A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

sa
össz: vmvel bíró, együtt lévő, birtokló

sabāndhava mfn
rokonokkal, emberi kapcsolatokkal bíró [bandhu; √bandh]

śabda m
hang, szó, beszéd; Om, abszolút hang, kinyilatkoztatás, szóbeli hagyomány [~√śap]

sacetas mfn
ugyanolyan elméjű, nézetű; tudatos, értelmes [cetas, √cit]

sad (sīdati)
(1P) ül, leül; elsüllyed, lerogy, elájul, elkeseredik, elcsügged

sadā
örökké, mindig, állandóan

ṣaḍara mfn
hatküllőjű [ṣaḍ-ara]

sadasat mfn
létező és nemlétező, valós és valótlan, igaz és hamis, jó és rossz [sat-asat]

sādharmya n
ugyanolyan/egyenlő kötelesség, vallás, természet, tulajdonság [sa-dharma; √dhṛ]

sādhu mf(vī)n
egyenes, igaz, célravezető, célbataláló; sikeres, hatékony; alkalmas; m – erényes, igaz, szent ember; n – igaz tett; – egyenesen, helyesen, valóban, igazan, nagyon [√sādh]

sādhya mfn
legyőzendő, uralandó, irányítandó; m – Sādhya (kiengesztelendő) mennyei lények [√sādh]

sadman n
tartózkodási hely, ülés, ház, áldozati hely [√sad]

sadoṣa mfn
hibával bíró, tökéletlen, helyetelen [sa-doṣa, √duṣ]

sadṛśa mf(ī)n
vmhez (Inst, Gen, Loc, össz) hasonló; alkalmas; -am – hasonlóan; alkalmas módon, jól [sa-√dṛś]

sāgara m
óceán; vm óceánja, vmben végtelenül bőséges [sa-gara, √gṝ]

sah (sahate)
(1U) uralkodik, győz, legyőz; irányít, ural; elvisel, eltűr

saha
együtt

sahadeva m
Sahadeva, „istenekkel együtt lévő” [saha-deva]

sahaja mfn
együtt, ugyanakkor született; veleszületett, természetes, magától érthetődő, spontán, születési vm (pl. hely); a kezdetek óta változatlan; m – természetes állapot, helyzet [saha-ja, √jan]

sahas mfn
erős, hatalmas; n – erő, hatalom, győzelem; -asā – erőszakosan, erővel, vehemensen, gyorsan, azonnal, váratlanul, kiszámíthatatlanul [√sah]

sahasra n
ezer

sahasrakṛtvā
ezerszer [sahasra, √kṛ]

sahasraśas
ezresével [sahasra]

sahita mfn
együtt lévő, kiegészített, társított; egyesített; -am – együtt [saṁhita, saha]

śaibya m
Śaibya, „Śibi népének ura” [śibi]

sainya mfn
hadi, hadsereggel kapcsolatos; m – hadsereg, katona; n – csapattest [senā]

śak (śaknoti)
(5P) van ereje, képes, alkalmas megcsinálni vmt (Acc, Dat, Loc), vmhez értő, vmben jártas; szenv (śakyate) – vm (inf) lehetséges

śaka mfn
vmre képes; m – szkíta törzs [√śak]

śākhā f
ág (szó szerint és képletesen), rész

sakhi m
barát (rh ragozású) [√sac]

sākṣāt
közvetlenül, saját szemmel, szem előtt, személyesen, láthatóan, nyilvánvalóan [sa-akṣa]

sākṣin mfn
látó, szemlélő, vizsgáló, (szem)tanú [sa-akṣa]

sakta mfn
tapadó, ragaszkodó, kötődő; vmre figyelő, fókuszáló, elkötelezett, vm iránt odaadó [√sañj]

śakya mfn
lehetséges, megvalósítható, képes [√śak]

śāla mfn
házban lakó; m – ház

śalākā f
pálca, rúd, írópálca, gyógyító anyag felviteléhez való pálca [~√śal]

sam-ā-car (samācarati)
(1U) vm felé (Loc) törekszik, cselekszik, vmt gyakorol, elvégez, végrehajt

sam-ā-dhā (samādadhāti)
(3U) összerak, egybetart, összerögzít; megformál, megjavít, elrendez, helyreállít, beállít; összegyűjti a gondolatait, az elmét összpontosítja, egységbe hozza

sam-ā-hṛ (samāharati)
(1U) összehoz, összegyűjt, találkozik, egyesül; helyreállít, visszaállít a helyére (Loc); visszavon, visszahúz

sam-adhi-gam (samadhigacchati)
(1P) együtt odamegy, megközelít, utolér, találkozik, odaér, megtalál; tanul, megvalósít, elér vmt, túljut vmn, legyőz

sam-āp (samāpnoti)
(5P) teljesen megszerez, birtokol; megvalósít, beteljesít, befejez

sam-aś (samaśnute)
(5U) elér, megszerez; beteljesít (vágyat); teljesen áthat, átjár

sam-ati-i (samatyeti)
(2P) teljesen elmegy, elmúlik, teljesen túljut, átszel, felülmúl

sam-bhū (saṁbhavati)
(1U) együtt van, összejön, összegyűlik, találkozik, egyesül; megszületik, létre jön vmből; vmivé válik, megnyilvánul

saṁ-dṛś (⌀)
(1U) együtt lát, egyszerre lát, teljesen lát, megfigyel, érzékel

sam-hṛ (saṁharate)
(1U) összehoz, egyesít, összegyűjt, koncentrál; visszavon, visszatart

sam-īkṣ (samīkṣate)
(1Ā) alaposan megnéz, megvizsgál, érzékel; kitalál, feltalál, felfedez; végiggondol, átgondol

sam-jan (saṁjāyate)
(4Ā) vmvel (Abl) együtt születik, vmből (Abl, Loc) születik, létre jön

sam-jñā (samjānāti)
(9U) egyetért, ugyanolyan véleményen, összhangban van; f – egyetértés, összhang, kölcsönös megértés; tiszta tudatosság, teljes tudás, megismerés

sam-ni-as (saṁnyasyati)
(4P) ledob egy helyre, halomba rak, lehelyez; felad, abbahagy, elhagy, lemond, elenged, szerzetessé válik

sam-ni-dhā (saṁnidhatte)
(3U) közel, egybe rak, vm mellett lerak, belerak, rárak; vmre irányít (tekintetet); kijelöl, kinevez

sam-ni-yam (saṁniyacchati)
(1P) összetart, összefog, megállít, visszatart, szabályoz

