A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

baddha mfn
kötött, kötözött, béklyózott, láncolt [√bandh]

bahis
kívül

bāhu m
kar, alkar [√baṁh]

bahu mf(vī/u)n
sok; nagy, vmben (Inst) gazdag [√baṁh]

bahudhā
sokféleképp, különféleképp [bahu]

bahula mfn
vastag, sűrű, széles, nagy; számos, bőséges, sok [bahu, √baṁh]

bahumata mfn
nagyra becsült, mélyen tisztelt [bahu-mata; √man]

bāhya mfn
kinti, kint lévő, külső; idegen, társadalmi rendekbe nem tartozó, vmvel ellentétes jelentésű, felszíni jelentésű [bahis]

bāhyābhyantara mfn
külső és belső [bāhya-abhyantara]

bāhyatas
kívül [bāhya, bahis]

bāla mfn
gyermeki, fejletlen (személy, dolog); m – fiú [~bala]

bala n
erő, hatalom; katonai erő, hadsereg

balahīna mfn
erőtől megfosztott, gyenge [bala-hīna]

balāt
erővel [bala]

balavat mfn
erős, erővel bíró, vehemens; – erősen, nagyon [bala]

bali m
felajánlás, ajándék, adomány

bāṇa = vāṇa m
nádszár, nyél, nyíl [√baṇ, √vaṇ]

bandh (badhnāti)
(9P) összeköt, megkötöz, láncol, béklyóz

bandha m
kötelék, kötés, lánc, csomó, béklyó, bilincs; összekapcsolódás, egyesülés, összerakás, létrehozás, építés [√bandh]

bandhana mf(ī)n
megkötő, megbéklyózó; elbűvölő; megállító, rögzítő; össz: vmtől függő; n – megkötés, megbéklyózás; kötelék [√bandh]

bandhu m
kapcsolat, viszony; rokon, barát [√bandh]

bata
meglepetést vagy sajnálatot kifejező szó, kb.: ó jaj! éljen!

bhā (bhāti)
(2P) ragyog, fénylik; megjelenik, leőjön, létrejön; gyönyörű, ragyogó; f – fény, ragyogás; megjelenés

bhadra mfn
áldott, szerencsés, boldog; jóságos, kedves, barátságos; szép, szeretetteljes, kedves; -am – boldogan, örömtelien, áldásosan, jószerencsével teli módon [√bhand]

bhāga m
rész, alkotórész (nem egész), tag, adag, darab, felosztás, régió, hagyaték [√bhaj]

bhagavat mfn
magasztos, fenséggel bíró, ~szent; megtisztelő jelző nevek előtt; Voc: bhagavan, bhagavas, bhagos [bhaga, √bhaj]

bhaikṣa mf(ī)n
adományon, koldulásból élő; n – alamizsna-kérés, koldulás [bhikṣā, √bhikṣ]

bhaikṣacarya n = -ā f
adománygyűjtés, koldulás [bhaikṣa-carya]

bhaj (bhajati)
(1U) feloszt, részekre oszt; imád, szolgál

bhakta mfn
felosztott, szétosztott; m – imádó, szolgáló, hívő; n – étel [√bhaj]

bhakti f
szétosztás, felosztás; rész; odaadás, szeretet, belső imádat [√bhaj]

bhaktimat mfn
odaadó, hűséges [bhakti, √bhaj]

bhānta mfn
villám alakú (= vajra-rūpa), Hold (= candra) [~√bhām, √bhā]

bhāradvāja mf(ī)n
Bharad-vājától jövő, vele kapcsolatos; m – egy bölcs

bhāradvāja mfn
Bharadvájával kapcsolatos, rokon [bharadvāja]

bhārata m
Bharata leszármazottja

bhārgava mf(ī)n
Bhṛgutól származó, vele kapcsolatos; Śukra, Vénusz

bhartṛ mf(trī)n
fenntartó, hordozó; megőrző, védelmező, gondviselő, úr, mester [√bhṛ]

bhās (bhāsate)
(1U) ragyog, tündököl; megjelenik, felmerül (elmében); f – fény, ragyogás [√bhās]

bhāṣā f
beszéd, (beszélt, köz-)nyelv; meghatározás, definíció [√bhāṣ]

bhāsa m
ragyogás, fény; elmebeli káprázat, kitaláció [√bhās]

bhasmānta mfn
hamuban végződő, végül elégetett (test) [bhasman, anta]

bhasmasāt
hamuvá [bhasman, √bhas]

