A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

pā (pibati)
(1P) iszik, kortyol; (átv.) magába szív

pa mf(ā/ī)n
ivó [√pā]

pac (pacati)
(1U) főz, süt vmből (Acc) vmt (Acc), átalakít vmt (Acc) vmvé (Acc), érlel, érik

pacana mfn
megfőzött, főtt; n – főzés [√pac]

pad (padyate)
(4Ā) hullik, leesik, megsemmisül; m – láb; negyed

pāda m
láb, lábfej; össz végén (sg, pl): megtisztelő titulus; negyed, négy fejezetből álló mű egy fejezete, kör negyed cikkely, versszak negyede [pada; √pad]

pada n
lépés, lábnyom, nyom, jel, jelölés, rang, helyzet, ügy; téma, tartalom, dolog, alkalom; rész, negyed (versszaké), fejezet (csak négy fejezetes műé) [√pad]

padma mn
lótusz [~√pad]

pādodara m
kígyó, „haslábú” [pāda-udara]

pakṣa m
szárny, szárnytoll, madártoll; oldal, szárny (épület, hadsereg), fél holdhónap; csoport, gyülekezet, társaság; sokaság, csapat; választás (két lehetőség közül); nézet, vélemény, gondolat [√pakṣ]

pakṣin mfn
szárnyas; m – madár [pakṣa, ~√pakṣ]

pāla m
védelmező, őrző, pásztor, király [√pā-√pāl]

palāyana n
menekülés, megszökés [palāy, para-√i]

pālayitṛ mfn
védelmező, gyengéden szerető, [√pāl]

paṇava m
apró dob

pañcadaśan mfn
tizenöt

pañcadhā
ötféle, ötrészű, ötféleképp [pañca]

pāñcajanya m
Pañcajana démontól elvett, Kṛṣṇa kagylókürtje

pañcama mf(ī)n
ötödik [pañcan]

pañcan mfn
öt [~√pac]

pañcapāda m
ötlábú [pañca-pāda]

pāṇḍava m
Pāṇḍu fia [pāṇḍu]

paṇḍita mfn
tanult, művelt, bölcs, okos; m – tudós [~paṇḍā]

pāṇḍu m
Pāṇḍu király, „sápadt”

pāṇi m
kéz [√paṇ]

pāpa mf(ī/ā)n
bűnös, gonosz, rossz; n – bűn, balszerencse

pāpman mfn
ártalmas, kártékony, gonosz; m – gonoszság, boldogtalanság, balszerencse, bűn; démon [pāpa]

para mfn
távoli, túli, túlsó, szembeni, felső, rákövetkező; kiváló, felette álló; korábbi, régi; m – másvalaki; Abszolút; -am – utána, később [√pṛ]

paradharma m
másvalaki, más rend kötelessége; másvalaki egyéni sajátossága, jellemője [para-dharma; √dhṛ]

parama mfn
legtávolabbi, legtúlsó, legfelső, legjobb, legutolsó; legkiválóbb, mindenki felett álló, legrosszabb; n – legfelső pont, rész [para, √pṛ]

paraṁparā f
szakadatlan sorozat, állapot, (tanítványi) láncolat [para]

parāmṛta mfn
halál felett álló, annak nem alárendelt [para-amṛta]

paraṁtapa m
„ellenség fenyítője”, Arjuna, Kṛṣṇa [para-tapa]

parāñc mfn
elhajló, elfelé irányuló, vmn túlra irányuló; átvoli, túlnyúló; vissza nem térő, elment, eltávozott; kifelé irányuló (arvāñc ellentéte) [para-√añc]

parāntakāla m
halál időpontja [para-anta-kāla]

parāpara mfn
távoli és közeli, korábbi és későbbi, ok és okozat, felsőbb és alsóbb, jobb és rosszabb [para-apara]

parārdha m
távolabbi, túlsó fél, oldal; legnagyobb létező szám (100.000 billió), Brahmā 50 éve földi években [para-ardha]

paraspara mfn
kölcsönös, egymás/másik általi, egymás; -am – másik, másikkal, kölcsönösen [para]

parastāt
távolabb, tovább, felé, fölé; távolról, hátulról; utána, később [paras]

paratas
távolabb, túl, felette, utána

parāvara mfn
távoli és közeli, korábbi és későbbi, előbbi és utóbbi, magasabb és alacsonyabb rendű, ok és okozat, vm teljessége [para-avara]

parāyaṇa n
végső cél, legfőbb menedék, legfontosabb téma, lényeg [para-ayana; √i]

pari
körül, körbe; teljesen, bőségesen, nagyon, teljesen; ellen, szemben, felé

pari-ava-sthā (paryavatiṣṭhate)
(1Ā) szilárddá válik, megszilárdul vmben

pari-bhū (paribhavati)
(1U) körbevesz, körbezár; legyőz; megsért, megaláz; mfn – körbevevő, körbezáró, körülölelő, átható, irányító

pari-cakṣ (paricaṣṭe, paricakṣate)
(21Ā) mellőz, figyelmen kívül hagy; megemlít, hív, megnevez, megszólít

pari-car (paricarati)
(1P) fel-alá járkál, vmt (Acc) körbejár; vmt (Acc) szolgál; műv (paricārayati): körbevesz; figyel, szolgál; együtt él; Ā – szolgálva van, meg van várva