sam-pad (saṁpadyate)
(4U) célt ér, elér, egyesül, vmvel teljessé, vmvé válik

sam-pari-grah (saṁparigṛhṇāti/saṁparigṛbhṇāti)
(9U) (barátságosan) elfogad, kap; átölel; megvalósít, befejez, végrehajt; befogad, alaposan megért

sam-pari-i (saṁparyeti)
(2P) körbejár; átölel, tartalmaz; megfontol, latolgat, fontolóra vesz, tűnődik

sam-paś (saṁpaśyati)
(4U) egyszerre lát, áttekint, tanulmányoz; vizsgál, érzékel, felismer; tekint vmnek

sam-pra-āp (samprāpnoti)
(5P) teljesen elér, megvalósít, megérkezik, megszerez, részt vesz, keresztül megy

sam-pra-īkṣ (saṁprekṣate)
(1U) megnéz, gondosan megfigyel, vmről tudatos, éber

sam-pra-sthā (saṁpratiṣṭhate)
(1Ā) helyzetet közösen felvesz (oltár előtt); együtt elindul, elhagy, halad, megközelít, megy

sam-sad (saṁsīdati)
(1P) (együtt) leül; elkeseredik, összeomlik, elszomorodik, csügged; f – együtt ülés, közösség, gyűlés, találkozás, királyi udvar; mfn – együtt ülő, társuló, találkozó

sam-smṛ (saṁsmarati)
(1P) tökéletesen emlékszik, felidéz vmt (Acc, Gen)

sam-stambh (saṁstabhnoti, saṁstabhnāti)
(59P) csak hat: támogat, megerősít, jóváhagy, bátorít; elmét megnyugtat, lecsendesít, bátorságot összeszed

sam-tṝ (saṁtarati)
(1U) keresztül meg, átlósan átmegy, meghalad, megmenekül vmtől (Abl)

sam-ud-yam (samudyacchati)
(1P) felemel; megállít, megzaboláz, hajt (lovakat)

sam-ūh (samūhati)
(1U) összesöpör, összegyűjt, egybegyűjt, egyesít

sam-vāñch (saṁvāñchati)
(1P) vágyik, sóvárog, kíván, akar [vö: √van]

sam-vas (saṁvasati)
(1P) együtt lakik, él, társul vkvel (Inst), összegyűlik

sam-vi-bhā (saṁvibhāti)
(2P) vmről elmélkedik, vmn meditál

sam-viś (saṁviśati)
(6U) közelmegy, megközelít, társul, elköteleződik; együtt belép; beleolvad; lefekszik, pihen; (nemileg) egyesül

sam-yā (saṁyāti)
(2P) együtt halad, fejlődik, közösen utazik, megy; összejön, találkozik; elér vmlyen állapotot

sam-yam (saṁyacchati)
(P) visszatart, megfékez, irányít, legyőz; összeköt; becsuk (ajtót)

sam-yuj (saṁyunakti, samyuṅkte)
7U egyesít, összekapcsol; egyeséget köt, szövetséget formál, együtt megtámad; vmre (Loc) irányít, vhová helyez; pass: egyesül, összekapcsolódik, nemileg egyesül, találkozik

samā f
év, évszak [sama]

śama m
nyugalom, kiegyensúlyozottság [√śam]

sama mfn
vmvel (Inst) egyenlő, ugyanolyan, egyenértékű; változatlan, állandó; kiegyenlített; semleges, megfelelő méretű, mértékű; vmvel (Inst, Gen, Loc, -tas, össz) szemben egyenlő; n – egyenlőség, azonosság, hasonlóság; háborítatlanság, kiegyensúlyozottság; vízszintes sík

samādhi m
összerakás, egyesítés, összesség; elérés, megvalósítás, végkövetkeztetés; ízület; teljes tudati egység [sam-ā-√dhā]

samāgata mfn
összejött, találkozott, egybegyűlt; megérkezett, visszatért [sam-ā-√gam]

samagra mfn
mind, egész, teljes, mindegyik; össz: teljesen, mind [sam-agra]

samāhita mfn
összerakott, összetartott, egyesült, összegyűlt; rakott, helyezett, rögzített; összeszedett, vmre (Loc) irányított (gondolat), [sam-ā-√dhā]

samakṣa mfn
látóhatáron belüli, látható; -am – szem előtt, láthatóan, jelenlétben [sam-√īkṣ]

sāman n
időmértékes verseléssel írt vagy énekelt dicsőítő dal; Sāma-veda; megnyugtató, kedves szó [~√so, ~√sā, ~so-manin]

samāna m
köldök tájéki, emésztésért felelős életlevegő; mfn – ugyanolyan, hasonló, azonos, egy; általános, univerzális [sam-√an]

samanaska mfn
azonos nézetű, egyetértő; elmés [manas]

samanta mfn
„együtt végű” határos, érintkező, egybefüggő, szomszédos; minden oldalon lévő, egyetemes, teljes, egész; -āt – minden oldalon, körül; teljesen, egészen [sam-anta]

samantatas
minden felől, teljesen [sam-anta]

samanvita mfn
összekapcsolt, társított; vmt birtokló, vmvel megáldott, vmvel teljes [sam-anu-√i]

samarpita mfn
rádobott, rálökött, ráhelyezett, vmn rögzített [sam-√ṛ]

sāmarthya n
cél, jelentés ugyanolyansága, célban, tárgyban való egyetértés; hatékonyság, erő, képesség [sam-artha; √arth]

samāsa m
összedobás, összerakás, egybegyűlés, találkozás, összeköttetés, egyesülés; tömörség, rövidség; szóösszetétel; -ena – tömören, röviden [sam-√ās]

samāsatas
tömören, röviden, velősen [samāsa; sam-√ās]

sāmāsika mf(ī)n
tömör, lényegre törő, átfogó, szóösszetétellel (samāsa) kapcsolatos; mn – szóösszetétel [samāsa, sam-√ās]

samatā f
vmvel (Inst, Gen, össz) való egyenlőség, azonosság; vkivel (Loc, össz) szembeni kiegyensúlyozottság, részrehajlás nélküliség, egyenlőség; alap állapotúság [sama]

samatīta mfn
megtörtént, teljesen elmúlt, felülmúlt [sam-ati-√i]

samatva n
vmvel (Inst, Gen) való egyenlőség, kiegyensúlyozottság, egyensúlyban levés [sama]

samavasthita mfn
megszilárdult, szilárd, elhelyezkedett [sam-ava-√sthā]

samaveta mfn
összejött, összegyűlt, találkozott, egyesült [sam-ava-√i]

