A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

tad mfn
ott, az, ő; – akkor, ott (=tatra); akkor, abban az esetben (=tadā); úgy (=tathā); amiatt, azért (=tatas); n – Abszolút (Brahman)

tadā
akkor

tadanantaram
közvetlenül utána, azonnal, rögvest, azután [tad-antara]

tadarthīya mfn
arra a célra szánt, azért végzett [tad-arthīya]

tādṛś mfn
olyan, olyasféle; – úgy, oly módon [tad-√dṛś]

tadvat
úgy [tad]

tamas n
sötétség, homály; tétlenség, tudatlanság (minősége) [√tam]

tāmasa mf(ī)n
sötét, tudatlan, tudatlanság minőségében lévő [tamas, √tam]

tanū = tanu f
test, külső megjelenés, forma, személy, illető; mf(vī)n – vékony, kicsi, finom, kifinomult [√tan]

tanu f
test, külső megjelenés, forma, személy, illető; mf(vī)n – vékony, kicsi, finom, kifinomult [√tan]

tap (tapati)
(1U) hőt, fényt áraszt magából, (fel)melegít, beragyog; hővel elemészt, fájdalmat okoz, vezekel

tapa m
hő, meleg [√tap]

tapas n
hő; fájdalom; önmegtartóztatás, vezeklés, léttisztítás [√tap]

tapasvin mfn
ínséges, szerencsétlen, szegény; m – vezeklő, aszkéta [tapas, √tap]

tapasya (tapasyati)
(den) önmegtartóztatást végez; mfn – önmegtartóztató; hőből származó; -ā f –önmegtartóztatás [tapas; √tap]

tapta mfn
fűtött, égett, lángolt, forró; önmegtartóztatást gyakorolt; fájdalmas, szomorú [√tap]

tāraka mf(ikā)n
átvivő, átengedő, megmentő, felszabadító; csillagokkal kapcsolatos; n – csillag; -ā f – csillag

tarhi
abban a pillanatban, akkor, abban az esetben [tad-hi]

tarka m
feltételezés; érvelés, vita [√tark]

tārkṣya m
Tārkṣya, mítikus lény, aki eredetileg egy ló volt (díszítő jelzője: ariṣṭa-nemi = ép keréktalpú), később madár, még később Garuḍa, vagy annak apja

tarpaṇīya mfn
elégedetté tehető, teendő [√tṛp]

tāta m
apa, Voc: kedves!, szeretett! (rokon megszólítása)

tata mfn
kifeszített, megfeszített, kiterjedt, kinyúlt, szétáradt, meghosszabbított, folytatott, beborított; m – apa; – gyermek gyengéd megszólítása (Voc) [√tan]

tatas
azután, attól, amiatt, akkortól, onnan (= tad Abl)

tathā
úgy, éppúgy, oly módon [tad]

tatra
ott, abban, akkor [tad]

tattva n
(belső) természet, igazság, valóság, alapelv, lényegiség, „az-ság” [tad]

tattvārtha m
igazság [tattva-artha]

tattvatas
elv szerint, eredeti természet szerint, valójában, igazán, tényleg, pontosan [tattva]

tāvat mf(atī)n
annyira nagy, oly sok, annyira távoli; – annyira nagyon, sokan, távol; időközben; egyszer, most, csak [tad]

tejas n
(kés) él; sugár, ragyogás, fény, hő, tisztaság, egészséges megjelenés, életerő; férfi mag; türelmetlenség, hevesség; spirituális-tudati erő [√tij]

tejasvin mfn
éles (szem); ragyogó, tündöklő, erőtől duzzadó, heves, hősies; nemes; erőszakos [tejas, √tij]

tij (tejate)
(1Ā) élessé válik, éles; megélesít

tīkṣṇa mfn
csípős; nyers, durva [√tij]

timira n
sötétség [~tamas]

tiras
ferdén, rézsútosan; vmn (Acc) keresztül, vmn (Acc) túl, fölött; vm nélkül; rosszul [√tṝ]

tiro-dhā (tiro-dadhāti)
(3P) félreállít, eltávolít, legyőz; (Ā) – vmtől elrejti magát, eltűnik

tīrtha n
átjáró, út, folyóhoz vezető lépcső(zetes rakpart), (folyó partján lévő) szent hely [~tīra, √tṝ]

toya n
víz

tṝ (tarati)
(1U) átkel, átszel, keresztüljut, elér

trai (trāyate)
(1Ā) megvéd, megőriz, megment vmtől (Abl, Gen)

traiguṇya mfn
három minőségből álló [tri-guṇa, √grah]

trailokya n
a három világ (együtt), három világ feletti uralom [tri-loka]

traividya mfn
három Védát ismerő (pap) [tri-vidyā, √vid]

traya mf(ī)n
hármas, háromszoros, háromrétű, háromból álló [tri]

tretā f
hármas, három dologból álló; a 2. (eredetileg 3.) világkorszak [traya, tri]

tri mf(tisras)n
három

tri-ṇāciketa mfn
aki háromszor meggyújtotta a Naciketas tüzet, aki tanulmányozta a Naciketas-ról szóló történetet [tri, naciketas]

tridhā
háromféle, háromrétű, három részből álló [tri]

tridiva n
három menny, mennyország [div, √div]

trimātra mfn
három szótagnyi idejű [tri-mātra]

tṛṇa n
fűszál, szalmaszál [√tṛṇ]

tṛpta mfn
vm által (Inst, Gen, össz) elégedetté vált, kielégített; f – kielégítettség, kielégülés, jóllakottság, csömör [√tṛp]

tṛpti f
kielégülés, elégedettség [√tṛp]

tṛṣṇā f
szomj, létszomj; vágy, mohóság [√tṛṣ]

tṛtīya mf(ā)n
harmadik

tu
de, hanem, azonban; tényleg, valójában; töltelékszó

tulya mfn
vmvel (Inst, Gen) egyenlő, ugyanolyan, hasonló [√tul]

tumula mf(ī)n
zűrzavaros, lármás, kavargó

turīya mf(ā)n
negyedik

tūrṇa mfn
gyors; -am – gyorsan [√tvar]

turya mf(ā)n
negyedik

tuṣ (tuṣyati)
(4P) elégedetté válik (Inst) által, megnyugszik

tūṣṇīm
csöndesen, csendben

tuṣṭa mfn
elégedetté vált [√tuṣ]

tuṣṭi f
(meg)elégedettség [√tuṣ]

tuṣṭuvas mfn
aki már dicsőített, ünnepelt [√stu]

tvac f
bőr, irha [~√tvakṣ/√takṣ]

tvad
te, 2. személyű személyes névmás

tvādṛś mfn
hozzád hasonló, te-féle [tvad]

tvar (tvarate)
(1U) siet, gyorsan megy

tvattas
tőled [tvad]

tyāga m
elhagyás, elengedés, lemondás, eltávolodás [√tyaj]

tyāgin mfn
elhagyó, feladó, elengedő, elhagyó, lemondó, feláldozó [√tyaj]

tyaj (tyajati)
(1P) elhagy, felad, elenged

tyājya mfn
hátrahagyandó, elhagyandó, feladandó, elkerülendő [√tyaj]

tyakta mfn
elhagyott, feladott, elengedett, lemondott [√tyaj]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.