pari-cint (paricintayati)
(10P) gondol, tekint, szemlél

pari-dah (paridahati)
(1U) körbeéget, teljesen eléget, elemészt, elpusztít; kínoz

pari-dṛś
ránéz, meglát, tekint, érzékel, tud; perf = pass – megfigyelve, érzékelve van, megjelenik, láthatóvá válik

pari-gā (parijigāti)
(3P) körbejár; belép; közel megy, meglátogat; elkerül

pari-īkṣ (parīkṣate)
(1Ā) körbenéz, szétnéz, megvizsgál, érzékel

pari-muc (parimuñcati)
(6P) kioldoz, megszabadít, felszabadít; elenged vmt (Acc); pass: megszabadul, felszabadul

pari-paś (paripaśyati)
(4P) átnéz, felügyel; érzékel, meglát, megvizsgál; vmn (Acc) rögzíti az elmét; tanul, vmt (Acc) vmként (Acc) felismer

pari-sam-āp (parisamāpyate)
csak passz: teljesen befejezett, megvalósított, tökéletességre jutott; vmben (Loc) benne van

pari-śiṣ (pariśinaṣṭi)
(7U) meghagy, maradékul hagy

pari-śuṣ (pariśuṣyati)
(4U) (teljesen)kiszárad, elszárad, elsorvad (szó szerint és képletesen)

pari-svañj = pari-svaj (pariṣvajate)
(1Ā) átölel, átkarol, birtokba vesz

pari-tyaj (parityajati)
(1P) elhagy, felad, figyelmen kívül hagy, elenged

pari-upa-ās (paryupāste)
(2Ā) körbeül, körbevesz, körülzár; jelen van, részt vesz vmben (Acc); tisztelettel megközelít, figyel vkre, imád vkt

pari-vyathā = ?parivyathayatu?
nyugtalanít, lesújt, kínoz [pari-vyath]

pari-yā (pariyati)
(2P) körbe megy, keresztül megy, mindenfelé utazik; keresztül fut = mindenféle formát felölt; körbevesz, védelmez, őríz; elkerül; kifolyik

pari-yat (pariyatate)
(1Ā) körbevesz, bekerít

paricarya mfn
körbejárandó, imádandó, szolgálandó; -ā f – körbejárás; szolgálat, imádat [pari-√car]

paridevanā f
siránkozás, panaszkodás, búsulás [pari-devana, √div]

paridraṣṭṛ m
néző, érzékelő [pari-√dṛś]

parigraha m
megragadás, megfogás; össz: körbezárás, körülvevés, körbekerítés; elérés, megszerzés, túlzott gyűjtögetés, birtoklás; háztartás [pari-√grah]

parihārya mfn
elkerülendő, kihagyandó [pari-√hṛ]

parijñātṛ mf(trī)n
érzékelő, észlelő, megértő, megfigyelő, tudatosító [pari-√jñā]

parikīrtita mfn
bejelentett, kimondott, magasztalt, nevezett [pari-√kīrt]

parikliṣṭa mfn
nagyon felmérgesített, mérges, fájdalmas, kimerült állapotban lévő, kínzott; n – fájdalom, szenvedés; -am – nyughatatlanul, vonakodva, akarata ellenében [pari-√kliś]

parimārgitavya mfn
keresendő, kutatandó [pari-√mārg]

pariṇāma m
változás, átalakulás vmvé (Inst), fejlődés, kifejlődés, kialakulás, érés, éretté válás; emésztés; (idő) múlás, öregedés; eredmény, következmény; -e – végül [pari-√nam]

paripanthin mfn
útban álló, gátló, megakadályozó [pathin]

paripraśna m
kérdezés, alapos tudakozódás [pari-√prach]

parirakṣitṛ mfn
védő, védelmező, megvédő [pari-√rakṣ]

paritrāṇa n
megmentés, megőrzés, védelem, oltalmazás, oltalmazás eszköze [pari-√trai]

parityāga m
elhagyás, feladás, elengedés, elhagyás, lemondás [pari-√tyaj]

parityāgin mfn
elhagyó, feladó, elengedő, elhagyó, lemondó [pari-√tyaj]

parjanya m
esőfelhő, felhő; eső [√pṛc]

parṇa n
(madár)toll; levél [~√pṛ/pṝ]

pārtha m
Pṛthā fia, Kuntī fia

pāruṣya n
durvaság, nyersség [paruṣa]

parvata m
„rögös, göröngyös”, hegy, rakás [parvan, √pṝ, √purv]

paryanta m
kerület, külső szél, perem, határ, vm vége; vm teljessége, össz: vm által határolt [pari-anta]

paryāpta mfn
elért, megszerzett; befejezett, vmvel teljessé vált; elegendő, megfelelő, bőséges; vmhez méltó [pari-√āp]

paryāptakāma mfn
beteljesült vágyú, megnyugodott [paryāpta-kāma]

paryuṣita mfn
egy éjszakányi időt elmúlt, állt, nem friss, állott, poshadt, áporodott; ízetlen [pari-√vas]

paś (paśyati)
(4U) lát (kieg.: dṛś)

pāśa m
csapda, hurok, kötelék, lánc, béklyó [√paś]

