A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

na
nem

nābha = nābhi össz: mfn
kerékagyú, köldökű, vm közepét jelentő

nabha m
ég, menny [√nabh, ~√nah]

nabhaḥ-spṛś mfn
„ég-érintő”, mennyet elérő [nabhas-√spṛś]

nabhas n
ég, menny [√nabh, ~√nah]

nāciketa mf(ī)n
Naciketas-szal kapcsolatos

naciketas m
Naciketas, „nem érzékelő” [na-√cit]

nacira = acira mfn
nem hosszú; -āt, -eṇa – rövidesen, hamarosan [cira, ~√ci]

nāda m
hangos hang, üvöltés, (oroszlán)bömbölés [√nad]

nadī f
folyó [nada, √nad]

nāga m
kígyó [na-ga, √gam; nagna]

naikṛtika mfn
tisztességtelen, hamis; alantas, hitvány, gonosz [ni-√kṛ]

naiṣkarmya n
tétlenség, a tettek visszahatásaitól való mentesség [nis-karman, √kṛ]

naiṣṭhika mf(ī)n
végső, utolsó, befejező; megszilárdult, szilárd, tántoríthatatlan; teljes, tökéletes, befejezett; m– folyamatos nőtlenségben élő pap [niṣṭḥā, ni-√sthā]

nāka m
mennybolt, égbolt, ég (háromféle, másutt 5 szintű: pṛthivī, antari-kṣa, div, divo-nāka, svar-jyotis)

nakṣatra n
csillag, égitest, holdház [√nakṣ]

nakula m
Nakula, „mongúzhoz hasonlatos (bőrszínű)”

nam (namati)
(1U) leborul, hódolatát ajánlja vknek (Dat, Gen, Loc)

nāma
vmnek (előtte álló szó) nevezett, vmlyen nevű; valójában, kétségtelenül, természetesen [nāman]

nama-ukti f
tiszteletadás, hódolatajánlás [namas-ukti]

nāman n
egyedi jellemvonás, tulajdonság, természet; név [~√nam]

nāmarūpa n
név és forma, egyén [nāman-rūpa]

namas n
hódolat, üdvözlés, tiszteletadás, imádat vknek (Dat) [√nam]

namasya (namasyati)
(den) hódolatot ajánl, leborul, tisztel; mfn – hódolat ra méltó, tisztelendő [namas; √nam]

nānā
különféleképp, különbözőképp, elválasztva, különbözően

nandana mfn
örömteli, gyönyörteli; m – vki fia; n – öröm, gyönyör [√nand]

nara m
ember, férfi, személy [nṛ]

nāra mf(ī)n
emberi; f – nő, feleség [nara]

nārada m
Nārada, Brahmā fia [nara, √dā]

narādhipa m
király, „emberek ura, irányítója”

naraka m
pokol (egy fajtája) [nara]

narapuṁgava m
Narapuṁgava, „emberek bikája” [nara-puṁ-go]

naś (naśyati)
(4U) elpusztul, megsemmisül, eltűnik, elveszik

nāsā f
orr

nāśa m
pusztulás, halál, eltűnés, elveszítés; össz: vmt elpusztító/megsemmisítő [√naś]

nāśana n
pusztulás, elveszítés, elfelejtés [√naś]

nāsika f
orrlyuk; orr [nāsā]

nāśita mfn
elpusztított, megölt; száműzött, kiközösített [√naś]

naṣṭa mfn
elveszett, elpusztult, eltűnt [√naś]

nātivādin mfn
nyers beszédű [na-ati-vādin]

nau f
hajó, csónak

nava mfn
új, friss, fiatal, modern [√nu]

navan mfn
kilenc

nāyaka m
vezető, fő, férj [nāya, √nī]

nayana n
vezetés, irányítás; szem [√ni]

nediṣṭha mfn
legközelebbi [antika]

netṛ mf(trī)n
vezető; m – felajánló, vezető [√nī]

netra m
vezető; n – vezetés; szem [√nī]

nī (nayati)
(1P) vezet, irányít, vhová visz

ni-bandh (nibadhnāti)
(9P) köt, megköt, rögzít vmhez (Loc), elmét rögzít vmn összevon, egyesít

ni-budh (nibodhati)
(1P) hall-tanul vmt, figyel, megismer, vmt (Acc) vmnek (Acc) tekint

