A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

ā
hangutánzó szó, amely utalhat visszaemlékezésre, együttérzésre, fájdalomra, beleegyezésre, (mgh-k előtt nem megy át hangváltozáson); – igekötő: közel, felé, önmaga felé, befelé, Acc-al: vmeddig; Abl-al: vhonnan; Loc után: rajta, benne; igazán, tényleg, nagyon; ráadásul

ā-cakṣ (ācaṣṭe, ācakṣate)
(2Ā) ránéz, megvizsgál; leír, elmond, bejelent, bemutat, negnevez, megszólít

ā-car (ācarati)
(1P) cselekszik, végrehajt, gyakorol, viselkedik vkvel (Loc), halad, kezel; vmhez (Acc) közel jön, megközelít

ā-dā (ādatte)
(3Ā) önmagának ad, elvesz, elfogad; beszél; megragad, megfog; rendh part (ādadāyat): felajánló

ā-dhā (ādhatte)
(3U) rárak, lerak, elhelyez; megőriz, birtokol

ā-gam (āgacchati)
(1P) jön, elér, megérkezik

ā-i (aiti?)
(2P) közeljön, felé megy, megközelít; visszajön, visszatér; elér, megvalósít, belép, vmlyen állapotba kerül; aláveti magát, meghódol, osztályrészül elfogad

ā-khyā (ākhyāti)
(2P) meglát, megpillant; elmond, közöl, bejelent

ā-kram (ākramati)
(1U) közellép, közelmegy, megközelít, meglátogat; rálép vmre (Loc); vmt (inf) megkezd, belekezd; fellép, felszáll

ā-mnā (āmanati)
(1P) kiejt; idéz; tradícionálisan átörökít, továbbad, emlékezetében tart, tanul

ā-nand (ānandati)
(1P) örül, örvendezik; műv P: megörvendeztet, megáld; Ā: önmagát szórakoztatja

ā-pad (āpadyate)
(4Ā) jön, közeljön, megközelít; belép, bemegy; átalakul (vmlyen állapotba); bajba kerül; vagyonhoz jut; megtörténik

ā-pṝ (āpiparti, āpṛṇāti)
(39P) megtölt; vágyat beteljesít

ā-pyai (āpyāyate)
(1U) dagad, növekszik, megnő; elhízik, virágzik; megerősödik; gazdaggá válik

ā-rabh (ārabhate )
(1Ā) megragad, megfog vmt, kapaszkodik vmbe; belekezd, elkezd, végrehajt vmt

ā-ruh (ārohati)
(1P) felszáll, felemelkedik, fellép; létrejön, eredményez, megtörténik, elér, megvalósít

ā-sad (āsīdati)
(1P) ül, elül, mellé ül; megközelít, odamegy, találkozik, megtalál, elér; megtámad; elkezd

ā-śri (āśrayati)
(1U) P – hozzákapcsolódik, tapad; Ā – hozzákapcsolja magát, egyesül, függ vmtől, aláveti magát, oltalomra lel, meghódol

ā-sthā (ātiṣṭhati)
(1U) mellette/közel marad; vm szerint cselekszik, követ; belekezd, végrehajt; vk oldalára áll, véleményt formál; felismer, törődik, figyelembe vesz; felemelkedik

ā-śvas (āśvasiti, āśvasati)
(2P) lélegzik; szabadon, újra lélegzik, bátorságot gyűjt

ā-viś (āviśati)
(6U) felé megy, belép, megközelít, birtokba vesz; letelepszik; elér; vmvé válik

ā-vṛ (āvṛṇoti)
(5U) beburkol, elfátyoloz, elfed, körbevesz, elzár; távol tart, kivéd, elhárít

ā-vṛt (āvartate)
(1Ā) körbefordul, visszafordul, felé fordul

ā-yā (āyāti)
(2P) jön, érkezik; közel megy, megközelít; elér, megvalósít; vmlyen állapotba kerül, elér

ā-yam (āyacchati, āyamati)
(1P) megnyújt, meghosszabbít, kiterjeszt; íjat feszít, nyilat ráhelyez; (Ā) – nyújtózik

abhakta mfn
nem felosztott, nem szétosztott; nem megevett; m – nem imádó, nem szolgáló, hitetlen [√bhaj]

ābharaṇa n
díszítés, ékesítés; ékszer [bhara, ā-√bhṛ]

ābhāsa m
ragyogás, fény; megjelenés, szín; káprázat [ā-√bhās]

abhāva m
nem-lét, nem létezés, hiány; halál, pusztulás [√bhū]

abhaya mfn
félelemnélküli; veszélytelen; n – félelemnélküliség, béke, biztonság [√bhī]

abhi
igekötő: felé, belé, rá, csak főnevek előtt: felsőbb; – határózószó: vm (Acc) felé, irányába, ellen, belé

abhi-āp (abhyāpnoti)
(5U) elér, birtokba vesz, elnyer, célba ér, megvalósít; des (abhīpsati): elérni vágyik, kér, vágyik vmre

abhi-asūya (abhyasūyati)
(den. U) rosszakaró, irigy

abhi-bhū (abhibhavati)
(1P) legyőz, felülmúl; megtámad

abhi-dhā (abhidadhāti)
mond, magyaráz, nevez (3U)

abhi-dhyai (abhidhyāyati)
(1P) figyelmét ráirányítja, szívét vmnek szenteli, vmre figyel, vmre vágyik, meditál

abhi-dru (abhidravati)
(1P) odafut, közel fut; megszáll, megtámad, felé menetel, lerohan

abhi-gam (abhigacchati)
(1P) közel meg, megközelít; találkozik, elér; (értelem által) felfog

abhi-han (abhihanti)
(2P) lesújt, üt, megsért, megöl, megüt (dobot)

abhi-jan (abhijāyate)
(4Ā) megszületik, újra születik, céllal születik

abhi-ji (abhijayate)
(1P) teljesen legyőz, harc által megszerez

abhi-jñā (abhijānāti)
(9U) felismer, érzékel, tudatossá válik, (meg)tud

abhi-kāś
csak intens (abhicākaśīti): beragyog, megvilágít; ránéz, érzékel

abhi-man (abhimanyate)
(4Ā) vmre gondol, vm után vágyakozik; megsért, veszélyeztet, megsebez; megenged, beleegyezik; vmt elképzel, feltételez, gondol

abhi-nand (abhinandati)
(1U) örül, örvendezik; üdvözöl, dicsőít; jóváhagy, elfogad

abhi-rakṣ (abhirakṣati)
(1U) védelmez, oltalmaz; irányít, vezényel, parancsol

abhi-sam-dhā
(3) csak hat: vm (Acc) után kap (szájával); célba vesz vmt (Dat, Acc), vmre céloz; elismer; legyőz, irányít; f – csak össz: beszéd, kijelentés

abhi-sam-pad (abhisaṁpadyate)
(4Ā) vmvé válik, vmhez hasonlóvá válik; vmvé átalakul; megérkezik, elér

abhi-vad (abhivadati)
(1P) tisztelettel megszólít, tisztel, dicsőít; tisztelettel kijelent, megnevez, mond, kifejez

abhi-vi-jval (abhivijvalati)
(1P) ég, lángol

abhi-vṛṣ (abhivarṣati)
(1U) esőt hullató; harmattal permetező, harmatossá tevő, vmvel beburkoló, vmt (nyíl, virág) záporozó

abhibhava mfn
túlerőben lévő, hatalmas; győzelem, uralom [abhi-√bhū]

abhibhūta mfn
felülmúlt, meghaladott, legyőzött, megalázott; megsebesített [abhi-√bhū]

abhihita mfn
befogott (ló); nevezett, hívott; elmagyarázott, mondott [abhi-√dā]

abhijanavat mfn
nemes születésű [abhijana; abhi-√jñā]

abhijāta mfn
(vm következményeként) megszületett; születés által elért, nemes [abhi-√jñā]

abhikḷpta mfn
megfelelő, összhangban lévő [abhi-√kḷp]

abhikrama m
közel lépés, megközelítés; támadás; megtörténés, belekezdés, próbálkozás [abhi-√kram]

abhikrama-nāśa m
sikertelen kísérlet, próbálkozás [abhi-krama-nāśa]

abhīkṣṇa mfn
állandó, folytonos; -am – állandóan, folytonosan, ismételten, újra és újra [abhi-īkṣ]

abhimāna m
sérteni vágyás, alattomosság; öhittség, önteltség, büszkeség; önmagáról alkotott elképzelés [abhi-√man]

abhimukha mf(ī)n
vm (Acc, Dat, Gen, össz) felé néző arcú, felé fordult; össz: közel menő, megközelítő; vmre hajlamos, vmre kész; baráti szándékú, vk pártján álló [abhi-mukha]

abhiniḥsṛta mfn
kibocsátott, vmből létrejövő; felfelé, elfelé folyó [abhi-nis-√sṛ]