paścāt
hátulról, mögüle, visszafelé, nyugatról, utána, később, végül [paśca]

paśu m
vadállat; állat; borjú, tehén; bármilyen háziasított állat; áldozati állat [√paś]

paśya mfn
látandó, helyesen megérthetó, megtapasztalható [√paś]

pat (patati)
(1P) esik, leesik, lesüllyed; repül

pātaka mfn
elhullásra késztető; n – bűn, vétek, hiba, gonosz tett [pāta, √pat]

pataṁga mfn
repülő; bármilyen repülő rovar, méh, molylepke, lepke [pata-√gam]

patha m
út, ösvény [√path]

pathin m
út, ösvény, utazás, távolság [√path]

pati m
férj, úr [√pat]

pātra n
(ivó) edény, tartály, tároló; képes, alkalmas, vmben (Gen) jártas, vmre (Gen, Loc, inf, össz) méltó személy

pattra = patra n
(madár)szárny, toll, levél, (virág)szirom; jármű [√pat]

pauṇḍra mfn
Puṇḍrából származó, halvány szalma színű, m – Bhīma kagylókürtje

paurṇamāsa mf(ī)n
teliholddal kapcsolatos, teliholdkor szokásos, teliholddal bíró; mn – teliholdkor végzett áldozat [pūrṇa-māsa]

pauruṣa mf(ī)n
emberi; n – férfiasság, erő, bátorság, hősiesség; emberi tett, erőfeszítés, erőkifejtés [puruṣa, √pṝ]

paurva mf(ī)n
korábbi, régebbi, múltbeli, keleti [pūrva]

pautra mf(ī)n
gyermekkel kapcsolatos; m – unoka [putra]

pāvaka mfn
tiszta, világos, ragyogó; m – tűz [√pū]

pavana m
szél, levegő, „megtisztító” [√pū]

pāvana mf(ī)n
megtisztító, tiszta, szent [√pū]

pavitra n
megtisztítás, megtisztulás eszköze, szűrő; mfn – megtisztító, rosszat elűző, szent, tiszta [√pū]

pāyu m
végbélnyílás

phala n
gyümölcs; következmény, eredmény [√phal]

pīḍā f
fájdalom, szenvedés, sérülés, sebesülés, pusztulás; korlátozás; együttérzés [√pīḍ]

piṇḍa m
gombóc, gömb, golyó, rakás, dudor; rizsgombóc (ősöknek bemutatott ételfelajánlásnál); étel

pippala m
szent fügefa

pippalāda mfn
Pippala-fa (szent fügefa) gyümölcsét evő; m – bölcs

pīta mfn
megivott; sárga [√pā]

pitāmaha m
apai nagyapa; pl – nagyatyák, ősök; -ī f – apai nagyanya [pitṛ-mahat]

pitṛ m
apa; pl – (ős)atyák

pitṛyāṇa mfn
az ősök által kitaposott út, az ősökhöz vezető út

plava mfn
úszó, vízen lebegő; ugró; csónak, ladik

pra
előtte; előre, előtte, elől; nagyon, nagy mértékben, nagy

pra-ā-rabh (prārabhate )
(1Ā) megragad, megfog vmt (Acc); belekezd, elkezd, végrehajt vmt (Acc, Inf)

pra-ā-sthā (prātiṣṭhate)
? (1Ā) eltávozik

pra-an (prāṇiti)
(2P) belélegzik; lélegzik

pra-āp (prāpnoti)
(5U) elér, találkozik, megkap, elfogad, elszenved, keresztülmegy; kiterjed, kinyúl

pra-arth (prārthayate)
(10U) vágyik vmre; kér vmt kvtől, megkér vkt vmre (inf), imádkozik vmért

pra-bhāṣ (prabhāṣate)
(1U) beszél, mond, elmond, felfed, megnyilvánít, elmagyaráz, nevez, hív; beszélget vkvel

pra-bhid (prabhinatti)
(7P) hasít, kettévág, széttép, széttör, eltör, átszúr, felnyit; pass: darabokra törik, szétmállik; felolvad, kinyílik

pra-bhū (prabhavati)
(1P) létrejön, megjelenik; legyőz, felülmúl

pra-brū (prabravīti)
(2U) bejelent, kinyilvánít, tanít; beszél (kieg.: √ah)

pra-car (pracarati)
(1U) fejlődik, vmhez megy, megközelít, elér, megérkezik; létrejön, láthatóvá válik; körbejár; végrehajt, tevékeny; viselkedik

pra-dā (pradadāti)
(3U) elajándékoz, ad, felajánl, adományoz

pra-dhmā (pradhamati)
(1U) megfúj, belefúj; felkiált

pra-duṣ (praduṣyati)
(4P) romlik, bemocskolódik, (erkölcsileg) lezüllik, megsért, hitetlenné válik

pra-dviṣ (pradveṣti)
(2U) nem szeret, idegenkedik; undorodik, ellenérzése van; gyűlöl

pra-hā (prajahāti)
(3P) elhagy, otthagy, felad (kötelességet), megszeg (szabályt, ígéretet)

pra-han (prahanti)
(2P) üt, sújt, öl, pusztít

pra-has (prahasati)
(1U) nevetésben tör ki, nevet; kinevet, gúnyol

pra-hṛṣ (prahṛṣyati)
(4U) örvendezik, örül, ujjong

pra-i (praiti)
(2P) előjön, megjelenik, elkezdődik; halad, folyik, történik; kimegy, elmegy, eltávozik, meghal