samāviṣṭa mfn
együtt, egyszerre belépett, megszállt, birtokolt, megtöltött; vmvel (össz) biztosított, megáldott, felruházott; vmre (Inst) tanított vm által (Inst) [sam-ā-√viś]

samāvṛta mfn
teljesen beborított; elrejtett, beburkolt; őrzött, védett [sam-ā-√vṛt]

samāyukta mfn
egyesült, találkozott, összejött, kapcsolatba került; vmvel megáldott, ellátott, vmt birtokló [sam-ā-yukta; sam-ā-√yuj]

sambandhin mfn
egyesülő, kapcsolódó, vkhez tartozó, vk által birtokolt, rokon [sam-bandha; √bandh]

saṁbhava m
összejövés, találkozás, egyesülés; születés, létrehozás, eredet, forrás, ok; képesség, megegyezés, összhang [sam-√bhū]

saṁbhāvita mfn
összehozott; megragadott; tisztelt, vmnek tekintett; vmre alkalmas [sam-√bhū]

saṁbhūta mfn
együtt létező, összejött, egyesült; létrejött, létrehozott, megteremtődött; vmivé átalakult [sam-√bhū]

saṁbhūti f
születés, eredet, létrejövés; össz: vmből született; növekedés; (szellemi, természetfeletti) erők megnyilvánulása [sam-bhūti; √bhū]

saṁcaya m
gyűjtemény, rakás, kupac, sokaság [sam-√ci]

saṁchinna mfn
darabokra vágott, levágott [sam-√chid]

saṁdeha m
összeállás (anyagi elemeké), halom, összesség; kétség, bizonytalanság vm (Gen, Loc, össz) miatt, gyanakvás; kockázat, veszély [sam-deha; √dih]

saṁdhaya (denom)
összerak, egyesít, nyilat íjra helyez, céloz; megszerez önmagának (ātmani), elér [saṁdhi, sam-√dhā]

saṁdhi f
talákozás, kapcsolat, egyesülés, társulás; szövetség [sam-√dhā]

saṁdṛśa m
teljes megjelenés, látszat, érzékelés [sam-√dṛś]

saṁgata mfn
összejött, találkozott, egyesült; szövetséget kötött; egymásba illesztett, alkalmas; n – találkozás, szövetség, barátság, nemi egyesülés [sam-√gam]

saṁgha m
közeli kapcsolat, keveredés, elvegyülés, összejövetel, gyülekezet, rakás, sokaság, tömeg, számosság (sok valamiből), (lelki) közösség, csoport [sam-√han]

saṁghāta m
összecsapás, összeütközés, ütközet, küzdelem, harc; sokaság, tömeg [sam-√han]

saṁgraha m
összetartás, összehozás, egybegyűjtés; megragadás, megfogás, elvétel; támogatás, védelem; kedves bánásmód, vk megnyerése; -eṇa – teljesen, egészen [sam-√grah]

saṁgrāma m
gyülekezet, csapat, hadsereg; csata, találkozás [sam-grāma]

saṁhata mfn
összeütött, egybetapadt, összetapadt; együtt tartott, egy egységet alkotó, társult; megszilárdult [sam-hata, √han]

samiddha mfn
meggyújtott, felgyújtott; fellelkesült [sam-√indh]

samidha m
tűz, tűzifa [sam-√indh]

samitiṁjaya mfn
csatában vagy gyűlésen győzedelmes, tekintélyes [samiti-jaya; sam-√i, √ji]

samitpāṇi mfn
tüzelő kezű, kezében tüzelőt tartó [samit-pāṇi]

saṁjaya mfn
teljes győzelmű; m – győzelem, Saṁjaya [sam-√ji]

saṁjña mfn
össz: vmről tudatos; össz: vhogy nevezett, hívott [sam-√jñā]

saṁjñaka mf(ikā)n
össz: vmlyen nevű, vmnek nevezett [sam-√jñā]

saṁjñita mfn
tudatott, közölt, átadott; nevezett, hívott [sam-√jñā]

saṁkalpa m
elhatározás, kitűzött cél, szándék, döntés, fogadalom, akarat, vágy [sam-√kḷp]

saṁkalpita mfn
vágyott, szándékozott, célirányos, eltökélt, elhatározott; elképzelt, elgondolt [sam-√kḷp]

saṁkara m
(össze)keveredés, társadalmi rendek keveredése [sam-√kṛ]

śaṁkara mf(ī)n
bőséget, áldást létrehozó, áldásos; m – Śaṁkara (Śiva) [śam-kara, √kṛ]

saṁkhya mfn
összeszámoló, megszámoló, kiszámoló, összegző; n – csata, küzdelem, harc, héború, viszály [sam-√khyā]

saṁkhyāna n
láthatóvá válás, megjelenés; megszámolás, számolás, számvetés, becslés [saṁkhya, sam-√khyā]

saṁmoha m
megzavarodás, összezavarodás, megtévedés, öntudatlanság, emlékezetvesztés, tudatlanság [sam-moha; sam-√muh]

saṁmūḍha mfn
teljesen elbódult, megzavarodott, összezavarodott, bizonytalan, elveszett; ostoba, bolond [sam-√muh]

saṁnibha mfn
vmre (össz) emlékeztető, vmhez hasonló [sam-nibha, sam-ni-√bhā]

saṁnihita mfn
együtt/közel lehelyezett, határos, érintkező, közeli, jelenlévő; elhelyezett, raktározott [sam-ni-√dhā]

saṁniviṣṭa mfn
együtt leült, összegyűlt; belépett, elmerült [sam-ni-√viś]

saṁnyāsa m
lerakás, elhagyás, lemondás, szerzetesség [sam-ni-√as]

saṁnyasana n
ledobás, lehelyezés, abbahagyás, (mindenről való) lemondás [sam-ni-√as]

saṁnyāsin mfn
lerakó, feladó, lemondó, elhagyó; m – lemondott, szerzetes [sam-ni-√as]

saṁnyasta mfn
ledobott, elhagyott, feladott, lemondott [sam-ni-√as]

saṁpad f
fejlődés, siker, beteljesülés, tökéletesség; gazdagság, bőség, jószerencse; kiválóság; (fejlődési) állapot, természet, sors [sam-√pad]

saṁpanna mfn
jól esett, jól alakult, elért, befejezett, tökéletes; vmvel megáldott, vmt birtokló; gazdag, bőséges; szerencsés, sikeres, boldog [sam-√pad]

sāmparāya m
elmúlás, halál; öröklétből való létezés [sam-parā; √i]

saṁpāta m
egybe-, össze-repülés, egybeesés, összetalálkozás; megtörténés, előfordulás [sam-√pat]

