A szótárról

 

Amit a szótárról tudni érdemes:

• A szótárt folyamatosan fejlesztjük és bővítjük

• A szótár jelenleg 3020 szót tartalmaz (legutóbb frissítve: 2021.01.15.)

• A szótár szavait gyakorlati szempontok szerint a legfontosabb szanszkrit írásművek szókincse alapján bővítjük időről időre. Jelenleg az alábbi művek szókincsét fedi le teljes mértékben a szótár:

Bhagavad-gītā (feltöltve: 2019.08.11.)

Īśa-upaniṣad (feltöltve: 2020.03.07.)

Ādi Śaṁkarācārya: Ātma-ṣaṭkam (feltöltve: 2020.03.08.)

Kena-upaniṣad (feltöltve: 2020.03.19.)

Kaṭha-upaniṣad (feltöltve: 2020.09.30.)

Praśna-upaniṣad (feltöltve: 2020.11.25.)

Muṇḍaka-upaniṣad (feltöltve: 2021.01.15.)

• A szótár ingyenesen használható mindenki számára, viszont a tartalma nem másolható vagy sokszorosítható semmilyen formában sem. Ha ilyet szeretnél, vedd fel velünk a kapcsolatot emailben!

• A szótárt a Szanszkrit Akadémia fejleszti, Dóka Róbert alapító vezetésével

 

Keresés és jelölések a szótárban

• A szótár a nemzetközileg is használt nagy szótárak jelöléseit használja

• A szótárban a teljes diakritikus írásmód szerint találhatók a szavak, ami a pontos, latin betűs átirata az eredeti devanāgarī írásjeleknek

• Hogy a keresést megkönnyítsük, elég magyar betűket használni a keresőmezőben. A magyar, ékezet nélküli betűkre az ékezetes és ékezet nélküli betűket egyaránt kiadja a keresés; pl.: az ‘a’ betű lenyomására az a, ā, á betűk egyaránt eredményként jelennek meg. Így általában több eredményből kell választani.

• A gyökök keresésénél nem csak a gyök, hanem minden olyan szó is megjelenik, ami a gyökből képződik. Ez gyakori gyökök esetén elsőre zavarónak tűnhet, de a gyök maga könnyen felismerhető a listában. Ezzel a lekérdezési móddal viszont sokkal könnyebb a gyökök és a belőlük képzett szavak közti összefüggések felismerése, ami a szanszkrit nyelv elsajátításának egyik legfontosabb eleme.

• Minden szó esetén – ahol ismert – a fordítás végén, szögletes zárójelben megadjuk a szó alapjául szolgáló szavakat, illetve gyököt. A ~ jel a bizonytalan származást jelöli.

• A nemzetközi sztenderdeknek megfelelően a gyökök után zárójelben a befejezetlen ige E/3 alakja található, utána pedig a gyöknél használt igenemek és az igeragozási csoport száma található. Az igenemeket a szokásos módon jelöltük: P = aktív nem (parasmai-pada), Ā = mediális nem (ātmane-pada), U = mindkét nem szerint ragozható (ubhaya-pada).

• A fordításoknál a vonzatok jelölésénél az eseteket a megszokott módon jelöltük. Nom = nominativus, Acc = accusativus, Inst = instrumentalis, Dat = dativus, Abl = ablativus, Gen = genitivus, Loc = locativus, Voc = vocativus; össz = szóösszetétel részeként

• A ragozatlan szavak ragozatlan mivoltát külön nem jelöltük, a nem hiánya jelzi a ragozatlanságot

• A főnevek, melléknevek, melléknévi igenevek, névmások után megadjuk a szavak nemét: m = hím nem (masculinum); f = nő nem (feminium); n = semleges nem (neutrum)