abhipravṛtta mfn
végrehajtott; fejlődő, haladó; vmt, végző, vmvel (Loc) elfoglalt [abhi-pra-√vṛ]

abhīpsin mfn = abhīpsat [abhi-√āp]

abhirakṣita mfn
védelmezett, őrzött; irányított [abhi-√rakṣ]

abhirata mfn
vmben (Loc) elégedett, nyugodt; vmt végző, gyakorló, vmre (Loc) figyelő [abhi-√ram]

abhitas
közel, felé, vm (Acc) minden oldalán, körül, vmnél; teljesen [abhi-]

abhiyukta mfn
törekvő, igyekvő, jártas, tevékenységben elmerült, eltökélt, önmagát lelkesen lefoglaló; kijelölt; megtámadott; hibáztatott, vádolt [abhi-√yuj]

abhra = abbhra n
(eső)felhő, „víz hordozó” [ap-√bhṛ]

abhyadhika mfn
felülmúló, rendkívüli, kiválló, tekintélyes [abhi-adhi-ka]

abhyantara mfn
belső, vmben (Loc, Gen, össz) benne lévő, benne foglalt; beavatott, szakavatott, jártas; mellette lévő, közeli, intim; n – belső rész, belső tér [abhi-antara]

abhyarcya (hat)
tisztelve, imádva, szolgálva [abhi-√arc]

abhyāsa m
ismétlés, gyakorlás, gyakorlat ismétlődő végzése, szokás [abhi-√as]

abhyasana n
gyakorlat, gyakorlás [abhi-√as]

abhyasūyaka mfn
irigy; méltatlankodó, felháborodott; rágalmazó, becsmérlő, rossz szándékú [abhi-asūya]

abhyudita mfn
felemelkedett (Nap); harcban részt vevő; megtörtént, megvalósult; virágzó; n – felkelés (Napé, Holdé) [abhi-ud-√i]; mfn – kijelentett, kifejezett, megfogalmazott, tisztelt, megnevezett, nevén hívott [abhi-√vad]

abhyukta mfn
(versben) kijelentett, megmondott, hivatkozott

abhyutthāna n
felemelkedés, felkelés (székről); felkelés; tisztelet, tekintély [abhi-ut-√sthā]

abja mfn = abjā m
vízben, vízből született [ap-√jan]

abrahmavid mfn
Brahmant nem ismerő [brahma-vid]

abuddhi f
tudatosság nélküliség; tudatosságra való vágy; mfn – tudatosság nélküli [√budh]

acala mfn
nem mozgó, mozdulatlan; m – hegy, szikla; -ā f – Föld [√cal]

ācāra m
viselkedés, magaviselet; szokás, szabály [ā-√car]

acara mfn
mozdulatlan, nem helyváltoztató (pl. növény) [√car]

ācārya m
mester, tanító, „aki helyesen viselkedik, példát mutat” [ācāra, ā-√car]

acchāya mfn
árnyéktalan, árnyékot nem vető [chāyā]

acchedya mfn
levághatatlan, nem levágandó, feloszthatatlan, részekre nem osztható [√chid]

acetas mfn
meggondolatlan, nemtörődöm; öntudatlan, tudatosság nélküli [cetas, √cit]

acintya mfn
felfoghatatlan, gondolatot meghaladó [√cint]

acintyarūpa mfn
felfoghatatlan formájú [acintya-rūpa]

acireṇa
nem hosszún, nem hosszú ideig, hamarosan [cira]

acyuta mfn
nem elesett, szilárd, elpusztíthatatlan, állandó; m – Kṛṣṇa [√cyu]

ad (atti)
(2P) eszik, fogyaszt

adāhya mfn
éghetetlen, elégetni lehetetlen [√dah]

adakṣiṇa mfn
ügyetlen, tapasztalatlan, tudatlan; adomány nélküli [dakṣiṇā, √dakṣ]

ādarśa m
tükör [ā-√dṛś]

adas mfn
az, akkor; – ott (távolra mutató névmás)

ādātavya mfn
megragadnandó, elvevendő, elvehető [ā-√dā]

ādau
kezdetben, először [ādi]

adbhuta mfn
különleges, csodálatos, bámulatos, természetfeletti; n – csoda [at-bhuta]

adeśa m
alkalmatlan, nem megfelelő hely [√diś]

adeśakāla n
alkalmatlan, nem megfelelő hely és idő [deśa-kāla]

adhama mfn
legalantasabb, legrosszabb, legértéktelenebb, leghitványabb [adhas]

adharma m
törvénytelenség, igazságtalanság, vallástalanság, erkölcstelenség, gonoszság [√dhṛ]

adhas
alul, lent; alá, alatta, lefelé (álló)

adhi
igekötő, határozósszó: fölötte, fölé, fent, azonfelül (Abl-al)

adhi-gam (adhigacchati)
(1P) odamegy, megközelít, utolér, találkozik, elér, megtalál; tanul, megvalósít vmt

adhi-i (adhyeti)
(2P) (elméjével) felé fordul, megvizsgál, megért; tanul, olvas, megjegyez; törődik vmvel, vágyik vmre

adhi-sthā (adhitiṣṭhati)
(1P) rááll. ráül, helyet foglal; benne van, tartózkodik; jártassá válik, birtokba vesz, legyőz; vezet, irányít

adhibhūta n
minden létezőt átható Felső Létező (Lélek), minden anyagi létező lényege, szubsztanciája, vezérlő elve; -am – minden anyagi létezőről szólva

adhidaiva n
mindenekfelett álló, mindent irányító, működtető Isten, isteni hatóerő; -am – isteni hatásról szólva

adhidaivata n
az anyagi tárgyakat irányító isteni hajtóerő, irányító istenség, legfőbb istenség [adhi, deva, √div]

adhigama m
elérés, megvalósítás; elsajátítás, megtanulás, megalósítás; profit [adhi-√gam]

adhika mfn
rákövetkező, azutáni, későbbi; felülmúló; vmben gazdag [adhi]

adhikāra m
tekintély, autoritás; irányítás, bíráskodás; hivatal; jog vm felett [adhi-√kṛ]

adhikatara mfn
magasabb, jobb, felülmúlóbb (mennyiségben, minőségben), fejlettebb [adhika]

adhikṛta mfn
előre, fölülre helyezett, kijelölt; irányított, uralt; m – felügyelő [adhi-√kṛ]

adhipa m
irányító, vezető, uralkodó, király [adhi-√pā]

ādhipatya n
korlátlan uralom, felsőbbség, hatalom vm felett [adhi-pati]

adhiṣṭhāna n
közellét, jelenlét, vmn nyugvás; helyzet, helyszín, település [adhi-√sthā]

adhīta mfn
elért; tanult [adhi-√i]

adhivāsa m
felső ruházat; (helyi) lakos, szomszéd; fent lakó; lakhely, tartózkodási hely; egy istenszobor megszentelése az áldozati szertartás előtt; illat, illatosítás [adhi-√vas]

adhiyajña m
minden áldozat irányító, működtető isteni elve; -am – áldozatról szólva [adhi, yajña, √yaj]

adhruva mfn
nem szilárd, nem állandó, nem rögzített; bizonytalan, kétséges; elválasztható [√dhṛ]

adhvan m
út, utazás

āḍhya mfn
gazdag, bőséges [ṛdh]

adhyakṣa mfn
(érzékszervekkel) érzékelhető, megfigyelhető; m – szemtanú [adhi-akṣa]

adhyātma n
Felső Lélek, Én; mfn – önvalóval kapcsolatos; -am – önvalón, Felső Énen túl

adhyayana n
tanulás, (főleg Véda) olvasás, recitálás [adhi-ayana; √i]

ādi m
kezdet, össz: vmivel kezdődő, '..., stb.'; mfn – kezdeti, első, ősi, őseredeti

aditi mfn
kötelékek nélküli, szabad, határtalan, teljes, páratlan, boldog; f – nincstelenség; m – megevő (= halál); f – szabadság, biztonság, határtalanság, végtelenség, bőség, páratlanság, tökéletesség, teremtő erő, Aditi (Dakṣa lánya, Kaśyapa felesége); f du – menny és föld [√ad, √dā]

āditya mfn
Adititől származó; m – Aditi fia, Āditya, különféle istenségek, főként Napisten [aditi]

ādityavat
Naphoz hasonlatosan

adṛḍha mfn
nem szilárd, nem eldöntött [dṛḍha, √dṛh=√dṛṁh]

adreśya mfn
láthatatlan [√dṛś]

adri m
szikla, kő, hegy; Soma kipréselésére használt kő [√ad]

adrijā mfn
sziklákból, hegyekből született, azok között talált [adri-√jan]

adroha m
rosszindulattól-gyűlölettől való mentesség [√druh]

adṛṣṭa mfn
(előre) nem látott, nem tapasztalt, ismeretlen; n – előre nem látott veszély; felfoghatatlan [√dṛś]

adveṣṭṛ mfn
nem ellenségeskedő; m – barát [√dviṣ]

adya
ma, most, mostanában; mfn – ehető; n – étel [√div, dyu; √ad]