saṁpluta mfn
összefolyt, összeáramlott, találkozott; vmben (össz) megfürdött; elárasztott, beborított, vmvel teli [sam-√plu]

saṁprakīrtita mfn
megemlített; nevezett, hívott, mondott [sam-pra-√kīrt]

samprasūta mfn
létrehozott, megteremtett, nemzett [sam-pra-√sū]

saṁpratiṣṭhā f
megőrzés, folytonosság; stabilitás, alap, alapzat [sam-pra-√sthā]

saṁpratiṣṭhita mfn
vmn (Loc) szilárdan álló, nyugvó, rögzített, letelepedett [pra-√sthā]

saṁpravṛtta mfn
előrement, előrehaladt, elindult; felbukkant, létező, jelen lévő; megkezdett; elmúlt; belekezdett, részt vevő [sam-pra-√vṛt]

sampūrṇa mfn
teljesen teli, vmvel teljesen megáldott, rendelkező; teljes, mindent tartalmazó [sam-pūrṇa, √pṝ]

samrāj m
egyetemes, legfőbb uralkodó (istenek, király); királyok királya [sam-√rāj]

samṛddha mfn
elért, megvalósított, beteljesült, sikeres; vmvel megáldott, vmvel teljes; kifejlett, megnőtt, felfokozott, felajzott [sam-√ṛdh]

śaṁs (śaṁsati)
(1P) dicsőít, magasztal; ismétel, elmond, kifejez, bejelent; jóváhagy, beleegyezik

saṁsāra m
keresztülmenetel, (folyamaton) átmenés; folyamat, vándorlás, létforgatag, tudatok-lelkek vándorlása, anyagban való lét [sam-√sṛ]

saṁśaya m
bizonytalanság, döntésképtelenség, kétség [sam-√śī]

saṁsiddha mfn
tökéletesen megvalósított, befejezett, elért, elkészített, meggyógyított [sam-√sidh]

saṁsiddhi f
teljes megvalósítás, beteljesülés, tökéletesség, siker; tökéletes állapot, végső felszabadulás; végkövetkeztetés, utolsó szó, végső vélemény (vitában) [sam-√sidh]

saṁśita mfn
megfent, éles, hegyes; kész, elkészült, megoldott, elkészített, eldöntött, megállapított; elért, befejezett, megtartott, végrehajtott [sam-√śi]

saṁsparśa m
közeli, kölcsönös kapcsolat, érintkezés, érintés, elkeveredés, összekeveredés; (érzékszervi) érzékelés [sam-√spṛś]

saṁśrita mfn
vmvel egyesült; vmnek támaszkodó, vmbe kapaszkodó; vmnél (Acc, össz) oltalomra lelt, vmt szolgáló; vhol lakó; vmvel kapcsolatos, vmre vonatkozó [sam-√śri]

saṁstha mfn
együtt álló, vmn levő, álló, benne lévő, vmhez tartozó, vmtől függő, vmben részt vevő, vm által birtokolt, fennálló, létező [sam-√sthā]

saṁsthāpana n
elrendezés, beállítás, felállítás, felépítés, megszilárdítás [sam-√sthā]

saṁstuti f
dicsőítés, magasztalás [sam-√stu]

saṁśuddha mfn
teljesen megtisztult [sam-√śudh]

saṁśuddhi f
teljes-tökéletes megtisztulás, tisztaság [sam-√śudh]

saṁtata mfn
kifeszített, kiterjedt vm (Loc) felett; vm által (Inst) beborított; egybe szőtt, folyamatos, folytonos, szakadatlan, örök [sam-√tan]

saṁtuṣṭa mfn
teljesen elégedetté vált [sam-√tuṣ]

samudbhava m
létezés, létrehozás, eredet; létrejövés; össz végén: vmből létrejött [sam-ud-√bhū]

samuddhartṛ mfn
felemelő, kihúzó, felszabadító, megszabadító [sam-ud-√dhṛ]

samudra m
tenger, óceán, „vízgyűjtő” [sam-udra]

samudrāyaṇa mfn
óceán felé folyó [samudra-ayana]

samūla mfn
gyökérrel bíró, elburjánzott, füves, zöld; gyökérrel együtt lévő, gyökér és ág, teljes vmi [sa-mūla]

samupāśrita mfn
nekitámaszkodó, támogatott, vmn (Acc) nyugvó; vmhez (Acc) folyamodó, oltalmat lelő [sam-upa-ā-√śri]

samupasthita mfn
megközelített; elrendezett, felállított; megkezdett; vm hatalmába került [sam-upa-√sthā]

samuttha mfn
felemelkedő, megjelenő, előforduló; vmből fakadó, születő, kinövő [sam-ut-√sthā]

saṁvāda m
közös beszélgetés, társalgás, eszmecsere [sam-√vad]

saṁvatsara m
egész év; -am – egy évig [sam-vatsara]

saṁvedita mfn
tanított, tájékoztatott [sam-√vid]

saṁvigna mfn
felkavart, izgatott, megrémült, nyugtalan [sam-√vij]

saṁvṛtta mfn
megközelített, megérkezett; megtörtént, megvalósult, előfordult, elmúlt; beteljesült (vágy); beborított [sam-√vṛt]

sāmya n
egyenlőség, egyenértékűség, kiegyensúlyozottság, alap, megszokott állapot [sama]

saṁyama m
teljes visszatartás, megfékezés; dhāraṇā, dhyāna, samādhi együtt; irányítás, megkötés [sam-√yam]

saṁyamin mfn
megzabolázó, visszatartó, irányító, önfegyelmezett [sam-√yam]

samyañc mfn
együtt-egyfelé menő, egyesített; teljes, egész; helyes, pontos; -ak – egy irányban, ugyanoda, ugyanakkor, együtt; egy vonalban, egyenesen; teljesen, egészen; helyesen, tényleg, valójában [sam(i)-√añc]

saṁyata mfn
összetartott, szorosan tartott; (ön)fegyelmezett, irányított, szabályozott vm által (Inst, Loc, össz); összekötözött, bebörtönzött [sam-√yam]

saṁyoga m
találkozás, kapcsolat, egyesülés; testi-nemi-házassági kapcsolat [sam-√yuj]

saṁyukta mfn
összekapcsolódott, egyesült, társult, vmvel megáldott; össz: vmvel foglalkozó; -am – egyesülve, együtt, ugyanakkor [sam-√yuj]

