A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

dā (dadāti)
(3U) ad, adományoz, megad, odaad, felajánl vmt vknek (Dat)

dadṛśivas mfn
aki már látott [√dṛś]

dagdha mfn
égett, lángolt, tűz által elemésztett; kínzott, bánat által sújtott [√dah]

dah (dahati)
(1U) ég, lángol; elemészt, elpusztít; kínoz

dahara mfn
apró, kicsi, vékony, fiatal; értelmetlen [~dahra, ~dabhra, ~√dah]

daitya mfn
daitya démon nemzetségbeli, Diti leszármazottja [diti]

daiva mf(ī)n
isteni, isten(ek)től jövő, mennyei; sorsszerű; n – isteni erő, akarat, sors, végzet [deva]

dakṣa mfn
képes, alkalmas, hozzáértő, okos, rátermett, erős; m – képesség, alkalmasság, mentális erő, akaraterő, hajlam [√dakṣ]

dakṣiṇa mfn
jobb, déli; képes, jártas, rátermett; m – jobb, Dél; -ā f – adomány, felajánlás [√dakṣ]

dakṣiṇatas
jobbról, délről, jobbról, jobb oldalt [dakṣiṇa]

dākṣya n
ügyesség, jártasság, hozzáértés, rátermettség, talpraesettség, eszesség, igyekezet [dakṣa, √dakṣ]

dam (dāmyati)
(4P) szelídít, megbékít, legyőz, irányít; szelídül, megbékül

dama mfn
szelídítő, legyőző; m – önuralom, önkontroll; mn – otthon [√dam]

dambha m
megtévesztés, színlelés, képmutatás [√dabh]

daṁṣṭra mf(ā)
fog, agyar, metszőfog [√daṁś]

dāna n
adás, adományozás; adomány [√dā]

dānava m
Danu leszármazottja, egy démonikus faj az univerzumban [danu]

daṇḍa m
bot, ítélkezés, büntetés; jogar, erő, irányítás, uralkodás; törzs (testrész) [dāru, √dṝ]

dāra mf(ī)n
darabokra tépő, széttépő; m – hasadék, repedés; csak tsz: feleség(ek) [√dṝ]

darpa m
büszkeség, önteltség, szemtelenség, beképzeltség [√dṛp]

darśana n
(világ)látás, látomás, felismerés, megfigyelés, érzékelés; tan [√dṛś]

darśin mfn
össz: látó, tapasztaló, értő, ismerő [darśa, √dṛś]

darśita mfn
láttatott, megmutatott, felfedett; elmagyarázott [√dṛś]

daśan mfn
tíz

daśana m
fog [√daṁś]

dātavya mfn
adandó, adható [√dā]

dātṛ mfn
adó, adományozó, felajánló; m – adó személy [√dā]

datta mfn
adott, adományozott; n – adomány [√dā]; védett [√de]

daurbalya n
gyengeség, tehetetlenség [dur-bala]

dayā f
együttérzés, részvét, szánalom [√day]

deha mn
test, vm formája, egyén [√dih]

dehavat mfn
testtel rendelkező, testetöltött; m – élőlény [deha, √dih]

dehin mfn
testtel bíró, testi, testetöltött; m – élőlény, önvaló [deha, √dih]

deśa m
pont, hely, régió, ország, királyság; rendelet, törvény [√diś]

deva mf(ī)n
isteni; m – isten, Isten; isteni ember (pl. király, pap, stb.) [√div]

devadatta mfn
Istenadta; m – Arjuna kagylókürtje

devahita mfn
istenek által elrendezett, kijelölt; m – istenek jóléte [deva-hita]

devala m
deva imádója, Devala [deva]

devatā f
istenség; istenszobor [deva, √div]

devayāna mf(ī)n
istenekhez vezető, őket szolgáló; istenekhez vezető út [deva-yāna]

dhā (dadhāti)
(3U) tesz, helyez, lehelyez, felhalmoz/felállít vmt vhová (Loc); adományoz; létrehoz, teremt; (Ā) – az elmét vmre (Loc, Dat) irányítja, fókuszálja; felfog, megért, elfogad

dhairya n
értelem, ész, megfontoltság; szilárdság, nyugalom, türelem, bárotság [dhīra]

dhāman n
tartózkodási hely, lakhely, otthon; ragyogás, fenség; családtag [√dhā]

dhana n
díj; zsákmány; érték, vagyon, ingóság, pénz, kincs, ajándék [√dhan]

dhanaṁjaya mfn
jutalom, gazdagság elhódítója; m – Arjuna

dhanus n
íj, nyíl [~√dhan]

dhārā f
él, penge [√dhāv]

dhara mfn
tartó, hordozó, támogató [√dhṛ]

dhāraṇa mf(ī)n
tartó, fenntartó, hordozó, megőrző, megvédő, birtokló; -ā f – fenntartás, megtartás, támogatás; emlékezés; koncentráció; szilárdság [√dhṛ]

dhārin mfn
tartó, hordozó, megtartó; -ī f – Föld [√dhṛ]