ādya mfn
kezdeti, első, ősi; közvetlen megelőző; vmi csúcsa, eleje, kiváló [ādi]; mfn – megevendő, ehető; n – étel [√ad]

āgama mfn
közel jövő, megérkező, eljövő; m – megérkezés, eljövetel; tanítás, hagyomány általi átadás; n – Āgama szentirat [ā-√gam]

agandha mfn
szagtalan, szagolhatatlan [gandha]

āgata mfn
megérkezett, eljött; létrejött, megtörtént, előfordult, elért [ā-√gam]

agatāsu mfn
nem halott, élő [gata-asu]

agha mfn
bűnös, tisztátalan; rossz, veszélyes; m – bűn; n – gonoszság

agni m
tűz, áldozati tűz [√ag]

agnihotra mfn
Agninak áldozó; n – Agninak bemutatott áldozat; szent tűz [agni-hotra]

agotra mfn
családnélküli, törzsnélküli [go-tra]

agra mfn
legelső, legfelső, első, legjobb; n – vmnek a hegye, legelső, legfelső része; -e – elől, elején, kezdetkor [√aṅg]

agrāhya mfn
megfoghatatlan, felfoghatatlan, elérhetetlen, elfogadhatatlan [√grah]

āgrayaṇa m
az agniṣṭoma áldozat első felajánlása [agra]

ahaituka mf(ī)n
ok nélküli, indokolatlan, alaptalan, váratlan; motiváció nélküli, közönyös; -am – ok nélkül, segítség nélkül [haituka, hetu, √hi]

ahaṁkāra m
„én-képző”, én-tudat, önzőség [aham-kāra, √kṛ]

ahaṁkartavya mfn
önmaga (ahaṁkāra) által megcsinálandó [aham-√kṛ]

ahaṁkṛta mfn
önnön egyéniségéről tudatos; énközpontú, egoista; büszke, gőgös; önhitt, öntelt [aham-kṛta, √kṛ]

ahan [kieg tő: ahar] n
nap

āhāra mf(ī)n
össz: közel hozó, megszerző; m – közel hozás, megszerzés; étel [ā-√hṛ]

āhava m
csata, háború; áldozat; kihívás [ā-√hve, ā-√hu]

āhavanīya mfn
felajánlandó; m – a családos állnadótüzéből kivett és felajánlásra kész áldozati tűz [ā-√hve]

ahiṁsā f
nem ártás, erőszaknélküliség [√han, √hiṁs]

ahita mfn
alkalmatlan, nem megfelelő, kedvezőtlen, ellenséges, ártalmas; m – ellenség; n – ártalom, kár, sérülés, baj [√dhā]

āho
kérdést vagy kétséget kifejező indulatszó, kb.: „tényleg?”

ahorātra m
nappal és éjszaka [ahan, rātra]

ahuta mfn
(még) fel nem ajánlott, felajánlás nélküli; felajánlást nem kapott, felajánlás által el nem ért; m – az 5 meditáció, ima egyike [huta, √hu]

āhuti f
tűzzel történő felajánlás az isteneknek; bármilyen felajánlás; megidézés, megszólítás [ā-hu]

aikāntika mfn
abszolút, szükségszerű, teljes, különleges [eka-anta]

airāvata m
Airāvata, „Irāvat leszármazottja” [irā-vat]

aiśvara mf(ī)n
fenséges, hatalmas, erős, mindenható; n – uralom, hatalom, erő [īśvara, √īś]

aiśvarya n
mindenhatóság, (korlátlan) uralom, (határtalan) erő [īśvara, √īś]

aja mfn
születetlen, örökkévaló [√jan]

ajara mfn
nem öregedő, öregedésnek nem alávetett, örökifjú [√jṝ]

ajasra mfn
nem múló, örökkévaló, folyamatos; -am – örökké, állandóan [√jas]

ajaya m
nem győzelem, vereség; mfn – le nem győzött, felül nem múlt, legyőzhetetlen [√ji]

ajina n
(fekete) antilop bőr (szőrrel), esetleg tigrisé, kecskéé, őzé

ajña mfn
tudatlan, öntudatlan [√jñā]

ajñāna n
tudatlanság; mfn – tudatlan, anyagi [√jñā]

ājya n
tisztított vaj [√añj]

ājyabhāga m
tisztított vaj adag; du – a felajánláshoz használt tisztított vaj két adagja: Agninak és Somának [ājya-bhāga]

akāla m
alkalmatlan, nem megfelelő idő; évszaknak nem megfelelő [√kal]

akala mfn
nem darabból álló, egész, teljes

akalmaṣa mfn
szeplőtlen, folttalan [a-karma+√so]

akāma mfn
vágy nélküli; nem szándékos, makacs [kāma]

ākāṅkṣin mfn
vágyó, váró [ā-√kāṅkṣ]

ākara m
aki vmben bőséges, vmt bőségesen szétosztó [ā-√kṛ]

akarman mfn
nem cselekvő; helytelenül, bűnösen cselekvő; n – tétlenség, cselekvés/munka hiánya; helytelen, bűnös tett [√kṛ]

akartṛ m
nem cselekvő (személy) [√kṛ]

akārya mfn
nem csinálandó, helytelen; n – helytelen tett [√kṛ]

ākāśa (m)n
tér, űr, éter, égbolt; n – mindenséget feltöltő, életet és hangot hordozó folyadék [ā-√kāś]

akāya mfn
testetlen [√ci]

akhila mfn
hézagmentes, hiánytalan, teljes, egész [khila]

ākhyāta mfn
mondott, kijelentett, megismertetett, nevezett, elmagyarázott [ā-√khyā]

akīrti f
rossz hír, hírhedtség, szégyen, gyalázat

akledya mfn
benedvesíthetetlen, eláztathatatlan, vizessé nem tehető, át nem áztatható [√klid]

akratu mfn
áldozat nélküli, erőtől, akarattól megfosztott; ostoba, vágymentes [kratu, √kṛ]

akriya mfn
tétlen, munka nélküli, áldozatot nem végző [√kṛ]

akrodha mfn
dühtől-haragtól mentes; m – dühtől való mentesség [√krudh]

akṛta mfn
nem csinált, nem végrehajtott, nem teremtett; n – nem végrehajtott tett [√kṛ]

akṛtātman mfn
„nem kész elméjű”, nem felkészült [akṛta-ātman]

ākṛti f
alkotóelem; alak, forma, megjelenés [ā-√kṛ]

akṛtsna mfn
nem teljes, nem egész, hiányos

akṣa m
(kerék)tengely; n – érzékszerv, össz: szem (=akṣi) [akṣi, √aś]

akṣara mfn
elpusztíthatatlan, változatlan; n – szótag, betű, magánhangzó; óm [√kṣar]

akṣaya mfn
el nem pusztuló, el nem múló, elpusztíthatatlan [kṣaya, √kṣi]

akṣi n
szem [~√īkṣ, ~√aś]

ākula mfn
összezavarodott, összekevert; megtelt, túlcsordult, zsúfolt

akuśala mfn
nem áldásos, szerencsétlen, kellemetlen, gonosz, buta, nem jártas, ügyetlen; n – gonoszság, becstelenség

alābha m
nem megszerzés, el nem érés; hiány, veszteség [√labh]

ālambana n
vmn nyugvó, vmn függő, támasztás, támogatás; gyakorlat, mellyel az örökkévaló és az anyag megkülönböztethető [ā-√lamb]

alasa mfn
tétlen, erőtlen, lusta, tunya, renyhe [√las]

ālasya n
semmittevés, tétlenség, lustaság; mfn – lusta [alasa, √las]

ālaya mn
lakhely, ház, vm (össz) világa, birodalma, székhelye; tárház, gyűjtőhely, telep [ā-√lī]

aliṅga mfn
(külső) jelek, jellemvonások nélküli [liṅga]

alohita mfn
vértelen, vér nélküli [√ruh]

aloluptva n
vágymentesség, mohóságmentesség [lolupa, √lup]

alpa mfn
kicsi, rövid (időben), jelentéktelen, kevés; könnyű

ām
beleegyezést, visszaelmékezést kifejező indulatszó

amala mfn
szeplőtlen, szennytelen, tiszta, ragyogó [mala]

amanas mfn
elmenélküli; elmeháborodott; n – elmenélküliség, érzékelés nélküliség [manas]

amanaska mfn
elmeháborodott, ostoba [manas]

amarṣa m
türelmetlenség, ingerültség, indulat [√mṛṣ]

amata mfn
nem érzékelt, fel nem fogható, nem ismert; nem bizonyított, elfogadhatatlan [√man]