bhāsvat mfn
ragyogó, tündöklő, fénylő; m – Nap, fény [√bhās]

bhāti f
fény, ragyogás; bizonyíták, tudás, felismerés [√bhā]

bhāva m
létrejövés, létezés, megjelenés; átalakulás; (érzelmi, tudati, lét-) állapot, helyzet, vmi valósága (helyzete); jellem, természet; jelentés; szerelem; szív, önvaló [√bhū]

bhāvagata mf(ī)n
Bhagavat (Viṣṇu, Kṛṣṇa)-tal kapcsolatos, szent, magasztos; m – Viṣṇu-Kṛṣṇa követője [bhagavat]

bhāvana mf(ī)n
létrehozó, megnyilvánító; elképzelő, teremtő, elgondoló; f(ā)n – tudat összpontosítása, képzelőerő, gondolat, meditáció; vminek (Gen) fenntartása, előmozdítása; szemléltetés, bizonyítás; hit vmiben [√bhū]

bhavat mf
megtisztelő jelző, 'Ön, fenség'; mfn – létező [√bhū]

bhaviṣya mfn
létrejövendő, jövőbeli, bekövetkező, küszöbön álló; n – jövő [√bhū]

bhāvita mfn
okozott, létrehozott, megteremtett, elért, átváltoztatott, megnyilvánult, elképzelt; n – eredmény [√bhū]

bhavitṛ mf(trī)n
létrejövő, létező; jövőbeli, bekövetkező [√bhū]

bhavya mfn
létező, jelenlévő; létrejövendő, eljövendő, jövőbeli; n – létrejött, létező, jelenlévő; jövő (idő), eredmény [√bhū]

bhaya n
félelem, rémület, rettegés [√bhī]

bhayānaka mfn
rémisztő, félelmetes; m – rémület, félelem [bhaya, √bhī]

bheda m
hasítás, szétvágás, széttépés, feltörés; szétosztás, felosztás; felfedés, leleplezés; kiterjedés, kivirágzás [√bhid]

bhedatas
elválasztva, egyedül, egyenként, egyénileg [bheda, √bhid]

bherī f
üstdob

bhī (bibheti)
(3U) fél vmtől (Abl, Gen), vmtől nyugtalan

bhid (bhinatti, bhintte)
(7U) levág, kettévág, széttör, eltör, elpusztít; áthalad, atmegy; meglazít, kioldoz; szétszed

bhīma mfn
rémisztő, félelmetes; m – Bhīma [√bhī]

bhinna mfn
felosztott, szétválasztott, elválasztott, megkülönböztetett; kettévágott, megölt [√bhid]

bhīṣma mfn
rettenetes, irtózatos, rémisztő, félelmetes; m – Bhīṣma [√bhī]

bhīta mfn
rémült, ijedt, megijesztett, megrettent, félős [√bhī]

bhoga m
kanyar, ív; élvezet, evés, (érzékszervi) tapasztalat [√bhuj]

bhogin mfn
hajló; élvező, tapasztaló, evő, bőséget élvező; m – kéjenc [√bhuj]

bhojana mf(ī)n
etető; n – élvezet, evés; étel, élvezett, használt vm [√bhuj]

bhojya mfn
élvezendő, ehető; n – élvezett, megevett vm [√bhuj]

bhoktṛ mf(trī)n
élvező, evő, tapasztaló, érző, elszenvedő [√bhuj]

bhoktṛtva n
élvezőség (állapota); élvezet, birtoklás, érzékelés [√bhuj]

bhos
megszólító szócska, kb. „ó”; zöngés hangok előtt: bho; zöngétlen hangok előtt: bhos vagy bhoḥ [bhavat; √bhū]

bhṛ (bibharti)
(3U) hordoz, visel, támaszt, vmt (Loc) fog, támogat, nevel, táplál

bhrāj (bhrājate)
(1Ā) ragyog, tündököl, fénylik

bhram (bhramati, bhrāmyati)
(14P) vándorol, barangol, kószál; ide-oda mozog, csapong (elme)

bhraṁśa m
leesés, lecsúszás; hanyatlás, pusztulás; eltűnés, kihalás; eltérés, elhajlás [√bhraṁś]

bhraṣṭa mfn
lehullott, leesett, lecsöppent; tönkrement, eltűnt, elpusztult; vmtől megszabadult, elszökött, elvált; romlott, lezüllött [√bhraṁś]

bhrātṛ m
báty; közeli rokon, bizalmas barát [~√bhṛ]

