A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

u
nyomatékosító szó, töltelékszó

ubha mfn
mindkét, mindkettő

ubhaya mf(ī)n
mindkettő, kétféle, két módon [ubha]

uccais
hangosan, erőteljesen; fent, magasan [ucca]

ucchiṣṭa mfn
elhagyott, elutasított; kiköpött (étel); étel által tisztátalan személy (aki nem mosott kezet és szájat); n – maradék, ételmaradék [ud-√śiṣ]

ucchoṣaṇa mfn
felszárító, kiszárító; n – felszáradás, kiszáradás, felszárítás, kiszárítás [ut-√śuṣ]

ucchvāsa m
légzés, mély belégzés [ud-√śvas]

ud-ā-hṛ (udāharati)
(1P) felállít; kijelent, bejelent; vkt nevez vmnek; idéz

ud-añc (udañcati)
(1P) felemel

ud-dhṛ (uddharati)
(1U) felemel, tisztel

ud-diś (uddiśati)
(6U) vm felé mutat, rámutat, céloz; kijelöl, kihangsúlyoz; kijelent, meghatároz, beszél, kihirdet; értelmez, szándékszik, szán vmt

ud-hṛ (uddharati)
(1U) kitép, kiszakít, kihúz, kiemel, felhúz, felemel

ud-i (udeti)
(2P) felmegy, fejlődik, felemelkedik, felkel (Nap)

ud-kram (utkrāmati, utkramati)
(1U) fellép, emelkedik; kilép, kimegy, elmegy; elmúlik, meghal; túllép, elhagy, meghalad; figyelmen kívül hagy, nem vesz észre

ud-miṣ (unmiṣati)
(6P) szemet kinyit

ud-nī (unnayati)
(1U) felvezet, felhoz, felemel, kivezet

ud-sad (utsīdati)
(6U) felül, felemelkedik; elsüllyed, megsemmisül, romokba omlik

ud-sṛj (utsṛjati)
(6U) elenged, meglazít, szabaddá tesz; elhagy, kilép, elkerül, mellőz, lemond vmről, figyelmen kívül hagy; elküld, elenged, kiürít

ud-sthā (uttiṣṭhati)
(1P) feláll, felkel

ud-vij (udvijate)
(6Ā) felkavarodik, zavarttá válik, megretten, megremeg

ud-yam (udyacchati)
(1U) felemel; törekszik vmre

udāhṛta mfn
mondott, nevezett, hívott [ud-ā-√hṛ]

udaka n
víz [uda; √ud]

udāna m
felfelé áramló életlevegő, ami a torokból megy felfelő [ud-√an]

udañc mf(udīcī)n
felfelé fordult, felemelkedő, fenti, északi; f – Észak [ud-√añc]

udapāna mn
kút [uda-pāna; √pā]

udāra mf(ā/ī)n
magas, emelkedett, fennkölt; neves, jó hírű; becsületes, egyenes, őszinte; nagylelkű, bőkezű [ud-√ṛ]

udara n
has, gyomor, bármi belseje, üreg [ud-√ṛ]

udāsīna mfn
külön ülő, elkülönülő, közömbös, szenvtelen; tétlen, erőtlen; m – idegen, semleges ember; filozófus, bölcs [ud-√ās]

udāsīnavat
külön, elkülönülten, semlegesen, szenvtelenül [udāsīna, ud-√ās]

udayāstamaya m
felemelkedés és alászállás [udaya-asta-maya]

udbhava m
létezés, létrejövés, eredet [ud-√bhū]

uddeśatas
tisztán, világosan, félreérthetetlenül; röviden, tömören [ud-deśa, √diś]

udvega m
remegés, reszketés; kétség, aggódás [ud-√vij]

udyata mfn
felemelt, emelkedett; megkezdett; aktív, dolgozó; vmre kész, vágyó [ud-√yam]

ugra mfn
erőszakos, hatalmas, rettentő, rémisztő, vérszomjas; m – Rudra, Śiva

ukta mfn
mondott, kiejtett; megszólított; n – szó, mondat [√vac]

ukti f
kijelentés, mondat, állítás; értékes beszéd, szó [√vac]

ulba n
borítás; magzatburok, anyaméh [~√vṛ, ~√uc]

um
dühöt vagy beleegyezést kifejező indulatszó

umā f
Umā, Himavat lánya; fény; nyugodtság; len; kurkuma [u-mā]

unmīlita mfn
felnyitott (szem); láthatóvá tett vm [ud-√mīl]