pra-jan (prajāyate)
(4U) megszületik, létrejön, kisarjad, újra születik; műv (prajanayati): létrehoz, utódot nemz

pra-jñā (prajānāti)
(9P) megkülönböztet, észrevesz, felismer, megismer, jártassá válik vmben (Acc), felfedez, megtud

pra-kāś (prakāśate)
(1Ā) láthatóvá válik, megjelenik, ragyog, nyilvánvalóvá válik

pra-lap (pralapati)
(1P) megszólal, beszél; csacsog, haszontalanul beszél

pra-lī (pralīyate)
(4Ā) feloldódik, eloszlik, eltűnik, megsemmisül, elpusztul

pra-mad (pramādyati)
(4U) jól érzi magát, örül, önfeledt, gondatlan; hanyag

pra-muc (pramuñcati)
(6U) kiszabadít, elenged, megszabadul vmtől (Abl); meglazít, kioldoz, eloldoz

pra-nam (praṇamati)
(1U) leborul, hódolatát ajánlja vknek (Acc, Dat, Gen, Loc)

pra-naś (praṇaśyati)
(4P) elveszik, eltűnik, megsemmisül, meghal

pra-nī (praṇayati)
(1U) előre vezet, irányít, halad, fejlődik; elvégez (áldozatot); felajánl, megszentel

pra-ṇi-dhā (praṇidadhāti, -dhatte)
(3U) elé helyez; lehelyez, lerak; odafigyel, odafordul

pra-nud (praṇudati)
(6U) mozgásba hoz, meglök, elriaszt, elhajt

pra-pad (prapadyate)
(4U) ledob, leesik vhonnan (Abl), leveti magát vk (lába) elé, meghódol, oltalmat keres; elindul, ellátogat; keresztülmegy vmn (Acc), valamilyen állapotba kerül

pra-paś (prapaśyati)
(4U) saját szemével lát, megvizsgál, értelmez, eldönt, megért, felfog, vmt (Acc) vmnek (Acc) tekint

pra-sad (prasīdati)
(1U) megnyugszik, letisztul, kitisztul; elégedetté, örömtelivé, kegyessé válik

pra-sidh (prasidhyati)
(4U) befejeződik, elkészül, sikeressé válik, megvalósul; vmből (Abl) következik; ismerté válik

pra-skand (praskandati)
(1P) ugrik, előre lép, fel-le ugrál; nekiesik, megtámad; kiömlik, kicsordul

pra-sthā (pratiṣṭhati)
(1U) feláll, felemelkedik, vm felé halad, felébred, eltávozik, elindul, halad vm felé, fejlődik

pra-sū (prasūte, prasūyate)
(5Ā) nemz, alkot, létrehoz, teremt

pra-tap (pratapati)
(1P) hőt áraszt, ég, izzik, ragyog; perzsel, kínoz

pra-vac (pravakti)
(2P) kimond, bejelent, kihirdet, dicsőít; elmond, elbeszél, átad, elmagyaráz

pra-vad (pravadati)
(1U) hangosan kimond, kijelent, kinyilvánít

pra-vi-bhaj (pravibhajati)
(1P) elválaszt, feloszt, szétoszt, kiporcióz

pra-vi-lī (pravilīyate)
(4Ā) feloldódik, eloszlik, eltűnik, megsemmisül

pra-vid (pravetti)
(2P) tud, megért; műv: megismertet, kommunikál; helyesen megért

pra-viś (praviśati)
(6U) belép, ellátogat; elér, megszerez

pra-vraj (pravrajati)
(1P) előre megy, fejlődik, eltávozik vhonnan (Abl), elindul, otthonát elhagyja, szerzetessé válik

pra-vṛh (pravṛhati)
kitép, széttép, elpusztít; Ā – magához vonz, von (6U)

pra-vṛt (pravartate)
(1Ā) fordul, pörög; tovább halad, fejlődik, végbe megy, megtörténik; elindul, mozgásba jön, kezdődik; létre jön, megtörténik; cselekszik, halad vmvel, végrehajt, viselkedik, foglalkozik vmvel

pra-yā (prayāti)
(2P) előremegy, felé megy, elindul, fejlődik, halad; tovább megy, elmúlik, eltűnik, meghal

pra-yam (prayacchati)
(1U) kinyúl, kinyújtózik vm felé, kiterjed; felajánl, adományoz, ad, küld

pra-yuj (prayuṅkte)
(7U) igába, hámba befog; egyesül vmvel (Inst); vmre (Loc) irányítja az elmét; mozgásba hoz, elindít; irányít; elhelyez, állít; használ, alkalmaz, gyakorol, végrehajt; belekezd; okoz

prabhā f
fény, ragyogás, tündöklés; elbűvölő küllem [pra-√bhā]

prabhāva m
erő, hatalom, méltóság, fenség; természetfeletti erő; szépség, ragyogás [pra-bhāva, √bhū]

prabhaviṣṇu mfn
erős, hatalmas, kiváló, kitűnő, emelkedett; m – úr, mester [prabhu; pra-√bhū]

