A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

ca
és, is

caila mfn
ruhából készült; n – ruha, öltözék [cela]

cakra n
kerék; kör, körforgás; csakra [√car, √kṛ]

cakrin mfn
kerekes, (harci) korongos

cakṣu m
szem [√cakṣ]

cakṣus mfn
látó; n – szem; fény; látás [√cakṣ]

cākṣuṣa mf(ī)n
látással kapcsolatos, látómezőben lévő, szem által érzékelhető [cakṣus, √cakṣ]

cal (calati)
(1P) megy, sétál, előre, tovább halad; végrehajt, cselekszik; felkavar, megmozgat

cala mfn
mozgó, rezgő, rázódó; bizonytalan, nem állandó, csapongó, múlandó; összezavarodott [√cal]

calita mfn
remegő, reszkető, bizonytalan, nem szilárd, csapongó, ide-oda menő; elment, eltávozott, eltávolodott [√cal]

camū f
(szóma-ital tartó) edény; hadsereg, hadtest

cañcala mfn
ide-oda menő, csapongó, nem állandó, pislákoló [√cal]

cañcalatva n
ide-oda menőség, csapongóság, nem állandóság, pislákolóság [cañcala, √cal]

candra mfn
fénylő, ragyogó, fénylőn tükröződő; m – Hold; össz: legkiválóbb [√candr]

candra-tāraka n
Hold és a csillagok

candramas m
Hold, Holdisten [candra, ~mās, √candr]

cāndramasa mf(ī)n
Holddal kapcsolatos, hold- [candramas, candra]

candratāraka n sg
Hold és csillagok [candra-tāraka]

cāpa mn
íj [capa]

cāpala n
mozgékonyság, fürgeség; izgatottság, nyugtalanság, bizonytalanság, ingatagság, állhatatlanság [√cap]

car (carati)
(1U) mozog, megy; vmben (Inst) részt vesz, csinál, belekezd

cara mfn
mozgó, helyváltoztató (pl. állat) [√car]

cārin mfn
mozgó; tevékenykedő, végző, gyakorló [√car]

carita mfn
elment, ment, elért; össz: gyakorolt; n – járás, menés, útvonal; cselekvés, haladás, gyakorlás, viselkedés, tettek, kalandok [√car]

catur mf(catasṛ)n
négy

cātur-varṇya n
a négy társadalmi rend (együttese) [catur-varṇa]

cāturmāsya n
4 hónapos időszak kezdete [catur-māsa]

caturtha mf(ī)n
negyedik

ced
ha

cekitāna m
Cekitāna, „nagyon eszes” [√cit]

ceṣṭ (ceṣṭati)
(1U) hadonászik, mozog, kavar; erőfeszítést tesz, küzd, cselekszik; vmvel elfoglalt, végrehajt

ceṣṭa n
taglejtés, kézmozdulat; -ā f – taglejtés, kézmozdulat; mozgás, tett, tevékenység, erőfeszítés, törekvés, végrehajtás; viselkedés [√ceṣṭ]

cetanā f
tudat(szint), megértés [√cit]

cetana mfn
látható, nyilvánvaló, kiváló, megkülönböztetett; tudatos, érzékelő; m – tudatos lény; n – tudatosság; -ā f – tudatosság [√cit]

cetas n
tudat, szív, elme; ragyogás [√cit]

cetayitavya mfn
érzékelendő, felfogandó [√cit]

chal (chalayati)
(10P) csal, megtéveszt, túljár vk eszén

chandas n
időmértékes verselésben írt védikus vers, védikus versmérték, verstan; vágy, szándék

chandatas
akarat szerint, vágy szerint [chanda, √chad]

chāyā f
árnyék; tükörkép, visszatükröződés

chettṛ mf(rī)n
vágó, levágó, felvágó, (fát) kivágó [√chid]

chid (chinatti)
(7U) levág; elválaszt vmtől (Abl), feloszt, megzavar (alvást); eltávolít, megfoszt, elvesz (életet), megöl

chinna mfn
levágott, szétvágott, felosztott, szétválasztott, (le)hasított, összefüggéstelen, nem egységes [√chid]

ci (cinoti, cinute)
(5U) sorba rendez, halomba rak, áldozati oltárt épít; összegyűjt, felhalmoz; beburkol; pass: be van burkolva; növekszik, virágzik

cikīrṣu mfn
tenni, végrehajtani, gyakorolni vágyó [√kṛ]

cint (cintayati)
(10U) gondol, átgondol, , figyelembe vesz, tekint vmt vmnek

cintā f
gondolat, törődés, kétség [√cint]

cintya mfn
gondolandó, elképzelendő, felfogandó, megértendő, tekintendő; felfogható, gondolható [√cint]

cira mfn
hosszú, őszi idők óta létező; n – késés; -am – hosszú ideig; -eṇa – hosszú idő után, később, nem azonnal, lassan [~√ci]

cira-jīvikā f
hosszú élet [cira; jīva]

cīrṇa mfn
gyakorolt, megtartott (fogadalom) [√car]

cit (cetati)
(1P) érzékel, az elmét vmn rögzít, odafigyel vmre, megvizsgál, szemlél, észrevesz; céloz, szándékozik, tervez; megért, felfog; tudatossá/éberré válik vmről; f – (tiszta) tudat, lélek, önvaló, Abszolút

cita mfn
halomba rakott, megrakott; összegyűjtött, sorbarakott; -ā – farakás, halotti máglya [√ci]

citraratha m
Citraratha, „ragyogó szekerű” [citra-ratha]

citta mfn
észlelt, tudatosított; n – megfigyelés, tudatosnak levés; tudat, elme [√cit]

cittatva n
tudatosság [citta, √cit]

codana mfn
hajtó, mozgató; -ā f – mozgatóerő, hajtóerő, irányítás, hajtás, mozgatás, bátorítás, inspirálás [√cud]

cūrṇita mfn
porított, zúzott, roppantott, összezúzott, összetört, darabokra tépett [√cūrṇ]

cyu (cyavate)
(1U) ide-oda mozog, imbolyog; felkavarodik, elmegy a helyéről, eltér vmtől, felad (kötelességet); leesik, lecsúszik vhonnan (Abl); visszaesik (tudatilag); elveszít, eltűnik

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.