śanais
csendesen, nyugodtan, lágyan, fokozatosan [śana, ~√śam]

sanātana mf(ī)n
örök, állandó, időtlen [sana]

saṅga m
vmhez (Loc) kapcsolódás, érintkezés, tapadás; viszony, nemi érintkezés; odaadás, imádat, vágy [sam-√gam, √sañj]

saṅgin mfn
függő, ragaszkodó, kapcsolatban lévő, vmt kedvelő, imádó, vággyal teli [saṅga, sam-√gam]

sañj (sajati)
(1U) függ, ragad, tapad, vmvel (Loc) foglalkozik

śaṅkā f
kétség, bizonytalanság; gyanú, bizalmatlanság [√śaṅk]

śaṅkha m
kagyló(kürt)

śānta mfn
békés, megnyugodott, megszelídült; gyengéd, áldásos, kedves [śānti, √śam]

śānti f
(belső) béke, (elme) csend [√śam]

sapatna m
rivális, ellenség [sa-patnī]

saptama mf(ī)n
hetedik

saptan mfn
hét

śara m
nyílvessző; fűféle, nádféle [√śṝ]

śarad f
ősz; év [~√śrā, ~√śṝ]

śaraṇa mfn
védelmező, őrző, oltalmazó; n – oltalom, menedék, védelem, lakhely [√śri]

saras n
„folyékony”, tó, víztározó [√sṛ]

saratha mfn
szekérrel együtt lévő, szekeres; m – harcos; -am – együtt, ugyanazon a szekéren [ratha]

sārathi m
kocsihajtó, kevert rendű (kṣatriya apa, brahmin anya); vezető, segítő [sa-ratha]

śaravat mfn
nyilakkal teli [śara]

sarga m
elengedés, kibocsátás, kiáradás, kiengedés, kiürítés; anyag, világ teremtése, teremtés; természet, hajlam, jellem [√sṛj]

śārīra mf(ī)n
testi, testtel kapcsolatos, testből származó; n – testfelépítés, anatómia [śarīra, √śṝ, √śri]

śarīra n
test; csontok (test szilárd része) [√śri, √śṝ]

śarīratva n
testűség, testtel bíróság, test állapota [śarīra]

śarīrin mfn
testtel rendelkező, testetöltött; m – élőlény [śarīra, √śri, √śṝ]

śarman n
oltalom, védelem, menedék, biztonság; jó érzés, öröm, gyönyör [√śri]

sarpa mf(ī)n
csúszó, tekergő, mászó; m – kígyó [√sṛp]

sarūpa mfn
ugyanolyan formájú, alakú, hasonló; szép alakú [sa-rūpa]

sarva mfn
minden, teljes; m – mindenki; n – minden(ség)

sarvaga mfn
mindent átaható, mindenütt jelenlévő; m – egyetemes lélek [sarva-ga]

sarvagata mfn
mindent átható, mindenütt jelenlévő; m – önvaló [sarva-gata; √gam]

sarvarūpa mfn
mindenformájú, bármilyen formát felölteni képes; mindenféle [sarva-rūpa]

sarvaśas
teljesen, együttesen, minden tekintetben, általánosan

sarvatas
mindenhonnan, minden oldalról, mindenkitől mindenhol, körben; teljesen, mindenhogy [sarva]

sarvathā
mindenhogyan, minden tekintetben, minden eszközzel; teljesen, egészen [sarva]

sarvatra
mindenhol, minden esetben, mindig

śās (śāsti)
(2P) parancsol, utasít, fegyelmez, büntet; tanít vkt (Acc) vmre (Acc), nevel

śaśa m
nyúl

śaśāṅka m
„nyúl jelű”, Hold [śaśa]

śaśin m
„nyulas”, Hold [śaśa]

ṣaṣṭha mfn
hatodik [ṣaṭ]

śastra n
kard, kés, vágóeszköz, fegyver [√śas]

śaśvat mfn
állandó, folytonos, szakadatlan, megszakítás nélküli, újra előforduló; – folyamatosan, szakadatlanul, állandóan, mindig

śāśvata mf(ī)n
örök, állandó, teljes [śaśvat]

sasya n
gabona, termés, gyümölcs [~sas-yat]

ṣaṭ mfn
hat

sat-kāra m
tisztelet, tiszteletteljes bánásmód, vendéglátás, ünneplés, gondoskodás, odafigyelés

śata n
száz

śatadhā
százféle [śata]

śataśas
százasával [śata]

satata mfn
folyamatos, állandó, szakadatlan; -am, össz – folyamatosan, állandóan, mindig [sa-tata, √tan]

śaṭha mfn
hamis, megtévesztő, tisztességtelen; m – csaló, szélhámos, gazember

ṣaṭka mfn
hatból álló; n – hat versszakből álló vers [ṣaṭ]

satpati m
magasztos úr, vezető, bajnok, irányító, férj, istenek ura [sat-pati]

śatru m
ellenség [√śad]

śatrutva n
ellenségeskedés, gyűlölet [śatru, √śad]

śatruvat
ellenséghez hasonlatosan [śatru]

sattama mfn
legigazabb, legjobb, legkiválóbb [sat; √as]

sattva n
lét, valóság; lényegiség, belső természet, jellemző; életerő, tudat; jóság minősége; mn – élőlény [sat; √as]

sattvavat mfn
élettel megáldott, élő, létező; lényeggel megáldott; határozott, eltökélt, bátor; jóság minőségében gazdag, erényes, tiszta [sattva]

sāttvika mf(ī)n
lelkes, energikus; jóság minőségéhez-kötőerőjéhez tartozó, tiszta, igaz, valódi, őszinte, helyes, erényes; természetes, igazi; [sattva, sat, √as]

satūrya mfn
zenével kiegészített, zenés [tūrya]

satya mfn
igaz, valós, őszinte, jó, erényes; n – igazság, valóság, őszinteség; ígéret, fogadalom; -am – igazán, valóban, tényleg [sat, √as]

satyakāma mfn
igazságszerető [satya-kāma]

sātyaki m
Sātyaki = Yuyudhāna, Kṛṣṇa kocsihajtója „igaz természetű” [satya]

satyavāha m
Satyavāha [satya-vāha]

saubhadra mfn
Subhadrāhoz tartozó; m – Subhadrā fia, Abhimanyu [su-bhadra; √bhand]

śauca n
(testi-tudati) tisztaság [√śuc]

saukhya n
jólét, kényelem, egészség, öröm [sukha]

saukṣmya n
parányiság, finomság, kifinomultság [sūkṣma]

saumadatti m
Saumadatti = Bhūriśravas, Somadatta fia [soma-datti, √dā]

saumya mf(ā/ī)n
somával kapcsolatos; Holdra emlékeztető, gyengéd, enyhe, finom; áldásos; n – gyengédség [soma, √su]

saumyatva n
szelídség, gyengédség; áldásosság [saumya]

