A szójegyzékről Tanfolyam

 

 

TANULÓI keresés

 

Ez a szójegyzék a Szanszkrit Akadémia szanszkrit nyelvi képzésében résztvevők számára készült. Az itt található szavak kifejezetten a tankönyvi példamondatok lefordításához lettek legyűjtve.

 

A B C D E G H I J K L M N P R S T Ū V Y

sad (sīdati)
(1P) ül

sādhu m
szent, igaz ember

saha
együtt

śakti f
erő, képesség, hatalom

sam-gam (saṁgacchate)
(1Ā) összejön, egyesül, találkozik, egyet ért; vmné válik

sam-tuṣ (saṁtuṣyati)
(4P) teljesen elégedetté válik

sam-yam (saṁyacchati)
(1U) visszafog, zaboláz, szabályoz, irányít

sama mfn
vmvel (Inst) egyenlő, ugyanolyan, egyenértékű; változatlan, állandó; kiegyenlített; semleges, megfelelő méretű, mértékű

samatā f
vmvel (Inst, Gen, össz) való egyenlőség, azonosság; vkivel (Loc, össz) szembeni kiegyensúlyozottság, részrehajlás nélküliség, egyenlőség; alap állapotúság

śānti f
béke

saptadaśa mf(ī)n
tizenhetedik

saptadaśan mfn
tizenhét

saptama mf(ī)n
hetedik

saptan mfn
hét

saras n
„folyékony”, tó, víztározó [√sṛ]

sarpa m
kígyó

sarva mfn
minden, teljes; m – mindenki; n – minden(ség)

śaśa m
nyúl

śaśin m
Hold („nyulas”)

ṣaṣṭha mf(ī)n
hatodik

śāstra n
utasítás, előírás, tanítás, tanács ill. annak eszköze, szentírás

ṣaṭ mfn
hat

śatru m
ellenség

satya n
igazság

senā f
hadsereg

sev (sevate)
(1U) szolgál, imád; vhol (Loc) tartózkodik

siddhi f
tökéletesség, megvalósítás, valami elérése; bizonyosság, megállapodás, megdönthetetlen következtetés

sidh (sidhyati)
(4U) befejezetté, sikeressé válik, célt ér

śiṣya m
tanuló, tanítvány

śiva mf(ā)n
áldásos, kedvező, kedves, jóságos; m – Śiva

smi (smayate)
(1Ā) mosolyog, nevet

smṛ (smarati)
(1P) emlékszik

ṣoḍaśa mf(ī)n
tizenhatodik

ṣoḍaśan mfn
tizenat

spṛś (spṛśati)
(6P) (meg)érint, tapint

sṛ (sarati)
(13P) folyik, siklik, halad

śraddhā f
hit, bizalom; vágyódás

śraddhāvat mfn
hittel bíró, hívő

śri (śrayati)
(1U) megközelít vkt (Acc), vmhez folyamodik, oltalmat kér vknél; elér, megvalósít (állapotot), vmlyen állapotba kerül; vmbe kapaszkodik, vmn (Loc) nyugszik, megállapodik; vhol lakik, tartózkodik; tisztel, imád, szolgál, segít

śrīmat mfn
tündöklő, áldásos, bőséges, dicső; megtisztelő cím nevekben

sṛj (sṛjati)
(6U) kiáraszt, kibocsát, teremt

śrutimat mfn
füllel bíró, füles; tudó, tanult; védikus (tudással alátámasztott forrású)

sthā (tiṣṭhati)
(1U) áll; tartózkodik; (meg)marad vmben, vhol

śubh (śobhate)
(1U) ragyog, tündököl, süt, szépen néz ki, csinos

subodha mf(ā)n
könnyen megérthető

sucakṣus mfn
jó szemű, szép szemű

sudurācāra mfn
nagyon rossz viselkedésű, magaviseletű, goromba, züllött, gonosz

sudurdarśa mfn
nagyon nehezen észrevehető, megvizsgálható, szemnek nagyon kellemetlen

suduṣkara mfn
nagyon nehezen elvégezhető, nagyon fáradtságos, vesződséges

suhavis mfn
kegyes, áldozatban bő

suhṛd m
barát

sukathā f
szép történet

sukha n
boldogság, kellemesség, öröm

śukla mf(ā)n
fehér, világos

sūkta n
védikus himnusz

sumanas mfn
jó elméjű, éles eszű, nemes gondolkozású, bölcs

sumati f
jó elme, jó gondolkodás; mf(ī)n – jó elméjű, jó gondolkozású

sundara mf(ī)n
elbűvölő, szépséges

suphala mf(ā)n
jó gyümölcsű, sokat termő

supriya mf(ā)n
nagyon kedves

sūrya m
Nap

sva mfn
saját, önnön; m – önmaga

svāmin m
mester, úr, férj, szerzetes

śvan m
kutya

svasṛ f
nővér

śvaśrū f
anyós

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.