prabhu mf(vī)n
felülmúló, erős, hatalmas; m – úr, Úr, mester, király, férj [pra-√bhū]

prach (pṛcchati)
(6P) kérdez vmt (Acc) vktől (Acc)

prācya mfn
elől lévő, keleti; megelőző, korábbi, ősi, régi [pra-√añc]

prada mfn
adó, termő, adományozó, ható, okozó, mondó, beszélő [pra-√dā]

prādhānyatas
tekintettel a legfőbb célra, tárgyra; leginkább, legfőként, lényegében

pradigdha mfn
bekoszolt, beszennyezett, bekent, beburkolt [pra-√dih]

pradīpta mfn
meggyújtott, lángoló, égő; izgatott [pra-√dīp]

pradiṣṭa mfn
kijelölt, megmutatott; vezetett, utasításba adott, előírt [pra-√diś]

prādur
előtte, szem előtt, „ajtó előtt”; as és bhū gyökökkel: láthatóvá, érzékelhetővé, létezővé válik; kṛ gyökkel: láthatóvá tesz [pra-dus]

pragraha m
előlfogás, megragadás, tartás; kantár(szár), gyeplő, zabla [pra-√grah]

pragrahavat mfn
megragadással bíró, tartó, fogó [pragraha]

praharaṇa n
ütés, dobás, támadás; fegyver [pra-√hṛ]

prahlāda m
gyönyör, öröm, eksztázis; Prahlāda király, „előgyönyör” [pra-√hlād]

prajā f
utód, sarj, alattvaló, család, faj, teremtmény; nemzés, teremtés [pra-√jan]

prajākāma mfn
utódokra vágyó; m – utódokra való vágy [prajā-kāma]

prajana m
nemzés, alkotás, létrehozás; teremtő, létrehozó [pra-jana, √jan]

prajāpati m
„teremtmények ura”, teremtő, ősnemző [prajā-pati, pra-√jan]

prājāpatya mf(ā)
Prajāpati-tól származó, vele kapcsolatos, tőle jövő, az ő leszármazottja, számára szent; n – teremtő erő, nemző erő [prajā, pati]

prajñā f
megismerés, megkülönböztetés, megértés, bölcsesség [pra-√jñā]

prājña mf(ā/ī)n
bölcs, tanult, tudati (nem testi); m – bölcs [prajñā, pra-√jñā]

prajñāna mf(ī)n
bölcs, megfontolt; n – tudás, megkülönböztető képesség; egyedi jellemvonás [pra-√jñā]

prāk
előtte (térben, időben) [prāñc]

prakāśa mfn
ragyogó, fénylő, látható, nyilvánvaló, megnyilvánult, egyértelmű, közismert, híres, nyilvános; m – tisztaság, ragyogás, (nap)fény; megvilágítás, magyarázat; megjelenés, küllem [pra-√kāś]

prakāśaka mf(ikā)n
ragyogó, fénylő, látható, nyilvánvaló, megnyilvánult, egyértelmű, közismert, híres, nyilvános; m – Nap [pra-√kāś]

prakīrti f
ünnep, dicsőítés; bejelentés, kihirdetés; hírnév, ismertség [pra-√kīrt]

prākṛta mf(ā/ī)n
eredeti, természetes, normális, megszokott; nyers, alantas, vulgáris; prakṛtiből származó; n – szanszkritból származó köznépi nyelv [pra-√kṛ]

prakṛti f
eredeti állapot, forrás; természet, jellemző; anyag [pra-√kṛ]

pralaya m
felbomlás, feloldódás, megsemmisülés, pusztulás; világvége, halál [pra-√lī]

pralīna mfn
felolvadt, beleolvadt, eltűnt, megsemmisült, meghalt

pramāda m
részegség, öntudatlanság; gondatlanság, nemtörődömség; őrület [pra-√mad]

pramāṇa n
mérték, skála, sztenderd; méret, mérték (térben, időben, minőségben, stb); helyes mérték, viszonyítási alap, autoritás; bizonyíték; helyes nézet, érzékelés, tapasztalás, megértés, tudatosság, ill. elérésük eszköze [pra-√mā]

pramāthin mfn
jövő-menő, sürgölődő, siető, rohanó, nyugtalanító, zaklató [pra-√math]

pramoda m
hatalmas öröm, gyönyör, boldogság, örvendezés [pra-√mud]

pramūḍha mfn
megzavarodott, öntudatlan, ostoba, vmbe belebolodult [pra-mūḍha]

pramukha mfn
legfőbb, legfontosabb, legkiválóbb, eleje-vezetője vmnek [pra-mukha]

pramukhatas
a fejénél, elején, élén (seregnek), mindenekelőtt; (arccal) szemben [pra-mukha]

pramukta mfn
elengedett, eloldozott, megszabadított, vmtől mentes [pra-√muc]

prāṇa m
(élet)levegő (tüdőben); lélegzet, belégzés; élet, lélek, Abszolút [pra-√an]

prāṇāpāna m du
ki és belélegzett levegő; ki és belégzés [prāṇa-apāna]

pranaṣṭa mfn
elveszett, elpusztult, eltűnt [pra-√naś]

praṇava m
Om szótag [pra-√ṇu]

praṇaya m
vezető, vezetés, útmutatás; gyengédség, szeretet, bizalmas barátság [pra-√nī]