upa-ā-śri (upāśrayati)
(1P) nekidől, nyugszik vmn; elindul vmi felé; oltalomra lel vhol, átadja magát vmnek

upa-ās (upāste, upāsate)
(2Ā) mellé ül, mellette vár; tisztel, imád, szolgál, figyel

upa-dhṛ (upadhārayati)
(1P) fenntart, megtart, elvisel; vmnek tekint, vmnek gondol; elmében tart, rágondol, meditál

upa-diś (upadiśati)
(6U) rámutat, kijelöl; elmagyaráz, tanít; tanácsol, elmít; nevez; irányít

upa-han (upahanti)
(2P) üt, ver, érint; sulykol, döngöl, rárak; lesújt, megsebesít

upa-hu (upajuhoti)
(3P) feláldoz, a bemutatott áldozaton kívül még (ital)áldozatot mutat be

upa-i (upaiti)
(2P) közel lép, közel megy, megközelít, megérkezik, elér; elvégez, keresztülmegy vmn, elvisel, elkötelezi magát vm iránt

upa-jan (upajāyate)
(1Ā) létrejön, megszületik, megtörténik; ráadásként, vmn felül megjelenik, hozzáadódik, újraszületik

upa-labh (upalabhate)
(1Ā) megragad, birtokba vesz, elér, megtalál; érzékel, felfog, megért, megtanul

upa-lip (upalimpati)
(6P) bekoszol, beken, beborít, befed

upa-nī (upanayate)
(1U) közelvezet, közel hoz, felajánl; hírt hoz, kommunikál; vezet, irányít; önmagához közel hoz, beavat; vmlyen állapotba hoz

upa-pad (upapadyate)
(4U) megközelít, elér; megtörténik, állapotba belép; megtörténik, létrejön; alkalmas vmre, helyes, megfelelő

upa-pra-i (upapraiti)
(2P) közelmegy, megközelít, ráront; elkezd, belekezd

upa-ram (uparamate)
(1U) megáll, lecsendesül, cselekvést beszüntet, elhagy, felad, lemond

upa-rudh (ruṇaddhi)
(7U) körbezár, ostromol; visszatart, megállít, megzavar, gátol; terhel, idegesít, zaklat; beburkol

upa-sam-gam (upasaṁgacchate)
(1Ā) együtt megközelít, közösen találkozik; egyesül; közel megy; belép valamilyen állapotba

upa-sev (upasevate)
(1Ā) meglátogat, vhol, vkivel tartózkodik; szolgál, imád; gyakorol, tanul, használ, felhasznál

upa-smṛ (upasmarati)
(1P) emlékszik

upa-vas (upavasati)
(1P) együtt lakik, valahol lakik, tartózkodik; tartózkodik vmtől, a lemondás állapotában van

upa-viś (upaviśati)
(6P) közel megy, megközelít; leül, helyet foglal; belép; megáll, megállítja, lenyugtatja magát; gyakorol vmt, elkötelezi magát vmnek, vmt alkalmaz

upa-yā (upayāti)
(2P) közel megy, megközelít, felé megy, meglátogat, oltalmat keres; megérkezik, elér, vmlyen állapotba kerül

upabhoga m
élvezet, evés, fogyasztás [upa-√bhuj]

upadraṣṭṛ m
néző, megfigyelő, tanu, szemlélő [upa-√dṛś]

upahata mfn
megütött, megsértett, megsérült, fájdalmat elszenvedő, bánatos, szomorú; érzelmek által hajtott; legyengült, elkedvetlenedett, elbátortalanodott; megölt [upa-√han]

upahṛta mfn
közel hozott, felajánlott, bemutatott; felajánlott; kiosztott (étel) [upa-√hṛ]

upakāra m
támogatás, segítség, szolgálat; díszítés, előkészítés [upa-√kṛ]

upalabdha mfn
elért, megszerzett, megkapott, felfogott, megértett, megtanult, érzékelt [upa-√labh]

upama mfn
legfelsőbb, legkiválóbb; legközelebbi; -ā – legközelebb, szomszédban; - ā f – hasonlóság, ugyanolyanság; összehasonlítás; mfn – össz: egyenlő, hasonló, olyan, mint, vmre emlékeztető [upa-√mā]

upaniṣad f
vk mellé, közel leülés; tanítások hallgatása a mestertől bizalmas körben, titkos tanítás, az Abszolútról szóló tanítás, Upaniṣad [upa-ni-√sad]