ni-cāy (csak hat: nicāyya)
imádva, tisztelve; megfigyelve

ni-dhā (nidadhāti)
(3U) lerak, lehelyez, elraktároz, megőriz; megbíz, rábíz, odaad; gondolatait vmre irányítja

ni-gam (nigacchati)
(1P) megállapodik vmn, vmnél (Loc, Acc); valamilyenné válik; elér, megszerez vmt/állapotot

ni-grah (nigṛhṇāti)
(9U) lefog, lenyom, leereszt, leenged; visszatart, visszatart, megállít, megzaboláz; összehúz, becsuk (szemet)

ni-han (nihanti)
(2P) öl, üt, legyőz, ledob

ni-miṣ (nimiṣati)
(6P) szemet becsuk, pislog, elalszik

ni-rudh (niruṇaddhi)
(7U) visszatart, megállít, lefékez; bezár (ajtót, szívet), körbezár, kontrollál, elnyom, elpusztít; távol tart, elmozdít; körbevesz

ni-vas (nivasati)
(1P) átmenetileg tartózkodik, időt tölt, él vhol

ni-viś (niviśate)
(6U) belép, áthat vmt (Acc, Loc); megnyugszik, letelepszik, tábort ver; lakik, tartózkodik; elmét rögzít vmn, vmre figyel (Loc)

ni-vṛt (nivartate)
(1Ā) visszafordul, megáll, megállít; visszatér (Abl) vmtől vhová (Acc); elfordul, elmenekül; megszűnik, befejeződik, eltűnik, véget ér

ni-yam (niyacchati)
(1P) megállít, visszatart, szabályoz

ni-yuj (niyunakti)
(7U) vmhez köt (Loc), odaköt (lovat kocsirúdhoz), hámba fog; egyesít, összeköt; előír, utasít, elrendel, megbíz vmvel; használ, alkalmaz, részt vesz munkában, erőfeszítést tesz; vmre irányít (elmét, szemet)

nibaddha mfn
megkötött, megláncolt, megbéklyózott, bezárt vmtől függő [ni-√bandh]

nibandha m
megkötés, megbéklyózás; kötelék, béklyó; gyökér, alap, eredet [ni-√bandh]

nicāya m
rakás, halom (mint mérték) [ni-√ci]

nidhana n
letelepedés, megállapodás; lakhely, gyűléshely; végkövetkeztetés, vég, pusztulás [ni-√dhā]

nidrā f
alvás, elalvás, szendergés [ni-√drā]

nigraha m
visszatartás, kényszerítés, kontrollálás, elfojtás, legyőzés; megragadás, erős fogás; bebörtönzés, bezárás, büntetés [ni-√grah]

nigṛhīta mfn
féken tartott, visszatartott, megállított, megragadott, ellenőrzött [ni-√grah]

nihata mfn
dobott, taszított; lesújtott, agyonütött, megölt; elment, eltűnt [ni-√han]

nihita mfn
lerakott, lehelyezett, rögzített, vhol (Loc) tartott; adott, adományozott [ni-√dhā]

niḥspṛha mfn
vágymentes, vmre (Loc) nem vágyódó, vmtől (Abl) mentes [nis-spṛhā, √spṛh]

niḥśreyasa mf(ī)n
aminél/akinél nincs jobb, legkiválóbb; n – legfőbb boldogság, az élet legfőbb célja [nis-śreyas, śrī]

niḥsṛta mfn
elment, előjött, eltávozott [nis-sṛta, √sṛ]

niḥśvāsa m
kilégzés [nis-√śvas]

nimagna mfn
elsüllyedt, vízbe esett; lemerült, belemerült, alámerült; lement, lenyugodott (Nap) [ni-√majj]

nimitta n
jel, nyom, cél; ok, hajtóerő, hatóok, hatóerő [~ni-√mā]

nimittamātra n
ez egyetlen hatékony eszköz, kizárólagos ok [nimitta-mātra, √mā]

nind (nindati)
(1U) hibáztat, kritizál, elítél, szid, gyaláz, hibát keres

nindā f
szemrehányás, szidás, sértés, gyalázás, becsmérlés, kritika [√nind]

nir-ā-kṛ (nirākaroti)
(8P) elválaszt, leválaszt; elfordul, távol marad, elhagy, elutasít, elűz, megtagad, ellentmond, elfelejt