śaunaka m
Śaunaka, a Ṛg-veda egyik szövegváltozatának szerzője [śunaka]

śaurya n
hősiesség, bátorság, vitézség [śūra, √śvi]

savijñāna mfn
megkülönböztető képességgel megáldott; evilági tudással bíró [saha, vi-√jñā]

savikāra mfn
eredménnyel együtti, átalakulással teli, következménnyel bíró, megváltozó [sa-vikāra, vi-√kṛ]

savyasācin mfn
kétkezes, az íjat bal kézzel (is) kihúzó; m – Arjuna [savya-sācin, √sū, √sac]

śayāna mfn
lefekvő, pihenő, alvó [√śī]

śayita mfn
pihent, nyugodt, fekvő, alvó [√śī]

śayitṛ m
aki alszik, pihen [√śī]

sayuj mfn
egyesült, társult [sa-√yuj]

śayyā f
ágy, nyughely [√śī]

senā f
hadsereg [√si]

senānī f
seregvezető, hadvezér [senā, √nī]

setu m
kötelék, béklyó; híd, összekötő; határ [√si]

sevā f
szolgálat; imádat; vhol tartózkodás, vm meglátogatása; vm élvezete [√sev]

śeva mfn
kedves, értékes [√śvi]

śevadhi m
kincstár, értéket hordozó; gazdagság, ékszer, vagyon [śeva-dhi, √śvi, √dhā]

sevin mfn
lakó, tartózkodó; szolgáló; követő, használó, gyakorló [seva, √sev]

sevitva n
össz: (hely) felkutatása, vhol tartózkodás; tisztelet, hódolat [√sev]

si (sinīti)
(9U) megköt, odaköt, megkötöz, megbéklyóz

sic (siñcati)
(6U) kiönt, kibocsát, kiborít, beleönt vmbe (Loc), ráönt vmre; férfimagot kibocsát; csepeg, csepegtet, áztat

siddha mfn
megvalósított, végrehajtott, beteljesült, tökéletességet elért, megszerzett; m –tökéletességet elért személy [√sidh]

siddhi f
megvalósítás, végrehajtás, beteljesedés, tökéletesség, siker; természetfeletti erő, képesség [√sidh]

śikhaṇḍin mfn
(haj)tincses, copfos; m – páva; Śikhandin, Drupada fia (lánya) [śikhā]

śikharin mfn
hegyes, csúcsos, tarajos; m – hegy, „csúccsal bíró” [śikhara]

śikṣā f
vágy vm elérésére, megvalósítására; tanulás; hangtan, kiejtéstan [√śikṣ]

śīla n
szokás, természetes életmód, gyakorlat, hajlam, természet, jellem, magatartás [~√śīl]

siṁha m
oroszlán, hős, önvaló [√sah]

sindhu m
folyó; vizek (az égben), áradás; óceán, tenger [~√sidh]

śiras n
fej, koponya; vm csúcsa, teteje, feje, krémje

śirovrata n
„fej-fogadalom”, melyben az Atharva-veda tanulói tüzet hodoztak a fejükön, vagy nem tanulmányozzák a Védát [śiras-vrata]

śiṣṭa mfn
meghagyott, visszamaradt, maradék [√śiṣ]

śiṣya mfn
tanítandó; m – tanítvány, tanuló [√śās]

śīta mfn
hideg

śiva mfn
áldásos, kegyes, jóságos, barátságos, boldog; m – boldogság, jólét, Śiva [?√śī, ?√śvi]

skanda mfn
ugró, szökkenő, ráugró, megtámadó; m – Skanda=Kārttikeya [√skand]

śloka m
hang, hívás; ismertség, dicsőség, hírnév, dicsőítő himnusz; = anuṣṭubh versmérték [śoka, ~√śru]

sma
tényleg, valójában, igazán (hangsúlyozó szó); jelen idejű igét múlt idejűvé teszi

smṛ (smarati)
(1P) emlékszik

smṛta mfn
emlékezett, (hagyomány által) tanított, átadott, törvény által előírt; vmként, vmlynek ismert, tudott, nevezett [√smṛ]

smṛti f
emlékezés, emlékezet; hagyomány [√smṛ]

snigdha mfn
ragadós, nyúlós, tapadós; zsíros, olajos; gyengéd, érzelmileg kötődő [√snih]

śobha mfn
fényes, ragyogó; -ā – ragyogás, fény, tündöklés, szépség, báj, kedvesség, dísz; -a m – össz: fény (= śobhā) [√śubh]

ṣoḍaśakala mfn
16 részből álló, 16 rétű [ṣoḍaśa-kala]

ṣoḍaśan mfn
tizenhat

śoka m
vm miatti (Gen, össz) szomorúság, bánat, kín, fájdalom [√śuc]

soma m
(préselt) lé, nedv, kivonat, Soma [√su]

somaloka m
a Hold istenének világa [soma-loka]

somya mfn
Soma felajánló, abból álló, azzal kapcsolatos, azt tartalmazó, azt szerető, általa inspirálódott, arra méltó, hozzá hasonló alakú [soma, √su]

sparśa mfn
érintő; n – érintés, tapintás, érzékelés, kapcsolat [√spṛś]

sparśana mf(ī)n
érintő; n – érintés, tapintás [√spṛś]

sparśayitavya mfn
érzékelendő, érintendő [√spṛś]

sphuliṅgin mfn
szikrával bíró

spraṣṭṛ mfn
érintő, érzékelő [√spṛś]

spṛhā f
heves, mohó vágy, sóvárgás, érzéki vágy, gyönyör utáni vágy, kapzsiság, irigység [√spṛh]

spṛś (spṛśati)
(6P) (meg)érint, tapint

spṛśa mfn
érintő, elérő; m – érintés, kapcsolat [√spṛś]

śraddadhāna mfn
hittel, bizalommal bíró [śrad-√dhā]

śraddhā f
hit, bizalom; vágyódás [śrad-√dhā]

śrāddha mf(ī)n
hittel teli, hithű, igaz, hűséges; n – halotti felajánlás (nem temetés) [śraddha]

śraddhāvat mfn
hittel bíró, hívő [śraddhā, śrad-√dhā]

śraddhayat mfn
hittel bíró, hívő [śraddhā]

sraṁs (sraṁsate)
(1Ā) leesik, lecseppen, kicsúszik, vmből (Abl) kiszabadul

śravaṇa n
hallás; hallás általi tudásszerzés [√śru]

śravas n
hang, zaj, kiáltás, hangos dicsőítés; folyás, áramlat, ömlés; gyors mozgás, repülés [√śru]

