A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y


ne, tiltószó (aoristos és múlt idő esetén eltűnik az augmentum; gyakran a sma követi)

mad
én, 1. személyű személyes névmás

mada m
derültség, izgalom, megrészegülés, részegség; önteltség, önhittség, beképzeltség, dölyf, gőg, fennhéjázás [√mad]

madāmada mfn
örökké elragadtatott, önfeledt, részeg [mada, √mad]

mādhava m
Kṛṣṇa, Madhu leszármazottja; mfn – tavaszi, mézes, édes [madhu, mā-dhava]

madhu mf(ū/vī)n
édes, kellemes, örömteli; n – méz [√mad]

madhukara m
„mézcsináló”, méh [madhu-kara]

madhusūdana m
Kṛṣṇa, „Madhu elpusztítója” [madhu-√sūd]

madhya mfn
középső; n – közép, vmnek a közepe, középpontja, középső, belső része

madhya-stha mfn
középen álló, semleges, pártatlan, közvetítő, szemlélő

madhyama mfn
legközépsőbb, középső, középen lévő, középső szülött, minőségű; semleges [madhya]

maghavan mfn
ajándékokkal bíró, azokat adományozó, bőkezű; m – Indra [magha, √maṁh]

mah (mahati, mahayati)
(10U) fellelkesít, megörvendeztet; dicsőít, imád, nagyon tisztel; mf(ī)n – nagy, hatalmas, erős; f – „nagyvilág”, Föld, föld [√mah]

mahāstra n
nagy fegyver, nagy íj [mahat-astra; √as]

mahat mfn
nagy, hatalmas, fontos, sok; buddhi [√mah]

mahātmya mfn
nagylelkű, nemes szívű, emelkedett, fennkölt, méltóságos, magasztos, isteni erővel bíró [mahat-ātman]

mahīkṛte
a Föld kedvéért [mahī-kṛta, mahat, √kṛ]

mahiman m
nagyság, hatalmasság, fennség, dicsőség, mágikus erő [√mah]

mahīya (mahīyate)
(den, Ā) boldog, örömteli; virágzik; tisztelt, nagyra becsült

mahīyas mfn
nagyobb, hatalmasabb, erősebb [mahat, √mah]

maitra mf(ī)n
baráti, barátságos, jó szándékú; n – barátság; -ī f – barátság, jóindulat [mitra, √mith]

majj (majjati)
(6P) süllyed, merül, megmártózik, lemegy, pokolra száll, elpusztul, meghal

makara m
tengeri lény: cápa, krokodil, delfin

makṣikā f
méh; légy

mala mn
tisztátalanság (szó szerint és képletesen), szenny(folt), por [~√mlai]

mālya n
virágfüzér, koszorú [mālā]

māmaka mfn
enyém [mama, mad]

māmika mfn = māmaka mfn
enyém [mama, mad]

man (manyate, manute)
(48U) gondol, elképzel; vmt (Acc) vmlyennek (Acc, Dat) tekint; megért, felfog, érzékel, tekint, értékel; elmét vmre irányít

māna m
vélemény, felfogás, eszme; cél, szándék; önhittség, büszkeség; mn– tisztelet; m – ház, lakhely; díszítés; fény; n – megmérés, kimérés; mérték, stenderd; méret, kiterjedés; forma, megjelenés; bizonyíték, bizonyítás eszköze [√man]

manas n
elme [√man]

mānasa mf(ī)n
elmével kapcsolatos, tudati, elmebeli, elmében végrehajtott; elmés, eszes [manas, √man]

mānava mf(ī)n
Manuval kapcsolatos, -tól származó, emberi; m – ember

manda mfn
lassú, nehézkes, lusta, közönyös; gyenge, csekély, erőtlen; ostoba, bolond [√mand]

maṇḍala n
korong, kör, bármi, ami kör alakú; terület, ország, világ; szomszédság; csoport, sokaság [√maṇḍ]

maṇi m
drágakő, gyöngy

mānin mfn
gondolkodó, véleménnyel bíró; büszke, öntelt; össz: vmvel bírónak gondoló [√man]