prāṇāyāma m
légzőgyakorlat, „légzés elnyújtása, megállítása” [prāṇa-āyāma, ā-√yam]

praṇayana n
előre hozás, hozdozás, szállítás; megmutatás, bemutatás; az áldozati tűz szállításának eszköze [pra-√nī]

prāñc mf(prācī)n
előre hajló, felé/előre/szembe néző, elülső, keleti; f – Kelet [pra-√añc]

prāṇin mfn
lélegző, élő; m – élőlény [prāṇa, pra-√an]

praṇipāta m
vk lábához esés, leborulás, hódolatajánlás, meghódolás vk (Gen) előtt [pra-ni-√pat]

prāñjali mf(i/ī)n
(mellkas előtt) összetett kezű (tiszteletteljes kéztartás) [pra-√añj]

praṇodya mfn
elhajtandó, mozgásba hozandó [pra-√nud]

prapanna mfn
megérkezett, oltalomra lelt, leborult vk lába elé, meghódolt [pra-√pat]

prapitāmaha m
apai nagyapa

prāpta mfn
elért, megvalósított, megtalált, megszerzett [pra-√āp]

prāptavat mfn
aki már elért, megszerzett [pra-√āp]

prāpti f
elérés, megvalósítás, előfordulás, elérkezés, megjelenés, megtörténés [pra-√āp]

prāpya mfn
elérhető, elérendő; alkalmas, megfelelő [pra-√āp]

prasabham
erővel, erőszakosan; tolakodóan, alkalmatlanul [pra-√sah]

prasāda m
tisztaság, átlátszóság, ragyogás, tündöklés; nyugalom, béke; kedvesség, szívélyesség, jóindulat; kegy; felajánlott étel maradéka [pra-√sad]

prasakta mfn
összekötött, vmhez ragaszkodó, vm iránt odaadó, figyelmében vmn rögzült, vmvel foglalkozó; világi dolgokhoz ragaszkodó; szerelmes; össz: vmvel megáldott, bíró; folyamatos, hosszantartó [pra-√sañj]

prasaṅga m
(oda)tapadás, (hozzá)ragadás; odaadás, gyengédség vk-vm iránt; (nemi) egyesülés, kapcsolat; alkalom, lehetőség, eset; -ena, -āt – alkalmilag, véletlenül [sam-√gam, √sañj]

prasanna mfn
tiszta, világos (szó szerint és képletesen); igaz, helyes; békés, megnyugodott; kegyes, kedves [pra-√sad]

praśānta mfn
megbékélt, megnyugodott, lecsendesedett [pra-√śam]

praśasta mfn
dicsőített, magasztalt; imádandó, dicsőítendő; legkiválóbb, legjobb; áldott, boldog [pra-√śaṁs]

praśna m
kérdés, kérdezés, tudakozódás [pari-√prach]

prasṛṣṭa mfn
szabadjára engedett, elbocsátott, kiszabadított; szabályozatlan; feladott [pra-√sṛj]

prasṛta mfn
kibocsátott, megnyilvánult, kiáradt, láthatóvá vált [pra-√sṛ]

praṣṭṛ mf(trī)n
kérdező [√prach]

pratāpavat mfn
ragyogással, fenséggel, erővel teli [pra-√tap]

prathama mf(ā)n
első

prathita mfn
elterjedt, kiterjedt, fokozott; megmutatott, ismert, közismert, híres; figyelmes, vmvel foglalkozó, elkötelezett [√prath]

prati
felé, közel, hozzá; szembe, ellen; vissza, visszafelé; lefelé, rá; főnevek előtt: vmhez hasonlóan

prati-anu-bhū (pratyanubhavati)
(1P) egyesével, külön-külön élvez

prati-bhā (pratibhāti)
(2P) ráragyog vmre (Acc); láthatóvá válik, felkínálja magát; megjelenik az elmében, felvillan a gondolatban

prati-jan (pratijāyate)
(4Ā) megszületik, létrejön újra

prati-jñā (pratijānāti)
(9U) elismer, beismer, jóváhagy, beleegyezik; megígér, megfogad; állít, kijelent

prati-pad (pratipadyate)
(4U) rálép, belép, megérkezik, elér; caus: szállít, vezet, kieszközöl, vmt (Acc) vmben (Acc) való részvételre bír; adományoz, ajádékoz

prati-paś (pratipaśyati)
(1P) néz, érzékel, megpillant; megtapasztal

prati-sthā (pratitiṣṭhati)
(1U) vhol tartózkodik, elhelyezkedik; szilárdan áll, stabil vmben, virágzik, fejlődik; nyugszik vmn (Loc), lenyugszik (Nap), elmúlik

prati-vad (prativadati)
(1P) mond, beszél; válaszol; megismétel, visszamond

prati-yudh (pratiyudhyate)
(4U) vk ellen harcol, vk (Acc) méltó ellenfele

pratibodha m
felébredés, éberség; érzékelés, tapasztalás, tudás [prati-√budh]

pratidevatā f
megfelelő, egyező istenség [prati-devatā]

pratīkṣa mf(ī)n
visszatekintő; előre tekintő, elváró; -ā – elvárás [prati-√īkṣ]

pratirūpa n
valódi forma tükörképe, kép, hasonlóság, jelkép; minta, modell; hamis vm [prati-rūpa]