dharma m
törvény, rend, vallás, kötelesség, erény, erkölcs, igazság; belső természet, lényeg, egyedi tulajdonság, állapot (= svabhāva) [√dhṛ]

dharmya mfn
törvényes, szokásos, erényes, helyes; tulajdonságokkal megáldott [dharma; √dhṛ]

dhārtarāṣṭra mf(ī)n
Dhṛtarāṣṭrához tartozó; m – Dhṛtarāṣṭra fia

dhātṛ mf(trī)n
teremtő, készítő, létrehozó, megszilárdító, alapító; m – Brahmā [√dhā]

dhātu m
réteg; alkotóelem; alapvető elem, összetevő, alkotóelem; testi szövet; igei gyök [√dhā]

dhāv (dhāvati)
(1U) fut, megy, halad, siklik, úszik, csörgedezik, áramlik

dhenu mfn
tejelő; f – (tejelő) tehén; össz: nőstény- [√duh]

dhi = adhi

dhī f
gondolat, észlelés, meditáció, odaadás, ima, megértés, bölcsesség; szándék, törekvés, elme; nézet, vélemény, vmnek (össz) tartás, gondolás [√dhī]

dhīmat mfn
eszes, bölcs [dhī, √dhī]

dhīra mf(ā/ī)n
eszes, bölcs, okos, vmben jártas; szilárd, állhatos, önuralommal bíró; m – bölcs [√dhī]

dhmā (dhamati)
(1U) fúj, vmt megfúj, vmbe belefúj; lélegez

dhṛ (dharati, dhārayati)
(10P) tart, fenntart, megtart, megőriz, használ, gyakorol

dhṛṣṭadyumna m
Dhṛṣṭadyumna, Drupada fia, „merész erejű” [dhṛṣṭa-dyumna]

dhṛṣṭaketu m
Dhṛṣṭaketu, „bátor ragyogású” [dhṛṣṭa-ketu]

dhṛtarāṣṭra m
Dhṛtarāṣṭra, „szilárd v. fenntartott-támogatott birodalmú” [√dhṛ, √rāj, √rañj]

dhṛti f
tartás, megragadás, támogatás, szilárdság, elhatározás, kitartás; elégedettség [√dhṛ]

dhruva mfn
szilárd, mozdíthatatlan, állandó, változatlan, biztos, megállapodott; m – Sakrcsillag; Dhruva; -ā – szilárdság, stabilitás [√dhṛ]

dhūma m
füst [√dhū]

dhuta mfn
rázott, felkavart; elmozdított, eltívolított [√dhū]

dhvaja m
zászló; jelvény [?dhū+aj]

dhyai (dhyāyati)
(1U) gondol, meditál, emlékszik, vizualizál

dhyāna n
meditáció [√dhyai]

dīkṣā f
szertartás előkészítése; lelki gyakorlat; elköteleződés, beavatás (szent zsinór); előkészület [√dīkṣ]

dīpa m
lámpa, lámpás

dīpita mfn
meggyújtott, lángra lobbantott; megnyilvánult, felszított, megvilágított [√dīp]

dīpta mfn
meggyújtott, lángoló, égő, égető, forró, ragyogó, fénylő; felszított, fellángolt (vágy); kedvezőtlen, nem áldásos [√dīp]

dīptimat mfn
fényes, ragyogó, tündöklő [dīpti, √dīp]

dīrgha mfn
hosszú (térben-időben), magas, nagy, mély

dīrgha-sūtrin mfn
hosszú történetet mesélő; lassú, késlekedő, halogató

diś f
irány, égtáj, régió, ország [√diś]

div/dyu mf
menny, ég; nap; fény, tűz, tűz fénye [√div]

diva n
menny, ég; nap [div, √div]

divya mfn
isteni, mennyei [√div]

doha m
fejés, tej [√duh]

doṣa m
hiba, hiányosság, gonoszság, bűn, sértés, ártalom, szenvedés, betegség [√duṣ]

doṣavat mfn
hibával bíró, hiányos, tökéletlen; hibás, bűnös, sértő [doṣa, √duṣ]

dram (dramati)
(1P) lót-fut, vándorol, barangol; int pass (dandramyate)

draṣṭavya mfn
látható, nyilvánvaló, figyelembe vevendő [√dṛś]

draṣṭṛ m
látó [√dṛś]

draupadeya m
Draupadī fia (Prativindhya, Sutasoma, Śrutakīrti=Śrutakarman, Śatānīka, Śrutasena)

dravya n
lényeg, tartalom, tárgy, összetevő; lételméleti alkotóelemek nyāyában; gazdagság, vagyon, javak [√dru]

dravyamaya mf(ī)n
anyagi, kézzelfogható, valódi, lényeggel bíró [dravya-maya]

dṛḍha mfn
rögzített, szilárd, erős, erősen rögzített; megszilárdult, bizonyos; -am – szilárdan, állhatatosan [√dṛh=√dṛṁh]

droha m
bántás, gonoszság, rosszindulat, gyűlölet, ellenségesség, álnokság, árulás, sértés [√druh]