maṇipuṣpaka m
Sahadeva kagylókürtje, „drágakő-virágú” [maṇi-puṣpa]

manīṣā f
gondolat, nézet, nézőpont; eszme, felfogás; ima, himnusz [√man]

manīṣin mfn
gondolkodó, eszes, bölcs [√man]

manojava mfn
gyors, mint a gondolat; m – gondolat gyorsasága

manoratha m
„elme-szekér”, vágy, kívánság, ábránd, fantázia, illúzió; vágy tárgya [manas-ratha]

mantavya mfn
gondolandó, vmnek tekintendő, nézendő, elképzelendő; elismerendő, állítandó [√man]

mantṛ mfn
gondoló, tanácsadó [√man]

mantra m
„gondolat eszköze”, szent szöveg, ima, védikus himnusz [√man]

manu mfn
gondolkodó; m – gondolkodó lény, ember, az Ember, Manu [√man]

mānuṣa mf(ī)n
emberi, emberrel kapcsolatos; m – (csak össz végén) ember, férfi; -ī f – nő [manu, √man]

manuṣya mfn
emberi; m – ember [manu, √man]

manyu m
hangulat, vérmérséklet; szenvedély, lelkesedés, hév; düh, harag; bánat, fájdalom [√man]

maraṇa n
halál, meghalás, elmúlás [√mṛ]

mārdava n
lágyság, simulékonyság, puhaság, szelídség, kedvesség [mṛdu, √mṛd]

mārgaśīrṣa m
holdhónap, melynek kezdetén a Hold belép a Mṛga-śiras („antilop-agancs”, ~Orion) csillagképbe (illetve a hozzá tartozó holdházba, ez kb. február vége, március eleje), ez az 1. hónap [mṛga-śiras]

marīci mf
(fényben megcsillanó) porszem; fénysugár, napsugár, holdsugár; délibáb; m – Marīci [~marut]

martya mfn
halandó; m – halandó lény, halandók világa; n – test; f – halál [√mṛ]

marut m
szél, levegő, életlevegő (testben); pl – Marut, 7 szél-, viharisten, „villanó, villámló”

māruta mf(ī)n
a Marutokhoz kapcsolódó, szeles, levegős; m – szél

māsa m
Hold, (hold)hónap [mās, √mā]

mata mfn
gondolt, tekintett; felfogott, megértett; jóváhagyott, helyes, tisztelt; n – gondolat, meggyőződés, vélemény, tan [√man]

mātariśvan m
„anyában (= tűz-csiholó fa) növekvő”, szél [mātṛ, √śvi-√śū]

mati f
gondolat, szándék, eltökéltség, vágy; vélemény, nézet, meggyőződés; elme, érzékelés; -yā – szándékosan [√man]

mātṛ f
anya

mātra n
(5) elem, anyag, anyagi javak, vagyon; össz: mérték (mennyiség, méret, összeg, időtartam, hossz, magasság, távolság, stb.), méret; vmnek a teljessége, csak vm, kizárólag vm; mf(ā/ī)n – vmnek a mértékével bíró, pont olyan, mint vm [√mā]

mātsarya n
irigység, féltékenység, rosszindulat, rosszakarat [matsara, mad]

mattas
tőlem, belőlem, miattam [mad]

mātula m
anyai nagybácsi [mātṛ]

mauna n
némaság, hallhatás, hallgatási fogadalom [muni, √man]

maunin mfn
néma, hallgatag, némaságot tartó; m – hallgatag bölcs (=muni) [muni, √man]

māyā f
illúzió, természetfeletti erő, varázslat

maya mf(ī)n
össz: vmből álló, vm összetételű, vmvel tejes

medhā f
mentális erő, értelem, bölcsesség, eszesség [√mith]

medhas n
áldozat (= medha); f – értelem (= medhā) [~√mith]

medhāvin mfn
tanult, eszes, bölcs, jó memóriájú tudós [medhā, ~√mith]