āmaya m
betegség [āma]

ambara n
határ, kerület, környezet; ruha, öltözet

ambhas n
víz, mennyei víz [~abhra, ambu]

ambu n
víz

amedhya mfn
nem felajánlható, nem feláldozható, tisztátalan, nem szent [medha, √mith]

amita mfn
mérhetetlen, határtalan, végtelen [mita, √mā]

amla mfn
savanyú; m – savanyú íz, ecet

amṛta mfn
nem halott, halhatatlan, múlhatatlan; m – halhatatlan lény, isten; n – halhatatlanság világa, menny; halhatatlanság nektárja [√mṛ]

amṛtatva n
halhatatlanság [amṛta, √mṛ]

aṁśa m
rész, darab [√aś]

aṁśumat mfn
rostos, rosttal bíró, szálas, szómában gazdag, sugaras; m – Nap, Hold [aṁśu, √aṁś]

amūḍha mfn
nem megzavarodott, nem ostoba, nem tompa, tiszta elméjű, tudatos [mūḍha, √muh]

amūrta mfn
alaktalan, formátlan, testetlen [√mūr, √mūrch]

amutra
ott, azon a helyen, a korábban említett helyen, a másik világban (iha ellentéte) [adas]

anabhisneha mfn
ragaszkodás nélküli, érzelmileg közömbös, szenvedély nélküli [abhi-sneha, √snih]

anabhiṣvaṅga m
nem kapcsolódás, elköteleződéstől, társaságtól, ragaszkodástól való mentesség [abhi-√svaṅg]

anādi mfn
kezdetnélküli, örökkévaló; – állandóan, folyamatosan [ādi]

anādimat mfn
kezdet nélküli, nem teremtett [ādi]

anāditva n
kezdetnélküliség (állapota), örökkévalóság [ādi]

anagha mfn
bűntelen, hibátlan [agha]

anahaṁkāra mfn
önteltségtől, önzőségtől, én-tudattól mentes; m – ... mentesség, az Abszolúttól való különbözőség felfogásától való mentesség [aham-kāra, √kṛ]

anahaṁvādin mfn
önzőségtől, én-tudattól mentes [aham-vādin; vāda, √vad]

ānaka m
nagy katonai, egy fenekű dob

anala m
tűz [√an]

anāmaya mfn
nem beteg, egészséges; nem ártalmas, nem káros [āmaya, āma]

ānana n
száj, bejárat [āna, √an]

ānanda m
(belső/tiszta) boldogság [ā-√nand]

ananda mfn
boldogtalan, örömtelen [√nand]

ānandarūpa mfn
belső boldogságból álló [ānanda-rūpa]

ānandayitavya mfn
élvezendő [ā-√nand]

ananta mfn
végtelen, határtalan, korlátok nélküli [anta]

anantara mfn
belsővel nem rendelkező; szünet, hézag, megszakítás nélküli; szakadatlan, töretlen, folyamatos; határos, érintkező; n – határosság, szomszédosság; -am – rögtön utána, azonnal, később [antara]

anantavijaya mfn
végtelen győzelmű; m – Yudhiṣṭhira kagylókürtje [ananta-vijaya]

ānantya mfn
végtelen, örökkvaló; n – végtelenség, örökkévalóság [anta]

ananubhūta mfn
érzékelt, tapasztalt, megértett; eredményezett, következményként létrejött [anu-√bhū]

ananya mfn
nem más, nem különböző, azonos, egyedülálló; aminek nincs más célja, csak rá irányuló (figyelmű) [anya]

anapekṣa mfn
gondtalan, figyelembe nem vevő, közömbös, érdektelen; lényegtelen [apekṣā, apa-√īkṣ]

anārambha m
kezdetnélküliség, el nem kezdés, nem nem próbálás, meg nem történés [ā-√rabh]

anārya mfn
nem tisztelhető, alantas; nemességétől megfosztott, āryaságának híján lévő [ārya, ā-√ṛ]

anāśin mfn
soha el nem múló, pusztuló, halhatatlan, elpusztíthatatlan [√naś]

anaśnat mfn
nem evő [√aś]

anāśrita mfn
nem támogatott, leválasztott, elkülönített, el nem kötelezett, szabad, nem bennerejlő, nem kapcsolódó [ā-√śri]

anasūya mfn
rosszindulattól, irigységtől mentes, nem panaszkodó [√asūya]

anasūyu mfn
irigységtől, rosszindulattól mentes [asūya]

anātman m
nem önmaga, másvalaki; nem önvaló; mfn – nem önvalóval kapcsolatos [ātman]

anavāpta mfn
el nem ért [ava-√āp]

anavastha mfn
nem nyugvó, nem megállapodott, instabil [ava-√sthā]

anāvṛtti f
vissza nem térés (=újra meg nem születés), ismétlődés hiánya [ā-√vṛt]

andha mfn
vak; n – sötétség, vakság [√andh]

anejat mfn
nem mozgó, mozdíthatatlan [√ej]

aneka mfn
sok, „nem egy”; szétszórt (elme) [eka]

anekadhā
„nem egyféleképp”, különféleképp, gyakran [eka]

aneva
másképp, máshogy

aṅga n
tag, rész, testrész, felosztás

aṅgiras m
Aṅgiras, a Ṛg-veda egyik szerzője, a Brahmavidyā tanítója, Satyavāha tanítványa, Agni, Bṛhaspati apja; m pl – Aṅgiras leszármazottai [aṅgir]

anīka mn
megjelenés, ragyogás, éle vmnek; vm eleje, elülső rész, (csata)sor, elrendezés; haderő, hadsereg [√an]

aniketa = aniketana mfn
ház nélküli, hajléktalan [ni-keta; √cit]

anila m
szél, levegő, Szélisten (24 db Anila), 5. Vasu [√an]

anirākaraṇa n
el nem felejtés, akadálytalanság, el nem válás, el nem utasítás [nis-ā-karaṇa, √kṛ]

anirdeśya mfn
meghatározhatatlan, kifejezhetetlen, elmagyarázhatatlan, összehasonlíthatatlan [nis-√diś]

anirviṇṇa mfn
nem levert, nem bánatos, nem lesújtott [nir-√vid]

anīśa mfn
akinek nincs ura, parancsolója; erőtlen, képtelen; -ā – erőtlenség, reménytelenség [īśa]

aniṣṭa mfn
nem vágyott, nem kívánt, kedvezőtlen, hátrányos; helytelen, káros, bűnös; nem felajánlott, nem imádott; n – hátrány, ártalom, gonoszság [√iṣ, √yaj]

anīśvara mfn
aminél nincs különb, kiválóbb, felsőbb; erőtlen; irányító nélküli, istentelen [īśvara, √īś]

anitya mfn
nem örökkévaló, múlandó, átmeneti, alkalmi, szokatlan; -am – alkalomadatán, ritkán [nitya]

aṇīyas mfn
kisebb, parányibb, apróbb [aṇu]

añjali m
felfelé nyitott vagy összetett, enyhén hajlott tenyerű, a felajánló vagy kolduló kéztartás neve [√añj]

añjana n
bekenés; gyógyír, kozmetikum [√añj]

aṅka m
horog, ív, (főleg női) test vonalai (csípő fölött), jel, (egyedi) vonal [√aṅk, √añc]

anna mfn
megevett; n – étel, gabona, az ételként megjelenő Abszolút [√ad]

anṛta mfn
valótlan, hamis; n – hamisság, valótlanság, csalás [ṛta, √ṛ]

anta m
vég, vm vége, (idő)határ, halál, végkövetkeztetés, konklúzió; állapot, természet

antaḥśarīra n
belső test, az ember spirituális lénye [antar-śarīra]

antaḥsukha mfn
belül boldog [antar-sukha]

antaka mfn
véggel bíró, halált okozó; m – halál, Yama; határ [anta]

antar
belül, benne, közben, középen [anta]

antar-car (antaścarate)
(1U) belül mozgó, között mozgó

antarā
belül, között; úton, út mellett; közel, majdnem [antar, antara]

antara mfn
belső, közeli; másik, különböző; n – vm belseje, tartalma; össz: különböző, másik; -e – belül [antar]

antarārāma mfn
önmagában boldog, belső boldogságban lévő [antar-ārāma]

antarātman m
belső én, önvaló, lélek [antar-ātman]

antarīkṣa = antarikṣa n
menny és föld közti köztes tér, középső régió [antar-īkṣa, √īkṣ]

antarikṣa n
menny és föld közti köztes tér, középső régió [antar-īkṣa, √īkṣ]

antarikṣasad mfn
égen (menny és föld közötti térben) tartózkodó [antarikṣa-√sad]

antarjyotis mfn
belső fényű, belül ragyogó [antar-jyotis]

antavat mfn
véggel bíró, véges, korlátozott, múlandó; – végesen [anta]