nir-ci (niścinoti)
(5P) megállapít, meghatároz, letisztáz, eldönt, megold

nir-īkṣ (nirīkṣate)
(1Ā) ránéz, megfigyel, foglalkozik vmvel, megfigyel, érzékel

nir-mā (nirmimīte)
(3Ā) megmér; kimér, kioszt, létrehoz, teremt

niragni mfn
(áldozati) tűz nélküli [agni]

nirahaṁkāra mfn
én-tudattól mentes, önzetlen, alázatos [nir-aham-kāra]

nirāhāra mfn
étellel nem rendelkező, ételtől tartózkodó, böjtölő [nir-ā-√hṛ]

nirākāra mfn
alaktalan, testetlen, láthatatlan, lényegtelen, tárgy nélküli [ākāra, ā-√kṛ]

nirañjana mfn
festetlen, szeplőtlen, egyszerű, tiszta [nir-añjana]

nirāśis mfn
vágytól mentes; reménytelen, kétségbeesett [nis-ā-√śis]

nirāśraya mfn
oltalom nélküli; támogatás nélküli, lakhely nélküli, egyedüli; szállást nem adó [nis-āśraya; ā-√śri]

nirata mfn
elégedett, megnyugodott, vmben (Loc, Inst, össz) örömét lelő, vm iránt odaadó, figyelmes, vmre fókuszáló, vmvel elmélyülten foglalkozó, vmt végző [ni-√ram]

nirdeśa m
rámutatás, megjelölés, kijelölés, meghatározás, utasítás, parancs [nir-√diś]

nirdhūta mfn
megrázott, felkavart; zaklatott, kínzott; elszenvedett, keresztülment; össz: vmtől megfosztott, elhagyott [nir-√dhū]

nirdoṣa mfn
hibátlan, hiányosság nélküli, bűntelen, ártatlan [doṣa, √duṣ]

nirdvaṁdva mfn
ellentétpárokkal szemben közömbös, kettősségekben kiegyensúlyozott, tőlük mentes; független [nir-dvaṁdva, dva]

nirguṇa mfn
húrtalan; minőségektől-kötőerőktől mentes, jó tulajdonságoktól mentes [guṇa, √graḥ]

nirguṇatva n
minőségek, kötőerők nélküliség (állapota); jó tulajdonságok nélküliség, gonoszság [nir-guṇa; √grah]

nirindriya mfn
tehetetlen, erőtlen, gyenge, férfierő nélküli; terméketlen, meddő [nir-indriya]

nirmala mfn
szeplőtlen, szennytelen, tiszta, ragyogó [mala]

nirmalatva n
szeplőtlenség, szennytelenség, tisztaság [nir-mala]

nirmama mfn
önzőségtől mentes, közömbös, kötelékektől/birtoklástól mentes [nir-mama]

nirmāna mfn
büszkeségtől mentes [nir-māna, √man]

nirmukta mfn
meglazult, (világi kötelékektől) megszabadult, felszabadult, eltávolodott, vmtől (Inst, Gen, össz) megfosztott; eltűnt, elpusztult [nir-√muh]

nirodha m
bezárás, bebörtönzés, beburkolás, körbezárás, ostrom, elzárás; irányítás, ellenőrzés; elnyomás, elpusztítás; eltávolítás [ni-√rudh]

niruddha mfn
megállított, visszatartott, bezárt, körbezárt, elfojtott [ni-√rudh]

nirukta mfn
kiejtett, meghatározott; n – szóértelmezés, ~etimológia [nir-√vac]

nirvaira mfn
ellenségeskedéstől mentes, békeszerető; n – békeszeretet; -m – ellenségeskedéstől mentesen [nir-vaira, vīra]

nirvāṇa mfn
kifújt (levegő), kialudt (lámpa), lement (Nap), elhunyt, eltűnt; n – kifújás, kihunyás, eltűnés, megsemmisülés, az egyéni lét megszűnése, tökéletes béke, boldogság [nir-√vā]

nirveda mfn
„Védátlan”, szentírásokkal ellentétes; m –világi dolgok iránti teljes közömbösség [nir-veda, √vid]

nirvikalpa mfn
változatlan, nem változó; kétségektől mentes [vi-kalpa; √kļp]

nirvikāra mfn
nem változó, változás nélküli nem változtatható, egységes, változatlan [nis-vi-√kṛ]

