A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

ṛ (ṛcchati)
(1P) halad, fejlődik, emelkedik, felfelé törekszik; felé megy, találkozik, belebotlik, elér; ellenség felé megy, támad; megsért; felemel (hangot), ösztökél, mozgat

rādhana n
öröm, elégedettség, kielégülés; elérés, megszerzés [√rādh]

rāga m
színezés, szín; ragaszkodás, szenvedély; szerelemi érzés [√rañj]

rāgin mfn
színezett, színes; vmhez (Loc) ragaszkodó, szenvedélyes, szerelmes [rāga, √rañj]

rahas n
magány, egyedüllét, visszavonulás; magányos, elhagyatott hely; titok, misztikus igazság; -asi – titokban, bizalmasan [√rah]

rahasya mfn
titkos, rejtett, elfedett; n – titok, titkos tanítás [rahas, √rah]

rahita mfn
elhagyott, magára hagyott, magányos, vmtől elvált, megszabadult [√rah]

rai m(f)
vagyon, gazdagság [√rā]

rājan m
király [√rāj, √rañj]

rājaputra m
királyfi, herceg, kṣatriya [rājan-putra]

rajas n
„színes, fátyolos ég”; por, tisztátalanság; érzelem, gyengédség, szenvedély (minősége) [√rañj]

rājasa mf(ī)n
szenvedélyes, szenvedély minőségében-kötőerőjében lévő, -hoz tartozó [rajas, √rañj]

rājya mfn
királyi; n – királyság, birodalom [√rāj]

rakṣ (rakṣati)
(1U) véd, oltalmaz, megőriz; irányít, terel; követ (törvényt)

rakṣas mfn
őrző, figyelő; n – erdei, emberevő szellem, rākṣasa [√rakṣ]

rākṣasa mf(ī)n
pokoli, démoni; rakṣas-ok fajához tartozó lény [rakṣas; √rakṣ]

rakṣita mfn
védelmezett, megvédett, őrzött, megőrzött, fenntartott [√rakṣ]

rakṣitṛ mfn
megőrző, őrző, megvédelmező, őrködő [√rakṣ]

rakṣya mfn
védendő, védelmezendő, gondoskodandó, megelőzendő [√rakṣ]

ram (ramate)
(1U) örül, boldog, élvez vmt, örömét leli vmben (Inst, Loc); lecsendesít, megállít, megnyugtat

rāma mfn
kellemes, megnyerő, örömteli; szép, elbűvölő; homályos, sötét, fekete; m – Rāma; öröm, boldogság [√ram]

raṇa m
öröm, gyönyör; n – csata, háború [√raṇ, √ram]

ras (rasati)
(1P) kiált, ordít; (rasayati) – (10U) (meg)ízlel; érez, érzékel, vmre érzékeny

rasa m
nedv, lé; vminek a lényege, esszenciája; íz; jellegzetesség, egyedi vonás, hangulat, viszony (Istennel) [√ras]

rasana n
hang kiadás, ordítás; ízlelés, íz; nyelv [√ras]

rasavarja m
íz nélküliség, íz elkerülése; -m – íz nélkül

rasayitavya mfn
megízlelendő, ízeltes, ehető [√ras]

rasayitṛ mfn
ízlelő [√ras]

rāśi m
rakás, halom, kupac, csoport, sokaság, vmből sok

raśmi m
húr, kötél, hám, kantár, gyeplő, póráz, ostor, ösztöke; napsugár, ragyogás, fénysugár

rasya mfn
lédús, zamatos, leves; ízletes

rata mfn
boldoggá tett, kielégített; vmben/vm által (Inst, Loc, össz) boldog, vmhez odaadóan kötődő, vmt szerető, vmbe szerelmes; n – gyönyör, élvezet, szerelem, nemi egyesülés [√ram]

ratha m
szekér, (harci) kocsi; hős, harcos, bajnok [√ṛ]

rathanābhi f
szekérkerék kerékagya [ratha-nābhi]

rathin mfn
szekeres; szekeret birtokló, szekérrel harcoló; m – kocsihajtó, kocsi tulajdonos [ratha]

rati f
nyugalom; öröm, élvezet, szeretet, nemi öröm [√ram]

rātra mn
= rātri

rātri (-ī) f
éj, éjszaka [√rā, √ram]

ravi m
Nap, Napisten [√ru]

rayi m
tulajdon, javak, kinycs, gazdagság; anyag [√rā]

ṛc f
időmértékes verseléssel recitált dicsőítés (istenekhez); Ṛg-veda; ragyogás [√ṛc]

ṛddha mfn
felfokozott, felvirágzott, fejlődő, bőséges, gazdag; n – növekedés, fokozódás [√ṛdh]

reta = retas n
áramlat, folyam, patak; férfi mag [√ri, √rī]

ripu mfn
megtévesztő, hamis; m – ellenség, ellenfél [√rip, √lip]

roman n
szőr [√ruh]

ṛṣ (arṣati)
(1P) folyik, sebesen folyik, siklik, gyorsan halad

ṛṣabha m
bika; vmk közül a legkiválóbb [√ṛṣ]

ṛṣi m
bölcs, „látó” [√dṛś]

ṛta mfn
vmvel találkozott, vm által sújtott; megfelelő, alkalmas, igaz; n – (világ)rend, törvény, szokás, (isteni) igazság, utasítás [√ṛ]

ṛtajā mfn
igaz természetből született, kiváló, jól megcsinált [ṛta-√jan]

ṛtasad mfn
igazságban tartózkodó [ṛta-√sad]

ṛte
nélkül, kivéve [√ṛ]

ṛtu m
megfelelő időpont; időszak, ciklus, évszak

rudh (ruṇaddhi)
(7U) akadályoz, eláll, megállít, visszatart, megfékez, megelőz; megőriz, fenntart; bezár vmbe (Loc); bekerít, ostromol; bezár, befed, beburkol

rudhira mfn
vörös, vérvörös, véres; n – vér

rudra mfn
ordító, bömbölő, tomboló; imádandó; m – Rudra (később: Śiva), 11 Rudra [√ru, √rud]

rukma m
arany, „ragyogó” [√ruc]

rūkṣa mfn
kemény, száraz, kopár [√rūṣ]

rūpa n
forma, alak, megjelenés; természet, jellemző, tünet; vonzó megjelenés [~√rūp]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.