pratiśākhā f
oldalág, friss hajtás [prati-śākhā]

pratiṣṭha mfn
szilárdan álló, állhatatos; ellenálló; -ā f – szilárdság, állhatatosság; nyugvópont, alap, otthon; nyugodtság, béke; megszilárdulás (helyzetben, fogadalomban); előkelőség, rang, hírnév [prati-√sthā]

pratiṣṭhita mfn
megállapodott, megszilárdult, elhelyezkedett, tartózkodó; szilárd, rögzített, vmn függő [prati-√sthā]

pratīta mfn
ismert, elismert, felismert; meggyőzött, vmben bízó, vmben szilárd; elindított; elmúlt; boldog, örömteli [prati-√i]

pratta = pradatta mfn
ajándékozott, felajánlott, adományozott [pra-√dā]

pratyakṣa mfn
szemmel látható, érzékelhető, tapasztalható; tiszta, világos, megnyilvánult, egyértelmű; n – látható bizonyíték, közvetlen tapasztalás [prati-akṣa, √īkṣ]

pratyañc mf(pratīcī)n
hátrahajló, hátranéző, visszahajló, hátulsó, nyugati; f – Nyugat [prati-√añc]

pratyanīka mfn
ellenséges, bántó; szembenálló, ellenálló, ellentétes; m – ellenség [prati-anīka; √an]

pratyanubhūta mfn
egyesével, külön-külön élvezett [prati-anu-bhū]

pratyavāya m
csökkenés, kisebbedés, eltűnés; vm ellentéte, ellenkezője, fordítottja; sértés, bűn; akadály, gát [prati-ava-√i]

pratyupakāra m
szívesség viszonzása, ellenszolgáltatás, hála [prati-upa-kāra, √kṛ]

pravacana n
beszéd, elmondás, recitálás, bejelentés; szentírás; m – beszélő, elmondó, elmagyarázó [pra-√vac]

pravāla mn
zsenge hajtás, fiatal ág [~√val]

pravartita mfn
előregördít, mozgásba hoz, talpra állít, felállít, létrehoz [pra-√vṛt]

pravibhakta mfn
felosztott, szétosztott, elválasztott [pra-vi-bhakta; pra-vi-√bhāj]

pravīra mfn
hősöket megelőző, legyőző; kiváló hős, vezető, herceg, harcos [pra-vīra, ~√vīr]

praviṣṭa mfn
belépett, bennelévő; vmbe belekezdett, vmvel foglalkozó [pra-√viś]

pravṛddha mfn
felnőtt, megnőtt, teljesen kifejlődött; erős, gazdag; idős [pra-√vṛt]

pravṛtta mfn
elindult, megkezdett, mozgásba hozott, (el)fordult, haladó; kibocsátott, létrejött, előfordult; eltökélt; vmben részt vevő, elkötelezett [pra-√vṛt]

pravṛtti f
előre menetel, haladás, fejlődés; tevékenység, aktivitás, késztetés, aktív élet [pra-√vṛt]

pravyathita mfn
megremegtetett, megijesztett, megrémített [pra-√vyath]

prayāṇa n
továbblépés, továbbhaladás; elindulás, eltávozás, halál [pra-√yā]

prāyaṇānta m
élet vége; -m – halálig [prāyaṇta-anta]

prāyaṇta mfn
felbukkanó, haladó; n – bejárat, kezdet, elindulás; életút; halál [pra-ayaṇta; √i]

prayāta mfn
elindult, útnak indult, fejlődött; elment, eltűnt, elpusztult, meghalt [pra-√yā]

prayatna m
állhatatos erőfeszítés, kitartás, heves cselekvés, erőkifejtés, megerőltetés [pra-√yat]

prayukta mfn
igába, hámba fogott; egyesített; alkalmazott, használt; vmivel megáldott, vmire alkalmas, megfelelő; lökött, taszított, irányított [√yuj]

prepsu mfn
elérni vágyó [pra-√āp]

preṣita mfn
mozgásba hozott, sürgetett, késztetett; küldött, megbízott; dobott, hajított [pra-√iṣ]

preṣṭa mfn
hajtott, sürgetett, késztetett; meghívott, hívott; recitált; dobott [pra-√iṣ]

preṣṭha mfn
legkedvesebb, legszeretettebb, legvágyottabb; m – szerető [priya; √prī]

preṣṭṛ mf(trī)n
hajtó, sürgető, késztető; hívón evező; recitáló, dobó [pra-√iṣ]

preta mfn
eltávozott, elhunyt, halott; m – elhunytak szelleme [pra-ita; √i]

preyas mfn
kedvesebb, vágyottabb; m – szerető, barát [priya, √prī]

prī (prīṇāti)
(9U) elégedetté, boldoggá tesz, megörvendeztet; (prīyate) – (4Ā=pass) elégedetté, boldoggá válik, örül, élvez; szeret, szerelmes

prīta mfn
elégedett, beteljesült, örömteli, boldog, gyönyörteli; szeretett, kedves [√prī]

prīti f
örömteli érzés, élvezet, gyönyör, boldogság, kielégülés; jóindulat, kedvesség, barátságosság, egyetértés; gyengédség, szeretet, szerelem [√prī]