upapanna mfn
megközelített, elért, megvalósított; megtörtént, létrejött; vmvel megáldott, ellátott [upa-√pad]

upapatti f
megtörténés, esemény, előfordulás, láthatóvá válás, megvalósulás, felhasználás [upa-√pat]

uparata mfn
megállított, abbahagyott, visszavont, szüneteltetett; csendes, türelmes; halott; eltűnt, nem létező [upa-√ram]

upāsā f
imádat [upa-√ās]

upāsana n
kilövés (nyílé); f(ā)n – szolgálat, tisztelet, imádat, vm végrehajtása [up-√ās]

upasanna mfn
rárakott, ráhelyezett, rajta lévő; megközelített, közeljött; közel helyezett [upa-√sad]

upaśānta mfn
lenyugodott, megbékélt; nyugodt, békés; elmőlt, megszűnt, kihalt, megszakadt [upa-śam]

upasecana mfn
ráöntő, megöntöző; n – öntözés, ráöntés; (ráöntött, kiöntött) lé [upa-√sic]

upāsitavya mfn
tisztelendő, imádandó [upa-√ās]

upāśrita mfn
vmn nyugvó, fekvő, vmnek támaszkodó, vmbe kapaszkodó; vk segítségét igénybe vevő, oltalmat talált, menedékre lelt [upa-ā-√śri]

upastha m
vm közepe, veleje; mn – nemi szervek [upa-√sthā]

upāya m
közeljövés, megérkezés, eljövetel; eszköz, ami által a cél elérhető, út, rátermedtség, jártasság [upa-√i]

upāyatas
(megfelelő) eszközzel, módon, okosan [upāya, upa-ā-√i]

upeta mfn
vmt megközelített, elért; vmvel megáldott, ellátott [upa-√i]

uraga m
kígyó [uras-√gam]

ūrdhva mfn
emelkedő, felfelé tartó, felemelt, függőleges, felső, égnek álló; -am – felfelé, fölé, följebb, fent [√vṛdh]

ūrjita mfn
erővel, hatalommal, kiválósággal megáldott; n –erő, hatalom, bátorság [√ūrj]

ūrṇanābhi m
pók, „gyapjúköldökű” [ūrṇa-nābhi]

ūru m
comb, öl

uru mf(vī)n
széles, teres, nagy, hatalmas, kiváló; n – tág tér; – tágan [√vṛ, ūrṇu]

urugāya mfn
nagy lépésű, hosszú lépésű; dicsőített; n – nagy tér, mozgástér [uru-gāya; √gā]

uśanas m
Uśanas = Śukra, Vénusz [√vaś]

uśat (=uśan) mfn
vágyó; m – Uśan [√vaś]

uṣman m
hő, forróság, gőz [√uṣ]

uṣṇa mfn
meleg; szenvedélyes, zabolátlan [√uṣ=√vas]

ut-pad (utpadyate)
(4Ā) felemelkedik, létrejön, megszületik; láthatóvá válik, elkészül

uta
talán, és, vagy (sor végén gyakran hangsúlyoz)

utkramaṇa n
felmenés, kimenés; fellszállás, fent szárnyalás, röpülés; kilépés, meghaladás; eltávozás, halál [ud-√kram]

utkrānta mfn
elindul, kimegy; túlhaladott, felülmúlt, túlment; meghaladó [ud-√kram]

utpatti f
keletkezés, létrejövés, eredet, teremtés [ud-√pad]

utsādana n
eltevés, félretevés; felfüggesztés, megzavarás; elpusztítás, legyőzés [ud-√sad]

utsāha m
erő, akaraterő, erőfeszítés, energia; szilárdság; öröm [ut-√sah]

utsanna mfn
elpusztult, eltűnt [ud-√sad]

uttama mfn
legfelsőbb, legkiválóbb, legfőbb [ud]

uttamāṅga n
legfelső, legfőbb testrész = fej [uttama-aṅga]

uttamaujas m
Uttamaujas, „legkiválóbb (élet)erejű” [uttama-ojas]

uttara mfn
felső, magasabb, kiválóbb, jobb; északi; bal; későbbi, rákövetkező, utáni, jövőbeli; -ā – északi félteke; n – felső borítás, felszín; eredmény, végkövetkeztetés; -am – végül [ud]

uttareṇa
északra, bal oldalt [uttara]

uttha mfn
felállt, felemelkedett; létrejött, származó; m – létrejövés [ud-√sthā]

utthita mfn
felállt, felemelkedett, emelkedett, létrejött [ut-√sthā]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.