antika mfn
közeli; n – közeliség; -e – közel; -āt – közelről [anta]

anu
utána, után; mellett, mentén; közel; alatta, alárendelve; vk szerint, egyénileg, egyesével, módszeresen, egymás után, ismételten, után

aṇu mf(vī)n
parányi, kifinomult; m – atom, legkisebb időegység

anu-bhā (anubhāti)
(2P) rávilágít

anu-bhū (anubhavati)
(1P) átölel, körbevesz; túl van vmn, elér, felér vmhez; vm felé fordul, dől; észrevesz, érzékel, megért, megtapasztal

anu-cint (anucintayati)
(10P) figyelembe vesz, megfigyel, szemlél; elmébe idéz, vmire gondol; előhív, emlékszik

anu-grah (anugṛhṇāti)
(9P) kedvel, kedveskedik; táplál, fenntart, éltet; fogad, megvendégel; fenntart, támogat; követ rablásban

anu-i (anveti)
utána megy, követ; keres; vezetve van; saját részére jut (2P)

anu-iṣ (anvicchati)
(1P) vágyik, kutat, keres

anu-paś (anupaśyati)
(4U) ránéz, észlel, felismer, észre vesz, felfedez; mérlegel, figyelembe vesz vmt

anu-prach (anupṛcchati)
kérdez, tudakozódik

anu-rañj (anurajyati)
(4U) elvörösödik; örvendezik, örömét leli vmben; vonzódik, odaadást érez, szeret, gyengédséget érez, szerelmes vkbe (Acc, Loc)

anu-sam-yā (anusaṁyāti)
(2P) fel-le megy, fel-alá járkál, felé megy

anu-sañj (anuṣajjate)
(1Ā) kapaszkodik, ragaszkodik, tapad

anu-śās (anuśāsti)
(2P) tanácsot ad, megyőz, rábeszél; megmond, tanít; parancsol, utasít, irányít, vezet, uralkodik; büntet

anu-smṛ (anusmarati)
(1P) emlékszik

anu-śru (anuśṛṇoti)
(5P) újra, ismételten hall (főleg kinyilatkoztatást)

anu-sthā (anutiṣṭhati)
(1U) végrehajt, véghezvisz, befejez; gyakorol, követ; irányít; közel áll

anu-śuc (anuśocati)
(1P) sirat, gyászol, búsul, szomorkodik, sajnál

anu-vi-dhā (anuvidhātte)
(3Ā) sorba rak, elrendez, szabályoz, szabályt fektet le; szabályt követ, engedelmeskedik; imitál

anu-vi-dhāv (anuvidhāvati)
(1U) vm mentén (Acc, Loc) fut, megy, halad, folyik, csörgedezik, áramlik; keresztülfolyik

anu-vṛt (anuvartate)
(1Ā) utána megy, követ, hajszol, engedelmeskedik

anu-yā (anuyati)
felé megy, követ

anubandha m
kötés, kapcsolat, kötődés, kötelék; (szakadatlan) folyamat [anu-√bandh]

anubandhin mfn
összekötött; (ok-okozati) láncolattal, eredménnyel bíró; folyamatos, állandó [anu-√bandh]

anubhāva m
érzelem kifejezése arcmimikával; méltóság, tekintély, erő, hatalom, nagyság; határozott vélemény, eltökéltség, meggyőződés; érzékelés, tapasztalás [anu-√bhū]

anubhūta mfn
érzékelt, tapasztalt, megértett; eredményezett, következményként létrejött [anu-√bhū]

anudarśana n
figyelembevétel, megvizsgálás, felülvizsgálat, érzékelés [anu-√kṛ]

anudvega mfn
szorongástól mentes; szorongástól mentesség [udvega, ud-√vij]

anudvigna mfn
aggódástól, zavarodottságtól mentes, könnyű, nyugodt, szilárd elméjű [ud-√vij]

anugraha m
kegy, kedvesség, kedvelés, jóindulat [anu-√grah]

anukampā f
együttérzés [anu-√kamp]

anulepana n
test bekenése [anu-√lip]

anumantṛ mf(trī)n
jóváhagyó, megengedő, engedélyező [anu-√man]

anupakārin mfn
hálátlan, kedvesség, hála nélküli [upa-kārin; √kṛ]

anupramāṇa mfn
megfelelő méretű, hosszú, mértékű [anu-pramāṇa; pra-√mā]

anuprapanna mfn
vmt követett, vmhez alkalmazkodott, vmnek alávetett [anu-pra-√pat]

anupraviṣṭa mfn
belépett, belépésben követett, támadó [anu-pra-√viś

anurūpa mfn
formakövető, összhangban lévő, odaillő, alkalmas, megfelelő, hasonló [anu-rūpa]

anusaṁtata mfn
vm (Loc) kifeszített, kiterjedt, terjedt; összekötött, szőtt, egyesített, folyamatos, szakadatlan; -am – folyamatosan [anu-sam-√tan]

anuśāsana n
tanítás, útmutatás [anu-√śās]

anuśāsitṛ mfn
irányító, vezető, tanító [anu-√śās]

anuśiṣṭa mfn
tanított, felfedett [anu-√śās]

anuṣṭha mfn
követő [anu-√sthā]

anuttama mfn
felülmúlhatatlan, aminél nincs jobb, legkiválóbb, legjobb; nem a legjobb [an-ut-tama; ud]

anvāhārya m
ajándék, rizsből készült ételfelajánlás; n – havonta végzett szertartás [anu-ā-hārya; √hṛ]

anvāhārya-pacana m
déli áldozati oltár, amit az anvāhārya szertartás során használnak

anvita mfn
együtt ment, egyesült, társult, kapcsolódott, benne foglalt, lényegi, elért, követett [anu-√i]

anya mfn
másik, különböző, másvk, másvm

anyat
más, különböző, egyébként, még

anyathā
máshogyan, másféleképp, más módon; hibásan, pontatlanul [anya]

anyatra
máshol, vmtől (Abl) különböző helyen, másik alkalommal, időben, másképp, különbözően [anya]

anyāya mfn
igazságtalan, törvénytelen, jogtalan; m – igazságtalanság, törvénytelenség

anyonya mfn
egyik-másik, kölcsönös [anyo-’nya, anya]

āp (āpnoti)
(5U) elér, birtokba vesz, elnyer, célba ér, megvalósít, keresztülmegy, elszenved

ap f
víz, vízistenek (csak pl alakok)

apa-ā-vṛ (apāvṛṇoti)
(5P) felfed, leleplez, kinyit

apa-han (apahanti)
(2P) elhárít (támadást, bajt), kivéd, elűz, megsemmisít

apa-īkṣ (apekṣate)
(1Ā) elnéz, körbenéz; tisztel, figyelembe vesz, megfontol

apa-nud (apanudati)
(6U) eltávolít, elvisz, elszállít, elpusztít, (bűnt) eltöröl

apacana n
nem főzött étel [√pac]

apahṛta mfn
elragadott, elvitt, ellopott [apa-√hṛ]

apaiśuna n
rágalommentesség, pletykanélküliség, rosszindulat nélküliség [piśuna, √piś]

apāna m
kilégzés; lefelé haladó életlevegő [apa-√an]

āpaneya mfn
elérendő, elérhető, megvalósítható [√āp]

apāṇipāda mfn
kéz és láb nélküli [pāṇi-pāda]

āpanna mfn
belépett, beleesett; vm által sújtott; elért, megszerzett, elnyert [ā-√pad]

apāpa mfn
bűntelen, erényes, tiszta [pāpa]

apara mfn
más, másik; aminél nincs jobb, felsőbb; későbbi, hátsó; alsó, alacsonyrendű; különböző, távoli, ellentétes [para, apa]

aparājita mfn
le nem győzött [parā-√ji]

aparaspara mfn
nem kölcsönös, nem egymás/másik általi [para]

aparigraha m
túlzott ragaszkodástól, birtoklástól való mentesség; mfn – vagyon nélküli [pari-√grah]

aparimeya mfn
megmérhetetlen, határtalan [pari-√mā]

aparyāpta mfn
nem teljes, képtelen [pari-√āp]

apas n
munka, cselekvés, áldozati tett; mfn – aktív, vmben jártas; vizes [ap]

apātra n
értéktelen vagy átalagos eszköz, edény, haszontalan tárgy, megajándékozásra nem méltó, ajándék elfogadására méltatlan személy [pātra, √pā]

apāvṛta mfn
nyitott, nyitva hagyott; korlátoktól mentes [apa-ā-√vṛt]

apāyin mfn
elmenő, eltávozó, eltűnő, elpusztuló [apa-√i]

aphala mfn
gyümölcstelen; hiábavaló, haszontalan, terméketlen, eredmény nélküli [phala, √phal]

api
még ... is, ráadásul, ezen felül (az előtte álló szóra vonatkozik); igekötő: közel, rá, egyesülve, hozzácsatolva, közel