śreṣṭha mfn
legszebb, legboldogabb, legkiválóbb, legfőbb, legjobb, legáldásosabb [śrī]

śreyas mfn
jobb, szebb, ragyogóbb, kiválóbb, áldásosabb; n – jobb állapot; – jobban, inkább [śrī]

śrī f
fény, ragyogás; dicsőség, szépség, bőség, jószerencse, gazdagság; Lakṣmī; gyakran nevek előtt melléknévként megtisztelő titulus [√śri]

śrīmat mfn
szépséges, elbűvölő, szeretetteljes; szerencsés, áldásos, bőséges, előkelő, jó hírű [śrī]

śrita mfn
vmbe (Acc, Loc, össz) kapaszkodó, vmn csüngő, vhol elhelyezkedő, vmben lévő; vm felé (Acc) elindult; vmt (Acc, össz) elért, vmlyen állapotba került; vmlyen formát öltött; vmt elért, vmhez folyamodott [√śri]

sṛj (sṛjati)
(6U) kiáraszt, kibocsát, teremt; szabadjára enged, elenged

sṛṅkā f
ismeretlen jelentés, talán = śṛṅkhalā f – nyakék, nyaklánc; rablánc

srotas n
folyó, víz [√sru]

śrotavya mfn
hallandó, halható; n – meghallandó pillanat [√śru]

śrotṛ mfn
halló [√śru]

śrotra n
hallás szerve, fül; hallás [√śru]

sṛṣṭa mfn
teremtett, kiárasztott; elengedett, eldobott; feladott, elhagyott; vmvel ellátott (Inst, össz); vmre (Loc, Dat) elhatározott [√sṛj]

sṛti f
út, ösvény; siklás, csúszás, hömpölygés [√sṛ]

śru (śṛṇoti)
(5U) hall, figyel, tanul vmt (Acc) vktől (Abl, Inst, Gen)

śruta mfn
hallott, említett, szóban átadott; ismert; n – hallott dolog, tudás, kinyilatkoztatás; hallás, tanítás [√śru]

śrutavat mfn
aki már hallott; tanult [śruta, √śru]

śruti f
hallás, figyelem; fül; szó; hallott tudás, szóban átadott tudás, kinyilatkoztatás, Véda [√śru]

śrutimat mfn
füllel-hallással bíró; bölcs, tanult, Védákat követő [śruti, √śru]

stabdha mfn
szilárdan rögzített, támogatott; mozdulatlan, merev; keményfejű, konok, makacs; felfuvalkodott, büszke; -am – szilárdan [√stambh]

stena m
tolvaj, rabló [√stā]

sthā (tiṣṭhati)
(1U) áll; tartózkodik; (meg)marad vmlyen helyzetben, folyamatosan vhol van, vmt csinál

stha mfn
össz: álló, tartózkodó, elhelyezkedő; vmt gyakorló, vmvel foglalkozó [√sthā]

sthāna n
állás, tartózkodás, elhelyezkedés, megszilárdulás; testtartás; állapot, folyamatos létezés vmben; vm helye [√sthā]

sthāṇu mfn
szilárdan álló, állandó, mozdíthatatlan; m – rönk, oszlop, pillér [√sthā]

sthāvara mfn
mozdulatlanul álló, szilárd, mozdíthatatlan; m – hegy; n – mozdulatlan tárgyak, növények [√sthā]

sthira mfn
szilárd, erős; fix, mozdíthatatlan, rendületlen, tartós [√sthā]

sthita mfn
megállapodott, vhol, vmben tartózkodó, elhelyezkedett, vmben szilárd, (szilárdan) álló [√sthā]

sthiti f
szilárd állás, állás, tartózkodás, vhol megállapodás, folyamatos létezés vmben, állapot; rang, helyzet [√sthā]

stoma m
dicsőítés, himnusz; kántálás [√stu]

strī f
nő; nőstény, nőnemű [~√sū]

stu (stauti)
(2U) dicsér, dicsőít, magasztal, ünnepel

stuti f
dícséret, dicsőítés, magasztalás, himnusz [√stu]

su (sunoti)
(5U) présel, facsar, levet kinyer; lepárol, alkoholt főz; – jó, jól, kiváló, kiválóan, sok, nagyon, könnyű, könnyen, szándékosan, gyorsan, helyesen (igekötő, határozószó)

sū (sūte, sūyate)
(24Ā) nemz, alkot, létrehoz, teremt

śubha mfn
ragyogó, fényes, jóképű; kellemes, elfogadható, képes, hasznos, jó; áldásos, jó szerencsés; erkölcsös, tiszta; tanult [√śubh]

śubhra mfn
ragyogó, sugárzó, tündöklő, szép; világos, fehér; makulátlan [√śubh]

śuc (śocati)
(1U) ragyog, lángol; szomorkodik, búsul; sajnál

śuci mfn
ragyogó, világos, tiszta (szó szerint és képletesen), őszinte, ártatlan; f – megtisztulás, tisztaság, őszinteség, erény [√śuc]

śucin mfn
(= śuci) tiszta [śuci, √śuc]

śuciṣad mfn
fényben, tiszta vízben tartózkodó, az erény útján szilárd [śuci-√sad]

śuddha mfn
megtisztult, tiszta, szeplőtlen, hibátlan, ragyogó [√śudh]

śuddhasattva mfn
tiszta jellemű, ártatlan, bűntelen [śuddha-sattva]

śuddhi f
tisztítás, megtisztítás; tisztaság, tiszta tudás, helyesség, valódiság, ártatlanság [√śudh]

sudhūmravarṇa mfn
szép füst-színű [dhūmra-varṇa]

sudīpta mfn
ragyogó, fénylő [su-dīpta]

śūdra m
a 4. társadalmi rend tagja, munkás, a másik három rend szolgálója

sudūra mfn
nagyon távoli [dūra]

sudurācāra mfn
nagyon rossz viselkedésű, magaviseletű, goromba, züllött, gonosz [su-dur-ā-cara; √car]

sudurdarśa mfn
nagyon nehezen észrevehető, látható, szemnek nagyon kellemetlen

sudurlabha mfn
nagyon nehezen elérhető, nagyon ritka, szűkös [su-dur-lābha, √labh]

suduṣkara mfn
nagyon nehezen elvégezhető, véghezvihető, nagyon fáradtságos [su-dus-√kṛ]

sughoṣa mfn
nagyhangú, Nakula kagylókürtje [su-ghoṣa]

suhṛd m
barát, szövetséges, jóakaró „jó szívű” [su-hṛd]

sujñāna n
helyes érzékelés, tapasztalás, tudás; mfn – helyes tudású [su-jñāna, √jñā]

sujñeya mfn
jól megismerendő, megtanulandó, érzékelendő, megtapasztalandó [su; √jñā]

sukeśa mf(ī/ā)n
szép hajú

sukeśan m
Sukeśan

sukha mfn
könnyű, könnyen suhanó; kellemes, kényelmes, örömteli; n – boldogság, kellemesség, kényelmesség, öröm; -am, -ena – könnyen, kényelmesen, örömtelien, szándékosan [su-kha]

sukhin mfn
boldogsággal bíró, azt okozó, boldog, örömteli, kellemes, kényelmes; m – boldog ember [sukha]

