburkolt, elrejtett; bezárt, körbezárt; vmvel teljes, teli, megáldott; megállított, visszatartott; kiválasztott, kedvelt, szeretett; n – kincs, gazdagság [√vṛt]

vṛtta mfn
fordult, mozgásba jött, hozott (pl. kerék); megtörtént, előfordult; gyakorolt, folytatott; befejezett, elvégzett; megtanult; elmúlt; n – előfordulás, használat, átalakulás; esemény, ügy, dolog, alkalom; folyamat, gyakorlat, életmód, viselkedés [√vṛt]

vyādhi m
betegség, rendellenesség, zavar [√vyadh]

vyāghra m
tigris [vi-ā-√ghrā]

vyākaraṇa n
különválasztás, megkülönböztetés; részletes leírás, magyarázat; nyelvtan, nyelvtani elemzés [vi-ā-√kṛ]

vyakta mfn
megnyilvánult, láthatóvá vált, nyilvánvaló, egyértelmű [vi-√añj]

vyakti f
megnyilvánulás, láthatóvá válás, nyilvánvalóság, egyértelműség [vi-√añj]

vyāmiśra mfn
összekevert, vmvel elkevert, kiegészített; sokféle, különféle [vi-ā-√miśr]

vyāna m
az egész testben szétáradó, keringő életlevegő (udāna fia, apāna apja) [vi-√an]

vyāpaka mf(ikā)n
átaható, szétterjedő, kiterjedt, mindenhová kiretjedő, szétterjedő [vi-√āp]

vyapāśraya mfn
támogatás/bizalom nélküli, önmagától függő; m – oltalom/támogatás helye, oltalom; össz: oltalomvétel, támogatásra lelés [vi-apa-ā-√śri]

vyapeta mfn
szétment, darabokra szakadt, elválasztódott; elmúlt, meghalt; vm (össz) ellentétes [vi-apa-√i]

vyāpta mfn
szétterjedt, áthatott, kiterjedt, beborított, megtöltött; magában foglalt, benne foglalt; elért, birtokolt [vi-√āp]

vyāsa m
felosztás, elrendezés; Vyāsa [vi-√as]

vyath (vyathate)
(1U) remeg, reszket, imbolyog, meginog, elesik, elbukik, elveszt vmt, elmében nyugtalanná, zaklatottá válik, megrémül, fájdalmat szenved el

vyathā f
izgatottság, felkavarodottság, nyughatatlanság, szorongás, fájdalom, félelem [√vyath]

vyatīta mfn
elment, elmúlt, eltávozott, meghalt [vi-ati-√i]

vyātta mfn
kinyitott, nyitott (száj); n – nyitott száj, állkapocs [vi-ā-√dā]

vyavasāya m
erőfeszítés, fárasztó tevékenység; eltökéltség, elhatározás, szándék [vi-ava-√so]

vyavasita mfn
befejezett, elvégzett, lezárt; próbált, törekedett; eldöntött, meghatározott; akarattal bíró, elhatározott; megállapított, lerögzített, ismert [vi-ava-√so]

vyavasthita mfn
elhelyezett, lerakott, vmben megállapodott, megszilárdult, vmn nyugvó; sorba rakott, (csatasorba) felállított [vi-ava-√sthā]

vyavasthiti f
külön rakás, megkülönböztetés, elválasztás, különbség; szilárdság, állhatatosság, döntés, elhatározás [vi-ava-√sthā]

vyoman m
menny, ég, tér (mint elem), levegő (külső, belső) [?vya-ūma, ?√vye]

vyomasad mfn
égben tartózkodó [vyoman-√sad]

vyūḍha mfn
szétszedett, felosztott, elrendezett [vi-√vah]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.