apihita mfn
hozzárakott, odaadott, belerakott, ráhelyezett; bezárt, beburkolt, elrejtett [api-hita, √dhā]

apipāsa mfn
szomjtól, vágytól mentes [√pṝ]

apohana m
elmozdítás, elvitel, elpusztítás, gyógyítás (betegség elvétele); érvelés, vita, tagadás [apa-√ūh]

aprakāśa mfn
nem ragyogó, nem látható, titkos, nem megnyilvánult, nem egyértelmű [pra-√kāś]

apramatta mfn
nem gondatlan, gondos, odafigyelő, éber [pra-√mad]

aprameya mfn
(meg)mérhetetlen, határtalan [pra-√mā]

aprāṇa mfn
élettelen, életenergia nélküli; m – légzés hiánya [prāṇa]

apratīkāra mfn
(= apratikāra) enyhülést, orvosságot el nem fogadó; ellent nem álló, gyógyíthatatlan [prati-√kṛ]

apratima mfn
páratlan, összehasonlíthatatlan, egyedülálló [prati-√mā]

apratiṣṭha mfn
valós alap nélküli, ingadozó, nem szilárd, bizonytalan, nem állandó; haszontalan; rossz hírű [prati-√sthā]

apravṛtti f
nem haladás, tétlenség, izgalommentesség [pra-√vṛt]

apriya mfn
kellemetlen, goromba, nem kedvelt, barátságtalan; m – ellenség [priya, √prī]

āptakāma mfn
beteljesült vágyú, elégedett; az ātman és Brahman egységét ismerő [āpta-kāma]

āpti f
elérés, találkozás; megszerzés; jószerencse [√āp]

apunar
nem újra, egyszer, egyszer és mindenkorra [punar]

āpūrta n
beteljesülés [√pṝ]

āpya mfn
elérendő, megvalósítandó, elérhető, megvalósítható; vízzel kapcsolatos, folyékony; n – szövetség, barátság [√āp]

apyaya m
közelmenés, belépés, találkozás, egybeesés; kiöntés (folyóé); eltűnés, elpusztulás [api-√i]

ara mfn
gyors, menő, haladó; kerékküllő [√ṛ]

ārādhana n
imádat, tisztelet, szolgálat, elégedetté tétel, kegy elnyerése

arāga-dvesatas
ragaszkodás és irtózat hiánya miatt

ārāma m
öröm, gyönyör, boldogság [ā-√ram]

ārambha m
kezdés, kezdet; erőfeszítés, igyekezet, törekvés [ā-√rabh]

araṇi f
a tűzgyújtás során a dörzsöléshez használt alsó, tűzcsiholó fa (tokmány); tokány vagy orsó bármelyike [√ṛ]

araṇya n
idegen, távoli föld; vadon, erdő [araṇa, √ṛ]

arasa mfn
ízetlen, megízlelhetetlen [rasa]

arati f
elégedetlenség, kedvetlenség, örömtelenség; nyugalmatlanság, aggódás [√ram]

arc (arcati)
(1P) dicsőít, énekel; imád, tisztel; ragyog; caus: ragyogtat; tisztel, imád

arci m
fénysugár, láng [√arc]

arcimat mfn
ragyogó, fénylő [arci, √arc]

arcis n
fénysugár, láng, fény, ragyogás [√arc]

ardha m
oldal; régió, ország, hely; mfn – fél, másik rész, másik fél; mn – vm fele; n – vmi kettő egyik fele; -e – középen

arh (arhati)
(1U) megérdemel, jogot formál vmre (Acc), szabad vm (inf) számára; képes vmre

arha mfn
érdemes, méltó, megérdemlő, jogosult; megkívánt, elkötelezett, engedélyezett; alkalmas, megfelelő; vmlyen értékű, vmbe kerülő [√arh]

ari m
ellenség; mfn – ellenséges [~√ri]; mfn – mozgó, haladó, elérő, hittel bíró, lelkes, imádó; m – hittel bíró ember [√ṛ]

ariṣṭanemi mfn
ép keréktalpú; m – Ariṣṭanemi [ariṣṭa-nemi]

arisūdana m
ellenségek elpusztítója [ari-sūdana, √sūd]

ārjava mfn
egyenes, őszinte, becsületes; n – egyenesség, őszinteség, becsületesség [ṛju, √arj]

arjuna mfn
fehér, világos; m – Arjuna

arka m
fénysugár, Nap

ārogya n
betegségtől való mentesség, egészség [a-roga, √ruj]

arpaṇa n
elhelyezés, ráhelyezés, belehelyezés; adás, adományozás, felajánlás [√ṛ]

arpita mfn
rögzített; felajánlott, átadott, rábízott [√ṛ]

ārta mfn
balszerencséssé vált, csapás sújtotta, szenvedő, beteg, boldogtalan, csüggedt [ā-√ṛ]

artha m
cél; motiváció; tárgy, érzéktárgy; vagyon, anyagi javak; lényeg, tartalom; ügy, ügylet; haszon, felhasználhatóság; -am, -e – vm (össz, Gen) kedvéért, céljából, miatt, érdekében; -āt – vm állapota szerint, jelentés szerint, körülmények szerint, tények szerint, tényként [√arth]

arthavat mfn
gazdag; jelentéssel bíró, jelentős; tárgyhoz illő, alkalmas; valósággal bíró, valós; – cél szerint [artha; √arth]

arthin mfn
vágyó, törekvő, kérő [artha, √arth]

arthīya mfn
vmre (össz) szánt; vmvel kapcsolatos, vmhez tartozó [artha, √arth]

ārūḍha mfn
felemelkedett, megnőtt; megtörtént, elért, létrehozott [ā-√ruh]

āruṇi m
Uddālaka (Aruṇa Aupaveśi fia, Śvetaketu apja), [aruṇa]

arūpa mfn
formátlan, alaktalan [rūpa]

ārurukṣu mfn
felemelkedni, fejlődni vágyó [ā-√ruh]

aryaman m
barát, társ; Aryamā, az āditya, a holtak vezetője, aki a Tejúton jár [arya, √ṛ]

ās
hangutánzó szó, amely kifejezhet visszaemlékezést, dühöt, bánatot, örömöt

aś (aśnute)
(5Ā) elér, megvalósít, vmben jártassá válik, megszerez; elérkezik vhová (Acc), meglátogat vmt; (aśnāti) – (9U) eszik, (el)fogyaszt; élvez

ās (āste)
(2Ā) ül; pihen, nyugszik vmn; jelen van, létezik, folyamatosan vmlyen állapotban van, vmt (cselekvést) folytat

as (asti)
(2U) van (klasszikus létige); (asyati) – (4P) dob, eldob, kilő

āśā f
remény, elvárás, vágy, kívánság, kilátás [ā-√śaṁs]

āsa m
dobó, lövő személy; íj [√as]

aśabda mfn
hangtalan [śabda]

aśakta mfn
nem képes, képtelen [√śak]

asakti f
szenvedélymentesség, ragaszkodás-mentesség [√sañj]

aśama m
nyugtalanság, békétlenség [√śam]

asamartha mfn
nem képes, alkalmatlan vmre (inf, össz, Dat, Loc), nem szándékozik megtenni vmt [sam-artha; √arth]

asaṁmoha m
nyugodtság, összeszedettség, szándékosság [sam-√muh]

asaṁmūḍha mfn
össze nem zavarodott, eltökélt, tudatilag összeszedett [sam-√muh]

asaṁśaya m
bizonytalanság/döntésképtelenség/kétség hiánya; -am – kétségtelenül [sam-√śī]

aśana mfn
elérő; n – evés; étel [√aś]

āsana n
ülés, ülőalkalmatosság, vhol tartózkodás [√ās]

aśanāyā f
éhség, evési vágy [√aś]

āsaṅga m
kapaszkodás, belekarolás; összekapcsolódás, kapcsolat, társaság; ragaszkodás, kötődés, elköteleződés, odaadás [ā-√sañj]

asaṅga mfn
kötöttségtől, ragaszkodástól mentes, össze nem kapcsolódó, független [saṅga; sam-√gam]

aśānta mfn
nem nyugodott, nem békés, vad; nyughatatlan; szentség nélküli, nem szent [śānti, √śam]

asapatna m
nem vetélytárs; mfn – vetélytárs, ellenség nélküli; n – zavartalan állapot, béke [sa-patna, patnī]

aśarīra mfn
testetlen, nem látható testből jövő (hang) [śarīra, √śri, √śṝ]

aśastra mfn
fegyvertelen [√śas]

aśāśvata mf(ī)n
nem örök, nem állandó, múlandó, átmeneti [śaśvat]

asat mfn
nem létező, nem valós, nem igaz; n – nemlét [√as]

asatya mfn
hamis, hazug, valótlan; n – hamisság, valótlanság, hazugság [sat, √as]