śukla mfn
ragyogó, fényes, világos, fehér, tiszta; Vénusz (=śukra); a holdhónap növő fele

śukra mfn
fényes, tündöklő, csillogó; tiszta, világos; fehér, világos; hibátlan; m – Agni, tűz, Vénusz [√śuc, śukla]

sukṛta mfn
jól csinált; n– helyes, igaz tett, erény, érdem, jutalom [su-√kṛ]

sukṛtin mfn
jól csináló, jó(l)tevő, erényes, helyes, áldásos, bőkezű; művelt [su-√kṛ]

sūkṣma mfn
parányi, apró, finom, kifinomult, jelentéktelen, finomfizikai [~sūci]

sūkṣmatva n
parányiság, apróság, finomság, kifinomultság [sūkṣma]

sulabha mfn
könnyen elérhető, megszerezhető, közönséges, általános; alkalmas, hasznos, előnyös [lābha, su-√labh]

sulohita mfn
szép vörös színű

sumanas mfn
jóelméjű, jóindulatú, békés, elégedett, boldog, bölcs [su-manas; √man]

suniścita mfn
szilárd végkövetkeztetésre jutott, véleményt alkotott, teljesen meggyőződött, eltökélt, határozott; -am – nagyon határozottan [su-nis-√ci]

sūnṛta mfn
örömteli, boldog; barátságos; elégedett; n, -ā f – öröm, boldogság [su-ṛta, √ṛ]

suparṇa mf(ī)n
széplevelű, szépszányú; m – (nagy, ragadozó) madár, mítikus madár; Nap, Hold (szépsugarú); -ā – lótusz

supath m
helyes ösvény [su-path]

supta mfn
elaudt, alvó, lefeküdt; n – alvás [√svap]

sura m
isten, istenség, szent ember [~svar, √sur]

śūra mfn
erős, hősies, bátor; m – hős, harcos [√śvi]

sūrya m
Nap, Napisten [sūra, √svar=√sur]

śuṣ (śuṣyati)
(4P) megszárad, kiszárad, elerőtlenedik, hanyatlik

susukha mfn
nagyon kényelmes, könnyű, kellemes, boldog [su-su-kha]

susūkṣma mfn
nagyon finom, kicsi, kifinomúlt; nagyon pontos (megértés); nagyon nehezen megmérhető, körülhatárolható, megérthető [su-sūkṣma]

sūta mfn
sürgetett, mozgatott, késztetett; született, létrejött; m – kocsihajtó; énekmondó, bárd [√sū]

sūtra n
fonál, szál, húr, szentelt zsinór; sūtra irodalmi mű [√siv]

sūtrin mfn
fonalas, szálas [sūtra, √siv]

suvarcasa mfn
izzó, tüzes, ragyogó, fénylő [~√ruc]

suveda mfn
Vedában jártas [su-veda, √vid]

suvijñeya mfn
jól-könnyen megkülönböztethető, felismerhető [vi-√jñā]

suvirūḍha mfn
teljesen kifejlődött, megérett, kibontakozott [su-vi-rūḍha; √ruh]

sva mfn
saját, önnön; m – önmaga

svabhāva m
saját létállapot, alkat, természet, jellemvonás [sva-bhāva; √bhū]

svadhā f
önnön helyzet, állapot, saját erő; saját (áldozati rész) rész, étel-ital felajánlás [√dhā]

svadharma m
saját kötelesség, természet, jellemvonás [√dhṛ]

svādhyāya m
Véda recitálása; önfejlesztés, önvizsgálat, tanulás [sva-ā-√dhyā, su-ā-dhī]

svādu mf(vī)n
édes, ízletes, ehető, finom [√svad]

svajana m
saját ember, (vér)rokon [sva-jana; √jan]

svaka mf(ā/ikā)n
(=sva) saját; m – saját rokon, barát; n – saját anyagi javak, gazdagság [sva]

svalpa mfn
nagyon kevés, kicsi, rövid (idő) [su-alpa]

śvan m
kutya (rh rag)

svanuṣṭhita mfn
jól elvégzett, gyakorolt, végrehajtott [su-anu-sthita; √sthā]

svap (svapiti, svapati)
(2P) alszik, elalszik, lefekszik vmre (Loc)

śvapāka m
kutyafőző, társadalmi rendekbe nem tartozó [śvan, pāka, √pac]

svapna m
alvás; álom [√svap]

svapnānta m
alvás vagy álom állapota [svapna-anta]

svar
menny, ég, tér [√sūr]

svarga mfn
mennybe menő, vezető; mennyei; m – menny [svar; √sūr]

svargati f
mennybemenetel [svar-gati]

svargya mfn
mennybe vezető, mennyben tartózkodó, mennyei [svarga]

śvas (śvasiti)
(2P) fúj, lélegzik; – holnap, következő nap, jövőben

svastha mfn
önmagában álló, megingathatatlan, önvalójában tartózkodó, saját eredeti természetében lévő, nyugodt, békés, egészséges; magabiztos, eltökélt, összeszedett; önálló, független [sva-stha, √sthā]

svasti fn
jólét, jószerencse, áldás, bőség; – jól, boldogan, sikeresen, „áldás rád!” [su-asti, √as]

śvaśura m
após

svayam
önmaga (mindhárom nemben és személyben), személyesen [sva]

svayaṁbhū mfn
önmagában létező, független [svayam, √bhū]

śveta mf(ā/śvenī)n
fehér, világos

svid
kérdést, kétséget kifejező szó: talán, bárcsak, esetleg; az előtte álló kérdő névmást határozatlan névmássá teszi

śvo-bhāva m
holnapi állapot, ügy, szerelmi ügy [śvas-bhāva]

syāla m
sógor

syand (syandate)
(1U) gyorsan mozog, folyik, rohan, halad; kiönt

syandana mfn
gyorsan suhanó, haladó; m – harci szekér [√syand]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.