droṇa n
fa edény, vödör; m – Droṇa [dru]

dṛṣṭa mfn
látott, érzékelt, látható, megértett, vizualizált; n – érzékelés, megfigyelés [√dṛś]

dṛṣṭavat mfn
aki már látott [dṛṣṭa, √dṛś]

dṛṣṭi f
látás (szó szerinti és átvitt értelemben), pillantás, látomás, látóképesség, látásmód, megértés, vélemény; szem [√dṛś]

dru (dravati)
(1U) fut, folyik, megy, menekül; elolvad; támad, rohamoz

drupada m
Drupada király

dugdha mfn
megfejt; kinyert, kivont, összegyűjtött; n – tej [√duh]

duh (dogdhi)
(2U) fej, élvez; kinyer valamiből (Acc) valamit (Acc)

duḥkha mfn
nehéz, kellemetlen, boldogtalan; n – fájdalom, szenvedés, boldogtalanság; -am – nehezen, fáradtságosan, alig [dus-kha]

dūra mfn
távoli, hosszú (távolság); n – távolság (térben, időben); -am – vmtől (Abl, Gen) távol (térben, időben); -eṇa – távol, távolról, messze; -āt – távolról; -e – távol, távoli helyen [~√du]

durāsada mfn
nehezen, veszélyesen megközelíthető; nehezen megtalálható, ritka, páratlan; nehezen véghezvihető; nehezen vezethető, legyőzhető [dur-ā-√sad]

duratyaya mfn
nehezen meghaladható, felülmúlható; megközelíthetetlen, kifürkészhetetlen [dus-ati-√i]

durbuddhi f
gyenge értelműség, butaság; mfn – buta, ostoba, tudatlan [buddhi, √budh]

durdarśa mfn
nehezen észrevehető, látható, szemnek kellemetlen [dur-√dṛś]

durga mfn
nehezen elérhető, megközelíthető, áthatolhatatlan; n – erőd; nehéz terep, nehézség, durvaság, veszély, kellemetlenség; -ā – Durgā istennő [dur-√gam]

durgati f
balszerencse, nyomorúság, szegénység; pokol [dur-gati, √gam]

durlabha mfn
nehezen elérhető, megtalálható; ritka; kedves [dur-√labh]

durmati mfn
gyenge elméjű, ostoba, tudatlan; gonosz, rosszindulatú [dur-mati, √man]

durmedhas mfn
nehéz felfogású, szűk látókörű, ostoba, tudatlan [dus-medhā, √mith]

durnigraha mfn
nehezen visszatartható, megzabolázható, kontrollálható, legyőzhető [ni-√grah]

durnirīkṣya mfn
nehezen megfigyelhető, megpillantható [dus-nis-√īkṣ]

duroṇa n
otthon [dura, √dṝ]

duroṇasad mfn
házban tartózkodó [duroṇa-√sad]

duryodhana m
Duryodhana, „nehezen legyőzhető” [dus-√yudh]

duścarita n
helytelen, gonosz viselkedé; mfn – helytelenül, gonoszul viselkedő [√car]

duṣkṛt mfn
gonosztevő, bűnösen cselekvő [√kṛ]

duṣkṛta mfn
helytelenül, gonoszan végrehajtott, rosszul elrendezett, alkalmazott; n – gonosz tett [dus-√kṛ]

duṣkṛtin mfn
gonosztevő, helytelenül-bűnösen cselekvő [dus-√kṛ]

duṣprāpa mfn
nehezen elérhető, megközelíthetetlen, nehezen hozzáférhető, távoli [dur-pra-√āp]

duṣpūra mfn
nehezen beteljesíthető; elégedetté nehezen tehető, csillapíthatatlan [dus-pūra, √pṝ]

duṣṭa mfn
szennyezett, megrontott, hibás, bűnös, sértő [√dūṣ]

dvādaśan mfn
tizenkettő

dvaidha mf(ī)n
kétféle; n – dualitás, felosztás, szétválasztottság, kétség [dva-√dhā]

dvaṁdva n
„két-két”, pár, ellentétpár, kettősség; m – mellérendelő szóösszetétel [dva]

dvāra n
ajtó, kapu, bejárat, (test)nyílás [√dvṛ]

dvāsaptati f
hetvenkettő

dveṣa m
utálat, gyűlölet, idegenkedés, ellenségeskedés [√dviṣ]

dveṣya mfn
gyűlölendő, utálandó; m – ellenség [√dviṣ]

dvi mfn
kettő (védikus duN: dvā)

dvija mfn
kétszer született; m – a felső három rend valamelyikének tagja, ārya [dvi-ja]

dvimātra mfn
kétszer akkora; két szótagnyi idejű [dvi-mātra]

dviṣ (dveṣṭi)
(2U) gyűlöl, ellenséges vmvel szemben

dvitīya mf(ā)n
második

dyāvā = div f du Nom
menny, ég, ég és föld, nappal és éjszaka [div, √div]

dyūta n
szerencsejáték, kockajáték [√div]

dyuti f
ragyogás, fényesség, magasztosság, fennköltség [dyu; √div]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.