āśaya m
nyughely, ágy, székhely, elvonulási hely, (vér)ér, szív (érzelmek székhelye), elme (gondolatok székhelye), karmikus raktár (az elme azon része, ahol a korábbi tettek gyümölcsei raktározódnak) [ā-√śī]

āścarya mfn
ritka, különleges, csodálatos, rendkívüli, bámulatba ejtő; n – különös megjelenés; csoda; meglepődés; -am – ritkán; csodálatosan [ā-√car]

āścaryavat
csodálatosan, rendkívüli módon, bámulatba ejtően [ā-√car]

aśeṣa mfn
maradék nélküli, teljes, tökéletes, mindent magába foglaló; -eṇa – teljesen, maradéktalanul, tökéletesen [√śiṣ]

aśeṣatas
teljesen, maradéktalanul, tökéletesen [aśeṣa, √śiṣ]

asi m
kard, tőr [√as]

asiddhi f
tökéletlenség, tökéletlen végrehajtás, meg nem valósítás, hiba, a végkövetkeztetés el nem érése [√sidh]

āśin mfn
össz: evő [√aś]

āsīna mfn
leült, elhelyezkedett, jelen lévő [√ās]

asita m
Asita bölcs

asmadīya mfn
miénk, mieink [asmad]

aśman m
kő, szikla

asnāvira mfn
(= asnāvaka) ín nélküli

aśocya mfn
nem siratandó, búsulandó, szomorkodandó [√śuc]

aśoṣya mfn
kiszáríthatatlan [√śuṣ]

asparśa mfn
megfoghatatlan, megtapinthatatlan [sparśa]

aśraddadhāna mfn
vmben (Gen) hitetlen, nem bízó [śrad-√dhā]

aśraddhā f
hitetlenség; hitre való vágy [śrad-√dhā]

āśraya m
tartózkodási hely, menedék, oltalom, nyughely [ā-√śri]

āśrita mfn
egyesült, összekötött; vmhez folyamodott, vmt használó, igénybevevő, vmvel elfoglalt; vmnél oltalmat keresett, menedéket vett; tartózkodó, lakó [ā-√śri]

asṛṣṭa mfn
nem teremtett; szét nem osztott [sṛṣṭa, √sṛj]

aśru n
könny(csepp)

aśruta mfn
nem hallott; Vedával ellentétes; nem tanult [√śru]

asta mfn
dobott, hajított; m – lenyugvás (Napé), vég; n – otthon, örök otthon [√as]

aṣṭādaśan mfn
tizennyolc

aṣṭadhā
nyolcféle, nyolcrétű, nyolc részből álló [aṣṭa]

asthira mfn
nem szilárd, megingó, megremegő; nem állandó, időleges; bizonytalan, kétséges [√sthā]

āsthita mfn
vmn/vmnél megállapodott, tartózkodó; megtörtént, végrehajtott, gyakorolt [ā-√sthā]

āstikya n
istenhit, hit a magasabb rendűben, hittel teliség, vallásosság [āstika; √as]

asu m
levegő, élet, életlevegő, testetlen lények (istenek, szellemek) életereje [√as]

āśu mfn
gyors, sebes; – gyorsan, azonnal, közvetlenül [√aś]

aśubha mfn
ronda, nem szép, nem elfogadható, nem áldásos, helytelen, bűnös [√śubh]

aśuci mfn
tisztátalan [śuci, √śuc]

asukha mfn
boldogtalan, fájdalmas, nem könnyű; n – bánat, szomorúság, fájdalom [su-kha]

asura mf(ī)
(jó)szellem, Varuṇa; gonosz szellem, démon [asu, √as]

āsura mf(ī)n
démoni; mf(ī) – démon, gonosz szellem [asura]

asurya mfn
testetlen, isteni, mennyei; démoni, asurákhoz köthető; m – Abszolút; n – isteni természet, az isteni lények összessége [asura, √as]

aśuśrūṣu mfn
hallani nem vágyó, tanulni nem vágyó; engedetlen [√śru]

aśva m
ló [√aś]

āśvalāyana m
bölcs, Śaunaka tanítványa, a Ṛg-véda egyik śrauta-sūtrájának szerzője [aśvala]

asvargya mfn
nem mennybe vezető [svarga]

aśvattha m
szent fügefa [aśva+√sthā]

aśvatthāman m
Aśvatthāman, Droṇa fia [aśva, √sthā]

aśvin mfn
lovas, lóval bíró; m – du: két égi lovas, az Aśvin-ok [aśva]

atandrita mfn
kimerültségtől, lustaságtól mentes; lankadatlan, fáradhatatlan [√tand(r)]

atapaska mfn
önmegtartóztatást elhanyagoló [tapas, √tap]

atarkya mfn
felfoghatatlan, érvelést, gondolatot meghaladó [tarka, √tark]

atas
innen, ennél, innentől, emiatt (=asmāt)

ātata mfn
kiterjedt, szétáradt, kihúzott (íj), hosszú; vm rögzült, nyugvó [ā-√tan]

ātatāyin mfn
megfeszített (íjú); m – gyilkos, ellenség, támadó, gonosztevő [ā-tata, √tan]

atattvārthavat mfn
az igazság természetével nem összhangban lévő [tattva-artha]

atha
most, ünnepélyes, áldáshozó sor- vagy mű-kezdő szó, „most pedig következzék” értelemben

atharva m
Brahmā legidősebb fia (akinek elmondta az Abszolútról szóló tanítást) [atharvan]

atharvan m
tűzzel és somával foglalkozó pap; a soma-felajánáls bevezetője, Brahmā legidősebb fia, Aṅgiras, az Atharva-veda szerzője; m pl – Atharvan leszármazottai [athar]

atho
most (= atha; = atha + u)

ati
igekötő: túl, fölötte, meghaladó, túlzott, rendkívüli

ati-aś (atyaśnāti)
(9U) túl sokat eszik

ati-i (atyeti)
(2P) elmúlik, túlhalad, tovább halad; legyőz, túljut, felülmúl; átlép, figyelmen kívül hagy

ati-muc (atimuñcati)
(6U) túllép, felülkerekedik vmin; elenged, megszabadul vmtől (Abl); elhagy, felad vmt; elenged, eldob

ati-ric (atiricyate)
(4Ā) felülmúl, felette áll, ural; ráhagy (felesleget)

ati-sṛj (atisṛjati)
(6U) átsiklik; elküld, elhagy; meghagy (maradékot), elhalaszt; megbocsát; túlad, elajándékoz, odaad

ati-tṝ (atitarati)
(1U) keresztülmegy, túljut, legyőz (éhséget, halált)

ati-vṛt (ativartate)
(1U) túllép, meghalad, túljut, felülmúl, legyőz; áthág, megsért; elmúlik

atidīrgha mfn
nagyon hosszú, túl hosszú [ati-dīrgha]

atiga mfn
össz: meghaladó, legyőző, felülmúló [ati-√gam]

atimāna m
hamis (ön)tisztelet, túlzó önhittség, önimádat [ati-māna, √man]

atimānitā f
nagymértékű önhittség, önimádat, fennhéjázó [mānin, √man]

atīndriya mfn
érzékeken túli; m – önvaló; n – pradhāna, elme [ati-indriya]

atinīca mfn
túl alacsony; túlzottan alázatos [ati-nīca, √añj]

atipraśna m
különleges kérdés, transzcendens témájú kérdés [ati-√prach]

atīta mfn
túljutott, elmúlt, meghaladott, maga mögött hagyott, elhagyott [ati-√i]

atitarām
meghaladón, rangkban felette állón; jobban, följebb; nagyon [ati-tara]

atithi m
vendég [~√at]

atīva
nagyon, szerfelett, rendkívülien [ati]

ativādin mfn
beszédes [ati-vādin]

ātmajña mfn
önvalót/Abszolútat ismerő [ātman-√jñā]

ātmaka mf(ikā)n
vmlyen természetű, vmből álló, vmlyen lényegű [ātman]

ātmakrīḍa mfn
önvalóval/Abszolúttal játszó [ātman-krīḍa]

ātman m
önmaga, saját maga, személy; lélek, önvaló; össz: vmi lényege [~√an, ~√at]

ātmarati mfn
önvalóban/Abszolúban örvendező, abból örömet merítő [ātman-rati]

ātmavat mfn
lélekkel bíró, önvalót megvalósított; nyugodt, higgadt; – önmagaként [ātman]

ātmika mfn
össz: vmlyen természetű [ātman]

ātmya mfn
személyes; össz: állapotú, természetű [ātman]

atra
ilyen tekintetben, ebből a szempontból, itt, most, ekkor

attṛ m
evő [√ad]

