A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

labdha mfn
elért, megszerzett, elvett, megragadott, találkozott, megtalált; eljött (pillanat) [√labh]

labdhṛ mf(trī)n
elérő, megszerző, elvő, befogadó [√labh]

labh (labhate)
(1U) megragad, elér, megszerez; elnyer, kinyer vmből (Abl) vmt (Acc)

lābha m
találkozás, elérés, megszerzés, megvalósítás, elnyerés, kinyerés; nyereség, haszon; megértés, felfogás [√labh]

labhya mfn
megtalálandó, amivel/akivel találkozni kell; elérhető, megszerezhető; megérthető, megismerhető; alkalmas, megfelelő; megengedett; vmvel ellátott [√labh]

lāghava n
gyorsaság, hirtelenség; rugalmasság, hajlékonyság; könnyűség, lazaság, enyhülés; gondtalanság, gondolatnélküliség; jelentéktelenség, parányiság, rövidség [laghu]

laghu mf(vī/u)n
könnyű, gyors, sima, jelentéktelen, hangsúlytalan, gyenge

lakṣya mfn
megjelölt, meghatározott, jelölt, közvetve vagy közvetlenül kifejezett, vmnek felismert; n – cél, díj, kijelölt cél; meghatározott dolog [~√lakṣ]

lambhanīya mfn
elérhető, elérendő [√labh]

lavaṇa mfn
sós; m – sós íz, sós vízű tenger; n – só

lelā (Denom)
ide-oda mozog, reszket, remeg, rázkódik [√lī]

lelāyamāna mfn
reszkető, remegő, pislákoló, lobogó [√lī]

lī (līyate, lāyate)
(4Ā) közelnyomódik, hozzásimul, tapad, rögzül vmhez

lih (leḍhi, līḍhe, lihati)
(2U) nyal(ogat), lefetyel, megkóstol, hörpint

liṅga n
jel, jelkép, embléma, jellemző, vmnek a kifejezője, formája [√lag]

lip (limpati)
(6U) beken, bemocskol, beszennyez

lobha m
mohóság, kapzsiság; türelmetlenség, sóvárgás; zavarodottság [√labh, √lubh]

loka m
tér, hely, régió, ország, Föld, világ, 'tudatsík' az univerzumban; hétköznapi, világi élet; pl – emberek, férfiak, lakók, lakosok [√lok]

lokin mfn
világot birtokló, a legjobb világot uraló; pl – világ lakosai [loka]

loman = roman n
testszőr, haj

loṣṭa mn
rög, göröngy, sár/föld/vas-göröngy [√lū]

lubdha mfn
megzavarodott, összezavarodott; mohó, kapzsi, sóvár; n – vadász [√lubh]

lup (lumpati)
(6U) tör, megsért, bántalmaz, megsért, elront; rajta üt, megtámad, lecsap; rabol, lop; (lupyati) – (4P) megzavar, összezavar; int (lolopti, lolupti): összezavar, megtéveszt; mohó

lupta mfn
megtört, megsértett, megzavart; kirabolt, megfosztott; elnyomott, elpusztított, elveszett; tökéletlen, hiányos [√lup]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.