priya mfn
kedves, szeretett, kedvenc; vmt (Loc) kedvelő; m – barát, szerető [√prī]

priya-hita n
kedves és kellemes dolog [priya-hita]

priyatara mfn
kedvesebb [priya]

prokta mfn
kimondott, mondott, tanított, kijelentett, említett [pra-ukta, pra-√vac]

proktavat mfn
aki/ami már bejelentett, kinyilvánított, kinyilatkoztatott, kimondott [prokta, pra-√vac]

prota mfn
varrott, fűzött; vmre kifeszített, rögzített, vmbe beleszúrt [pra-uta, pra-√ve]

pṛṣṭha n
hát, vm hátsó része, felső oldal, csúcs, tető [pra-stha]

pṛṣṭhatas
hátról, hát mögül, hátulról; visszafelé, hátrafelé [pṛṣṭha]

pṛthagvidha mfn
különféle [pṛthak-vidha]

pṛthak
külön(-külön), elválasztottan, különbözően, egyedül, egyesével [√pṛth]

pṛthaktva n
különállóság, egyéniség, egyediség, egyedülállóság; -ena – egyedül, egyesével [pṛthak, √pṛth]

pṛthivī f
Föld, világ, föld, talaj [pṛthu, √pṛth]

pṛthu mf(vī)n
széles, kiterjedt; nagy, fontos; -vī f – Föld, föld(elem)

pū (pavate, punāti)
(1Ā9U) tisztít, megtisztít; megértet, felvilágosít; Ā – önmagát megtisztítja, tisztává válik

pūjā f
tisztelet, imádat, felajánlás [√pūj]

pūjana n
imádat, tisztelet [pūjā, √pūj]

pūjārha mfn
imádatra, tiszteletre méltó [pūjā-arha]

pūjya mfn
imádatra méltó [√pūj]

puṁs m
férfi, hím (állat), hímnemű (nyelvtan); emberi lény; (= puruṣa) lélek, tudat, Abszolút (rh rag., Nom: pumān)

punar
újra; vissza; ráadásul; azonban

puṇya mfn
áldásos, kedvező, erényes, érdemes, tiszta, szent; n – erény, érdem [√pū]

purā
korábban, rég; kezdetben; (mind)ez idáig, máig; rövidesen, hamarosan [√pur]

pura n
erőd, város [√pur]

purāṇa mf(ī/ā)n
ősi, régi, öreg; n – régen történt esemény, Purāṇa (ősi történeteket tartalmazó mű) [purā, ~√pur]

purastāt
elölről, először, elől, kezdetben; keletről, keleten; korábbról, korábban [puras]

purātana mf(ī)n
múltbeli, korábbi, előző, ősi, régi [purā, √pur]

puratas
előtte (térben-időben), jelenlétében, korábban [pura, √pur]

puriśaya mfn
erődben (testben) nyugvó [puri-śaya]

purīṣin mfn
földet birtokló, lakó, azon kiterjedő [√pṝ]

pūrṇa mfn
megtöltött, feltöltött, vmvel (Inst, Gen, össz) teli, teljes, vmben gazdag; n – teljesség, bőség [√pṝ]

purodhas m
(királyi) főpap, „fejnél elhelyezkedő” [puras-dhas, √dhā]

pūrta mfn
megtöltött, teli, teljes, befejezett, tökéletes; n – beteljesülés, adományozás, jutalmazás [√pṝ]

purujit m
Purujit, „sokakat legyőző” [puru-√ji]

pūruṣa m
(=puruṣa) ember, személy, Puruṣa, önvaló, Isten [√pṝ]

puruṣāyaṇa mfn
önvalóhoz menő, önvalóval egyesülő [puruṣa-ayana]

puruṣottama m
„emberek legkiválóbbja”, Kṛṣṇa [puruṣa-uttama]

pūrva mfn
korábbi, (meg)előző; ősi, hagyományos; keleti; (sorozatban) első, kezdő, legalsó; már említett; össz: vm által megelőzött, kísért; m – ős, ősatya; -ā f – Kelet; -am – előtte, korábban, össz: vmvel; -eṇa – előtte (térben, időben)

pūrvaka mf(ikā)n
korábbi; össz: vm által megelőzött, vmvel kísért, vm szerinti, vmből álló; m – ős(atya); -am – után, szerint, közepette [pūrva]

pūrvatara mfn
korábbi, előző; -am – előbb, korábban [pūrva]

puṣ (poṣati, puṣyati, puṣṇāti)
(149P) táplál, fokoz, növel, beteljesít, megvalósít; növekszik, fejlődik, gyarapszik, virágzik

pūṣan m
védikus istenség, főként a Nap mint minden létező felügyelője, az utazások (főképp a túlvilágra) vezetője; Soma, Hold mint a mindenség és a nyájak védelmezője, gazdagság adója

puṣkala mfn
sok, számos, bőséges, gazdag, teljes, egész, kiváló, erős, hangos [~puṣka]

puṣpa n
virág; virágzás [√puṣ]

puṣpita mfn
virágos, virágzó; teljesen megnyilvánult, kifejlődött; szóvirágokkal ékes, cikornyás, sallangos [puṣpa, √puṣ]

pūta mfn
megtisztított, fényes, tiszta [√pū]

pūti mfn
rothadó, bűzös

putra m
fiú(gyermek)

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.