ātura mfn
szenvedő, beteg; vmben elhúnyt, beteg [√tur]

atyadbhuta mfn
nagyon csodálatos, természetfeletti; n – nagy csoda [ati-adbhuta]

atyanta mfn
határon túli; hatalmas, végtelenül erős; határtalan, végig tartó, szakadatlan, folyamatos; tökéletes; -am – határtalanul, örökké, állandóan, teljesen, végleg [ati-anta]

ātyantika mf(ī)n
folyamatos, szakadatlan, végtelen; egyetemes, általános érvényű [ati-anta]

atyartha mfn
átlagos gazdagságon túli; túlzó, szertelen, mértéktelen; -am – mérhetetlenül, rendkívül, nagyon, szerfelett, kiválóan [ati-artha, √arth]

atyucchrita mfn
túl magasra emelt, túl magas [ati-ud-śrita, √śri]

auddālaki m
Uddālaka leszármazottja

aupamya n
egyenlőség/hasonlóság állapota, hasonlóság, összehasonlítás, analógia [upamā, upa-√mā]

auṣadha mf(ī)n
gyógynövényből álló; n – gyógynövény, gyógyszer, „fénytározó” [oṣadhi, √uṣ, √dhā]

av (avati)
(1P) hajt, sarkall; támogat, kedvel; elégedetté tesz, felajánl

ava-āp (avāpnoti)
(5P) elér, célba ér, megszerez, megvalósít

ava-gam (avagacchati)
(1P) alászáll, lemegy; megközelít, meglátogat; elér; megért, felfog, felismer

ava-īkṣ (avekṣate)
(1Ā) felé néz, ránéz, szemlél, érzékel, megfigyel, megtapasztal, figyelembe vesz

ava-jñā (avajānāti)
(9P) nem tisztel, értéktelennek, alantasnak tart, megvet, lekicsinel, semmibe vesz, figyelmen kívül hagy

ava-lok (avalokate)
(1Ā) néz, lát, rápillant, megvizsgál

ava-sad (avasīdati)
(P) lesüllyed; kimerül, elájul, elcsügged, véget ér, eltűnik

ava-śiṣ (avaśiṣyate)
csak passz: meg van hagyva, megmarad

ava-stambh (avaṣṭabhnoti)
(5P) támaszkodik, nyugszik vmn; elzár, eltorlaszol, gátol; megragad, rögzít

ava-sthā (avatiṣṭhati)
(1P) megmarad, megállapodik, megáll, él vhol (Loc), vmlyen állapotban marad (Inst), megszilárdul vmben, elhelyezkedik vhol

avabodha m
felébredés, ébrenlét, éberség, ráébredés, felismerés [ava-√budh]

avācya mfn
nem mondandó, beszélendő, megnevezendő, megszólítandó, méltatlan [√vac]

avadhya mfn
nem megölhető, sérthetetlen [√vadh]

avagama m
megértés, felfogás [ava-√gam]

āvaha mfn
hozó, szállító, cipelő; elhozó, előidéző, létrehozó [ā-√vah]

avahāsa m
tréfa, vicc [ava-√has]

avajñāta mfn
lenézett, megvetett, lebecsült, semmibe vett; megvetéssel adott (adomány) [ava-√jñā]

avakra mfn
nem hajlott, nem görbe, egyenes; öszinte, tisztességes [√vak, √vaṅk, √vañc]

avamāna m
tiszteletlenség, meg nem becsülés, lekezelés, megvetés [ava-√man]

avāñc mf(avācī)n
lefelé fordult, görnyedt, alsó, lenti, déli; f – Dél [ava-√añc]

avani f
folyás, meder, folyó iránya; folyó; föld, talaj (ahol a folyó lefolyik) [ava-√nī]

avanipāla m
föld védelmezője, király [avani-pāla]

avāpta mfn
elért, megszerzett; ember, aki elért, megszerzett [ava-√āp]

avāptavya mfn
elérendő [ava-√āp]

avara mfn
alacsonyabb, alantasabb, közhelyes, kevesebb; későbbi, késleltetett, fiatalabb [vara, ava-√vṛ]

avarṇa mfn
színtelen, külső, megjelenés nélküli [varṇa, √vṛ]

āvartin mfn
örvénylő, kavargó; visszatérő, visszaforduló [ā-√vṛt]

avaśa mfn
más akaratának, tekintélyének, vágyának meg nem hódoló, független, szabad; szabad akarattal nem rendelkező, akarata ellenére cselekvő [√vaś]

avasthita mfn
közel álló, lehelyezett, elrendezett, tartózkodó; vmt (Loc) gyakorló, követő; vmben szilárd, elkötelezett, megállapodott, elhelyezkedett [ava-√sthā]

āvāsya mfn
lakott, vmvel teli [ā-√vas]

āveśita mfn
beléptetett, megközelíttetett, elérttetett; felajánlott, ajándékozott [ā-√viś]

aveta mfn
elmúlt [ava-√i]

avibhakta mfn
fel nem osztott, közös, egyesített [vi-√bhaj]

avidhi m
szabályok hiánya, nem előírt, szabályozott valami

avidhinā
szabálytalanul, nem szabály szerint, szokatlanul [vidhi]

avidita mfn
nem tudott, ismeretelen; -e – ismeretlenül [√vid]

avidvas mf(uṣī)n
aki még nem ismert meg, aki még nem tud, tudatlan, ostoba [√vid]

avidyā f
tudatlanság, illúzió [√vid]

avidya mfn
tudatlan, nem bölcs; -ā f – (szellemi) tudatlanság [√vid]

avijñānavat mfn
megkülönböztető képesség nélküli [vi-√jñā]

avijñāta mfn
ismeretlen, nem tapasztalat, meg nem értett; távoli, kétséges; észrevétlen [vi-√jñā]

avijñeya mfn
megkülönböztethetetlen

avikampa mfn
rendíthetetlen, nem remegő, szilárd [vi-√kamp]

avikārya mfn
soha nem változó, át nem alakuló [vi-√kṛ]

avināśin mfn
elpusztíthatatlan, elmúlhatatlan, romolhatatlan [vi-√naś]

avipaścit mfn
tanulatlan, nem inspirált tudatú [vipas-cit, √vip, √cit]

avirata mfn
vmtől (Abl) el nem álló, vmt abba nem hagyó, zavartalan, szakadatlan [vi-rata; vi-√ram]

aviruddha mfn
akadálytalan, ellenállás nélküli; nem összeférhetetlen [vi-√rudh]

āvis
szeme láttára, nyíltan, megnyilvánultan, magától érthetően

āviṣṭa mfn
áthatott, megtöltött, vm által uralt [ā-√viś]

avraṇa mfn
sebesítetlen, seb nélküli, ép, sértetlen; hibátlan

āvṛta mfn
beburkolt, elrejtett; bezárt, körbezárt; vmvel teljes, teli [ā-√vṛt]

āvṛtta mfn
körbefordult, megfordult, visszafordult, elfordult, befelé fordult; n – istennek való ima ajánlása [ā-√vṛt]

āvṛtti f
befordulás, visszafordulás, hátrálás, menekülés; ismétlés; anyagi létezés, születések körforgása, újraszületés [ā-√vṛt]

avyabhicāra m
nem tévedés, kudarcmentesség, szükségszerűség; át nem hágás, meg nem szegés, el nem térés, tántoríthatatlanság [vi-abhi-√car]

avyabhicārin mfn
nem tévedő, csalhatatlan; szilárd, állandó; hűséges [vi-abhi-√car]

avyakta mfn
megnyilvánulatlan, nem látható, érzékelhetetlen, meghatározhatatlan [vi-√añj]

avyavasāyin mfn
tétlen, renyhe, tunya; hanyag, nemtörődöm [vi-ava-√so]

avyaya mfn
nem változó, múlhatatlan, maradandó [vi-√i]

āya m
megközelítés, megérkezés; bevétel, nyereség [ā-√i]

ayajña m
nem valódi áldozat, végre nem hajtott áldozat; mfn – felajánlást nem végző [√yaj]

ayana mfn
menő, haladó; n – ösvény, út, haladás(i irány), a Nap látszólagos haladási iránya Észak és Dél felé, ennek fél éve [√i]

āyāsa m
erőfeszítés, erőkifejtés, munka; vesződség, kifáradás [ā-√yas]

ayaśas n
becstelenség, szégyen(bélyeg); mfn – rossz hírű, szégyenteljes

āyatana n
nyughely, alátámasztás, alap, otthon, háttér, lakhely, oltár, áldozóhely [ā-√yam]

ayathāvat
helytelenül, tévesen, hibásan [yathā]

ayati mfn
nem törekvő, nem lemondott [√yat]

ayogatas
össze nem kapcsolódva, nem egyesülve; nem megfelelően, nem összhangban [yoga, √yuj]

āyudha n
fegyver [ā-√yudh]

ayukta mfn
nem zabolázott, igába nem fogott; nem egyesült [√yuj]

āyus n
élet, életerő, vitalitás, egészség, élethossz, élettartam [√i]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.