meru m
Meru-hegy

mīmāṁsya mfn
gondolandó, megfontolandó, megvizsgálandó, figyelemve vevendő [mīmāṁsā, √man]

miśra mfn
kevert; különféle, sokoldalú [√miśr]

mithuna mfn
páros; m – pár (fárfi-nő); n – párosodás, nemi egyesülés; vm kiegészítő párja, másik fele [√mith]

mithyā
fordítva, ellentétesen, hibásan, tévesen, hamisan, helytelenül; tévesen, megtévesztően, félrevezetően, hamisan; hiábavalóan [mithu, √mith]

mitra (m)n
barát, társ; m – Mitra [√mith]

modanīya mfn
élvezendő, örülendő, boldog [√mud]

mogha mfn
hiábavaló, sikertelen, haszontalan; -m – hiábavalóan, haszontalanul, oktalanul [√muh]

moha m
tudatosság elvesztése, zavarodottság, figyelmetlenség, megtévesztettség; hiba [√muh]

mohana mf(ī)n
tudatosságtól megfosztó, megtévesztő, elcsábító, összezavaró, tévútra vezető; n – megtévesztés, csábítás, zavarodottá tevés [√muh]

mohin mfn
elbűvölő, elcsábító, összezavaró, megzavaró, megtévesztő; -inī f – csábító, magával ragadó nő [√muh]

mohita mfn
megtévesztett, megzavart, megcsalt, rászedett [√muh]

mokṣa m
megszabadulás, felszabadulás vm alól (Abl) [√muc]

mṛ (marati, mriyate)
(16U) meghal

mṛga m
szarvas; bármilyen vadállat „kóborló” [~√mārg]

mṛgendra m
oroszlán, „vadállatok királya” [mṛga-indra]

mṛta mfn
halott; eltávozott, eltűnt; n – halál [√mṛ]

mṛtyu m
halál, meghalás [√mṛ]

mṛtyumat mfn
halállal bíró, halálnak alárendelt [mṛtyu, √mṛ]

muc (muñcati)
(6U) elenged, megszabadul vmtől (Abl); elhagy, felad vmt; elenged, eldob

mud (modate)
(1U) örül, örvendezik vmtől (Inst) vmben (Loc)

mūḍha mfn
tudatosságát vesztett, elbódult, megzavarodott, összezavarodott, bizonytalan, elveszett; ostoba, bolond [√muh]

muh (muhyati)
(4U) elkábul, öntudatlanná válik, megzavarodik, hibázik, eltéved

muhur
hirtelen, azonnal, tüstént, rögvest; minden pillanatban, folyamatosan, állandóan; ismételve: újra és újra, pillanatról pillanatra

mukha n
száj, csőr, arc, eleje vmnek, teteje vmnek; irány, égtáj

mukhya mfn
szájból-fejből jövő, szájjal-fejjel kapcsolatos; vm élén álló, legfőbb; m– vezető [mukha]

mukta mfn
kioldozott, meglazított, szabaddá tett, felszabadított; elhagyott; felszabadult, megszabadult [√muc]

mukti f
felszabadulás, megszabadulás vm től [√muc]

mūla mn
gyökér, alap, forrás, eredet, kezdet, alj [~√mūl]

mumukṣu mfn
megszabadítani vágyó, megszabadulni-felszabadulni vágyó [√muh]

muṇḍaka mfn
borotvált, megnyírt, lenyesett ágú, levelű (fa); m – borotvált ember [muṇḍa; √muṇḍ]

muni m
(hallgatag, némasági fogadalmat tartó) bölcs [√man]

muñja m
sásszerű fű, nád, nádszerű fű „sisegős” [√muñj]

mūrdhan m
homlok, vm feje, eleje, kezdete, vezetője

mūrta mfn
alvadt; szilárd formát felvett, formát öltött, anyagi, megtestesült, hús-vér; valóságos [√mūr, √mūrch]

mūrti f
kézzelfogható forma, test, megtestesülés, megszemélyesülés, inkarnáció; minden, aminek alakja, határa van: ember, személy, alak, megjelenés; kegyszobor [√mūr, √mūrch]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.