A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

ja mfn
össz: született, létrejött, okozott, teremtetett [√jan]

jāgarita n
ébrenlét [√jāgṛ]

jāgaritānta m
ébrenlét állapota [jāgarita-anta]

jāgarti f
ébrenlét [√jāgṛ]

jagat mfn
mozgó, élő; n – világ, világegyetem [√gā, √gam]

jagatī f
föld, világ, mindenség, emberiség [jagat, √gā, √gam]

jagdha mfn
megevett [√ghas]

jaghanya mfn
leghátsóbb, legkésőbbi; legalacsonyabb, legalantasabb, legkevésbé fontos; alacsony származású, rendű [jaghana, ~√jaṁh]

jāgṛ (jāgarti)
(2P) felébred, ébren van, éber, körültekintő, szemfüles, figyelmes, T/3 = jāgrati

jāgṛvat mfn
felébredt, éberséggel bíró [√jāgṛ]

jāhnavī f
Gangesz, Jahnu lánya [jahnu]

jāla mfn
vizes; n – háló; kelepce, csapda

jaṁh (?)
(?) gyorsan mozog, terpeszkedik, rúg

jan (jāyate)
(4U) születik, létrejön

jana m
teremtmény, élőlény, ember, személy, faj [√jan]

janaka mfn
teremtő, nemző, alkotó, létrehozó; – Janaka király [jana, √jan]

janārdana m
Kṛṣṇa, „emberek mozgatója” [jana-ardana; √ard]

janas n
lények, emberek [jana, √jan]

jaṅgama mfn
mozgó, helyváltoztató, élő [√gam]

janman n
születés, teremtés, eredet; élet [√jan]

jantu m
gyermek, utód, teremtmény, élőlény, ember, személy, rokon, szolga [√jan]

japa mfn
suttogó, motyogó; m – halk ima, szentírások, mantrák, Isten neveinek halk ismétlése [√jap]

jarā f
öregkor, öregedés [√jṝ]

jarāmṛtyu mfn
öregkortól meghaló; m sg – öreg kor és halál [jarā-mṛtyu]

jāta mfn
született, létrehozott; n – élőlény, eredet, faj, vm együttese, csoportja [√jan]

jātavedas mfn
minden teremtett birtokosa, minden élőlény ismerője; m – tűz, Agni [jāta-vedas]

jāti f
születés, teremtés, (születés általi) létforma, osztály, rang; csoport, fajta, [√jan]

jātu
egyáltalán, valaha; egykor, valaha, egy napon; talán

java mfn
gyors; m – gyorsaság, sietség; pl – (elmebeli) impuzusok [√jū]

javīyas mfn
gyorsabb [java, √jū]

jaya mfn
győzedelmes, győztes; m – győzelem, megnyerés, elnyerés [√ji]

jayadratha m
„győző szekerű”, Jaradratha [√ji, ratha]

jhaṣa m
(hatalmas) hal [√jhaṣ]

ji (jayati)
(1P) győz, hódít, elnyer, megnyer

jihvā f
nyelv; lángnyelv; -a m – nyelv [√hu]

jijñāsu mfn
tudni vágyás, kérdezés, tudakozódás, vizsgálat [√jñā]

jīrṇa mfn
viseltes, kopott, elnyűtt, használt, elhordott, elviselt; ősi (hagyomány); megemésztett (étel) [√jṝ]

jita mfn
legyőzött, vm által irányított; elnyert, meghódított [√ji]

jīv (jīvati)
(1P) él

jīva mfn
élő, egészséges; m – élőlény; élet, életerő, életlevegő [√jīv]

jīvadhana n
állatállomány; jószágokban kifejezett vagyon

jīvaka mf(ikā)n
élő; m – élőlény [√jīv]

jīvana mf(ī)n
életre keltő, éltető, életadó; m – élőlény; n – megélhetés, élet eszköze [jīva, √jīv]

jīvita mfn
élt, élő, életbe visszatért, életre kelt; n – élet, élethossz [√jīv]

jñā (jānāti)
(9U) tud, megért, megismer, érzékel, megtapasztal; mfn – tudó; m – bölcs, önvaló

jña mfn
tudó, vmben jártas, értelmes, lélekkel bíró, bölcs; m – tudatos lélek (puruṣa) [√jñā]

jñāna n
(metafizikai) tudás, bölcsesség, tapasztalás [√jñā]

jñānagamya mfn
tudás által elérendő [jñāna, √gam]

jñānavat mfn
tudó, (metafizikai) tudással bíró; m – bölcs [√jñā]

jñānin mfn
tudó; m – bölcs [jñāna, √jñā]

jñāta mfn
tudott, megértett, megtanult, érzékelt, felfogott; vmként ismert, vhogyan értett [√jñā]

jñātavya mfn
megismerendő, megtanulandó, érzékelendő, megtapasztalandó [√jñā]

jñātṛ mf(trī)n
tudó, érzékelő, tapasztaló [√jñā]

jñeya mfn
megismerendő, megtanulandó, érzékelendő, megtapasztalandó [√jñā]

jṝ (jīryati)
(4U) (meg)öregszik, hanyatlik, elmúlik elfogyasztódik, feloldódik, megemésztődik; műv (jarayati): öregít, elhasznál, elfogyaszt, megemészt, megemésztet

juṣ (juṣate)
(6U) élvez, kedvel, elégedetté válik

juṣṭa mfn
kedvelt, szeretett, elfogadható, megszokott, méltó, illendő; gyakorolt; vmvel megáldott [√juṣ]

jval (jvalati)
(1U) lángol, lobog, ég

jvalana mfn
gyúlékony, lobbanékony, éghető; égő, lángoló; m – tűz [√jval]

jvara m
láz (testi); mentális láz, csüggedtség, fájdalom, szomorúság [√jval]

jyāyas mfn
kiválóbb, felsőbb, nagyobb, erősebb, jobb, idősebb [jaya, √ji]

jyeṣṭha mfn
legjobb, legkiválóbb, első, legnagyobb, legidősebb [vṛddha, jaya]

jyeya mfn
legkiválóbb, legjobb [√jyā]

jyotirmaya mfn
fényből álló, ragyogó [jyotis-maya]

jyotis n
fény, ragyogás, sugárzás, mennyei fény; pl – bolygók és csillagok [√jyut]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.