nis-car (niścarati)
(1P) előjön, kijön, halad, megjelenik

niśā f
éjszaka

niścala mfn
mozdulatlan, mozdíthatatlan, szilárd, stabil, változatlan [nir-√cal]

niścaya m
meggyőződés; elhatározás, szilárd cél; -ena – bizonyára, biztosan, kétségtelenül [niś-√ci]

niścita mfn
végkövetkeztetésre jutott, véleményt alkotótt, meggyőződött, eltökélt, határozott; n – bizonyosság, döntés, eltökéltség; -am – határozottan [nis-√ci]

niśita mfn
megélesített, éles; felizgatott, vmre lelkes; előkészített, bemutatott [ni-√śi]

niṣkala mfn
részek nélküli, osztatlan; leapadt, lecsökkent [nis-kala]

niṣṭhā f
helyzet, állapot; szilárdság, állandóság, elköteleződés, odaadás, képesség, jártasság, vm (Loc) tudása; befejezés, megvalósítás, tökéletesség; végkövetkeztetés, befejezés, vég, halál [ni-√sthā]

niṣṭha mfn
vmn/vmben álló, tartózkodó, elhelyezkedett, vmn nyugvó, megállapodott, vmtől függő, vmvel kapcsolatos; vmre figyelő, vmi iránt odaadó; -ā f – helyzet, állapot; szilárdság, állandóság, elköteleződés, odaadás, képesség, jártasság, vm (Loc) tudása; befejezés, megvalósítás, tökéletesség; végkövetkeztetés, befejezés, vég, halál [ni-√sthā]

nistraiguṇya mfn
három minőségtől mentes [nis-tri-guṇa, √grah]

niṣūdana m
leölő, megölő, elpusztító ember, gyilkos [ni-sūdana, √sūd]

nīti f
vezetés, útmutatás; viselkedés, hozzáállás; politika, erkölcs, bölcsesség [√nī]

nitya mfn
örök, állandó; -am – állandóan, folyamatosan, mindenképp

nityaśas
állandóan, folyamatosan, örökké [nitya]

nityatva n
örökkévalóság, állandóság, folytonosság, folyamatos ismétlődés [nitya]

nivāsa m
ruha, öltözék; lakhely, tartózkodási hely, éjjeli szálláshely [ni-√vas]

nivāta mfn
széltől védett, óvott, nyugodt; nem sértett, bántalmazott, biztonságos; sűrű; m – oltalom, menedék [ni-√vā]

nivṛtta mfn
visszafordult, visszatért, visszahőkölt, elmenekült (csatából), lenyugodott (Nap); vmtől elfordult, lemondott, feladott; világból kivonult, elcsendesedett; elmúlt, eltűnt, elpusztult, megszűnt; befejezett, véghezvitt [ni-√vṛt]

nivṛtti f
visszatérés; csökkenés, eltűnés; elhagyás, megszűnés, visszavonulás, megnyugvás, megállás, tétlenség [ni-√vṛt]

niyama m
visszatartás, ellenőrzés, szabályozás; lecsökkentés, korlátozás; szabály, kötelesség; megegyezés, szerződés, ígéret, fogadalom [ni-√yam]

niyata mfn
visszatartott, ellenőrzött; állandó, szándékos, elkötelezett, szilárd, biztos; -am – mindig, állandóan, szándékosan, biztosan [ni-√yam]

niyatam
mindig, állandóan, szándékosan, elkerülhetetlenül, biztosan [ni-√yam]

niyojita mfn
(le)helyezett; vmvel összekapcsolt, vmhez rögzített, kapcsolt; irányított, utasított [ni-√yuj]

no = na + u = na
nem

nṛ m
ember, személy, hős, isten; pl – emberiség

nṛṣad mfn
emberek közt ülő, lakó [nṛ-√sad]

nṛtya n
tánc [√nṛt]

nu
valójában, tényleg, igazán (nyomatékosító szó); most, még, csak

nūnam
most, jelenleg, épp, azonnal; mostantól, ezért; kétségtelenül, biztosan [nu]

nyāsa m
lerakás, lehelyezés, elvetés, feladás [ni-√as]

nyāyya mfn
szabályos, megszokott, általános, helyes, megfelelő (≠nyāya) [nyāya, √nī]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.