bhṛgu m
(pl) mitikus lények (tűz elhozói); m – papi család; annak alapítója: Bhṛgu ṛṣi [√bhrāj]

bhrū f
szemöldök

bhū (bhavati)
(1U) létezik, van, válik valamivé; f – Föld

bhuj (bhunakti)
(7U) élvez (bárhogyan, de főleg: nemileg), fogyaszt (ételt-italt), használ, birtokol, (érzékszervileg) tapasztal, vmn keresztülmegy

bhuja m
kar, kéz [√bhuj]

bhūmi f
föld, talaj, hely, helyzet; össz: téma, tárgy; szint, mérték [√bhū]

bhūta mfn
létrejött, megtörtént, elmúlt; valós, létező, ténylegesen megtörtént; össz: vmiből álló, vmlyen, vmvel egyesült, vmlyen létű; n – létező dolog, 5 elem; bármilyen élőlény, szellemlény; múlt [√bhū]

bhūti f
lét, létezés, létrejövés; jólét, jómód, gazdagság; erő, természetfeletti erő [√bhū]

bhūtikāma mfn
vagyonra/tulajdonra vágyó [bhūti-kāma]

bhuvana n
élőlény, ember, emberiség; világ (3-7-14), Föld; létállapot [√bhū]

bhūya n
össz: létrejövés, létezés (állapota) [√bhū]

bhūyas
nagyon, szerfelett; azonkívül, ráadásul, továbbá; újra, ismét; mfn – létrejövő; n – létrejövés [bahu, √bhū]

bhūyiṣṭha mfn
legtöbb, legszámosabb, legfőbb; -ena – leginkább [bahu]

bīja n
mag (növényi, férfi, gabona); csíra, forrás, ok, eredet, ihlet; lényeg, esszencia

boddhavya mfn
ráébredendő, észreveendő, megismerendő, felismerendő [√budh]

boddhṛ mfn
érzékelő, felfogó, ismerő [√budh]

brāhma mf(ī)n
Brahmannal, Brahmāval kapcsolatos, szent, isteni; szent tudással, Védákkal kapcsolatos; papi renddel kapcsolatos; -ī f – Brahmā śaktija = Sarasvatī [brahman, √bṛh]

brahmacārin mf(iṇī)n
nőtlen, tanulmányokat folytató [brahman+cārin]

brahmacarya n
nemi önmegtartóztatás, nőtlen tanuló időszak [brahman-carya, √bṛh, √car]

brahmaja mfn
Abszolútból született [brahman, √jan]

brahmaloka m
Brahmā/Brahman világa [brahman-loka]

brahman n
kiterjedés, fejlődés, növekedés; isteni hang, szentírás, szent tudás; Om; az Abszolút; a Véda; m – pap; Brahmā [√bṛh]

brāhmaṇa mf(ī)n
Brahman-nal kapcsolatos, -hoz tartozó, azt ismerő; m – pap, papi rend tagja; n – a Véda-gyűjtemény részét képező papi szertartáskönyv [brahman, √bṛh]

brahmaniṣṭha mfn
Brahmanban való feloldódás, megnyugvás, megállapodás [brahman-niṣṭha]

brahmapura n
Brahmā városa, város a mennyben = szív [brahman-pura]

brahmayoni f
Brahmāban lévő eredeti forrás vagy otthon [brahman-yoni]

brahmiṣṭha mfn
legmagasabb s zinten álló pap, nagyon tanult, jámbor [brahman-√sthā]

bṛhaspati m
Bṛhaspati, „imák ura” [bṛhat, √bṛh, pati]

bṛhat mf(ī)n
magas, nagy, emelkedett, bő, terjedelmes, hosszú, erős; n – bṛhatī versmértékben írt sāman [√bṛh]

brū (bravīti)
(2U) beszél (kieg.: √ah)

bruva mfn
névleges, csak nevében valami [√brū]

buddha mfn
felébredt, tudatos, bölcs; m – bölcs, felébredt ember; Buddha [√budh]

buddhi f
értelem, ítélőképesség, döntésképesség; érzékelés, megismerés; figyelem, éberség; nézet, meggyőződés; a tudat felébredt része [√budh]

buddhimat mfn
megértéssel megáldott, felébredt tudatú bölcs [buddhi, √budh]

budh (bodhati, budhyate)
(1U4Ā) (fel)ébred, magához tér; megért, felismer

budha mfn
felébredő; értelmes, bölcs; m – bölcs ember [√budh]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.